Skip to main content

Hol volt...

Néprajzi és műemlékvédelmi tanulmányok

Az örökség, a hagyaték és a hagyomány iránti elkötelezettség és hivatástudat fogja össze Beszédes Valéria néprajzi és műemlék-védelmi tanulmányait, hogy összekapcsolódásukkal felmutassák a bácskai és a bánsági magyarság népéletének és épített örökségének egymásmellettiségét, organikus egységét, átöröklődésének szükségszerűségét és a hagyományban élők felelősségét is, hogy örökségükben ne csak ők tudjanak tájékozódni, hanem az utánuk jövő, tévelygő nemzedékek is. Arról is meggyőzi olvasóját ez a tanulmánygyűjtemény, hogy a kultúrát nem lehet anyagi és szellemi részre tagolni, hiszen a tárgyi, anyagi műveltségben is az elsőbbség nem az anyagé, hanem a gondolaté, az ismeretek át-örökítéséé, a tanulásé, hiszen a nemzedékről nemzedékre átadott és felhalmozott ismeret, tapasztalat, emlékezet kell ahhoz, hogy megbecsüljük értékeinket, és még inkább szeressük kultúrát őrző és alakító közösségünket.

ISBN
9788686469472
Oldalszám
265 oldal
Borító/Kép
Beszédes Valéria: Hol volt... című kötetének borítója
/sites/default/files/2020-02/beszedes_hol%20volt.pdf
Szerzői minősítések
Grafikai szerkesztő
Olvasószerkesztő
Korrektor
Felelős szerkesztő
Illusztrátor
Illusztrátor
Kiadás éve

Bizonyítás egyszerű utakon

Draskóczy Ede válogatott írásai
Előszó/utószó

Draskóczy Ede – akit a Képes Vasárnap újságírója „ízig-vérig kultúrembernek” nevezett, Fekete Lajos „az erősek” közt látott, Csuka Zoltán „küldetéses apostolként” üdvözölt, a Korunk írója, Diószeghy Tibor a Vajdaság Kemény bárójának tekintette őt, Majtényi Mihály pedig egyszerűen „a nagy kapacitású Draskóczy Edeként” emlékezett meg róla – nem kapott helyet az irodalmi emlékezetünkben, A jugoszláviai magyar irodalom története is csak azt tartja érdemesnek megemlíteni, hogy két alkalommal is elnöke volt a Szenteleky Társaságnak. Pedig éppen azért tölthette be az elnöki tisztséget, mert a pályatársak még tudták, hogy Szenteleky Kornélon kívül senki nem tett annyit a „vajdasági” magyar irodalom intézményes alapjainak megteremtése érdekében, mint Draskóczy Ede, aki lapszerkesztőként, a magyar művelődési élet szervezőjeként találkozásra, összefogásra és közös tervek, célok kidolgozására biztatta az írótársakat.

(részlet az Előszóból)

ISBN
978-86-86469-49-6
Oldalszám
333 oldal
Sorozat címe
Fülszöveg

Draskóczy Ede (1891–1945) óbecsei ügyvéd, lapszerkesztő, kisebbségi politikus, a délvidéki magyar irodalmi és művelődési élet fáradhatatlan szervezője 120 évvel ezelőtt született Makón. Ifjú ügyvéd-gyakornokként került Óbecsére, ahol rövid néhány év alatt országos hírű fórumot teremtett a jugoszláviai magyarság számára. Szenteleky Kornéllal és Kende Ferenccel együtt vallotta, hogy az irodalom nem létezhet a maga intézményei – a lapok, folyóiratok és a könyvkiadók – nélkül. Mára már elfeledett írásaiban a kisebbségi ember szellemi szerepvállalásának jelentőségéről, a közösségi elkötelezettség morális lényegéről és a magyar élet megkövetelte feladatok parancsáról szólt.

Publicisztikai írásaiból, elnöki beszédeiből, tanulmányaiból és a vele kapcsolatos dokumentumokból válogatva állította össze a Délvidéki Soroló második, jubileumi kötetét a szerkesztő, Mák Ferenc egy tüzetes és átfogó tanulmány, valamint bibliográfia kíséretében.

Borító/Kép
Draskóczy Ede: Bizonyítás egyszerű utakon c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/draskoczy_bizonyitas.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Szerkesztő
Sorozatszerkesztő
Előszó
Olvasószerkesztő
Korrektor
Grafikai szerkesztő
Tartalomjegyzék
85
242
Kiadás éve
Kötés

Mahler letöltve

„Könyv az elképzelt Gustav Mahlerről, a Budapesten is megfordult századelői zeneszerzőről és karmesterről. És nemcsak róla. A zene úgy köt össze, ahogyan a Tisza-parti fákat az anyagcsere. Egy korszak gyökereiben folytatódom:

Az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó fejezete: a bomlás előtti virágzás.

Mahler 1911-ben halt meg, három évvel az első világégés előtt.

Mahler nem én vagyok.

A könyv nem a tiéd.

Kölcsönkapod.

A saját Mahleremet.”

 

Orcsik számára Mahler folytonos eleven valóság, ihletforrás, maszk, vitapartner és főként nyelvzene. Alakváltozatok rendszerében létező állandóság, a beszéd gáláns stilizációja és radikális zenei leleplezése. A kötet a zeneszerző halálának 100. évfordulóján jelenik meg.

ISBN
978-80-8101-447-5
Felelős kiadó
Fülszöveg

Orcsik Roland 1975-ben született Óbecsén. 1992 óta Szegeden él. Költészettel, műfordítással, kritikaírással foglalkozik. Faludy György-, Sinkó Ervin- és Sziveri János-díjas. Eddigi verseskötetei: Rozsdamaró (2002), Holdnak, Arccal (2007)

Borító/Kép
A borítót - Maurits Ferenc Boszniai látkép (vázlat, 1991) című képének felhasználásával - Hrapka Tibor tervezte
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Kiadó
Műnem
Kötés

Kéve

Vajdasági költők antológiája, 1928
ISBN
978-86-87613-23-2
Oldalszám
108 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Kéve. Vajdasági költők antológiája,  1928 – borító
/sites/default/files/2020-03/Csuka_Zoltan_Keve.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Összegyűjtötte
Borítóterv
Tartalomjegyzék
Kiadás éve
Kötés

Megélesztő ákombákom

Megélesztő ákombákom keretes meseregény. A nagyapa unokája vigasztalásul kitalál egy történetet a piros tehénről és annak jószívű, ügyes fiacskájáról, Jánoskáról. A fordulatok népmeséink hagyományait követik. A mese lebilincselő, eseményekben gazdag.

ISBN
9788632308053
Oldalszám
109 oldal
Borító/Kép
Balogh István: Megélesztő ákombákom c. könyvének borítója
Szerző
Műfaj
Szerzői minősítések
Illusztrátor
Borítóterv
Szerkesztő
Kiadás éve
Műnem
Kötés