Skip to main content

A pusztítás reggelei

versek

Milyen egy jó anyavers? Érzelmi hullámvasút. A hiány völgyeit a meghittség és a boldogságérzet ormai szabdalják. Az anya mint „megszűnt anyag” mindent átjár, olykor a nyugalom forrása, olykor a lelkedbe harap. Az anyaprincípium a nem levés révén idéződik fel, apró emléktörmelékek kettőzik meg a hiányát. Egy jó anyaversre a szomor fátyla borul. Bíró Tímea kötete felfokozott passiójárás: a kezdőpont ismert, az út köveit csupán érintjük, a cél pedig a nemlét tapasztalatával korrelál.

Felelős kiadó
Borító/Kép
Szerző
Kiadás éve
Kötés

Jelentés a Kór Házából

A szélhámos olyan, mint egyes vírusok. Pontosan fölméri, hogyan tudja kihasználni a gazdaszervezetet (sok vírus önmagától legyengül, hogy minél tovább élősködhessen). Az igazán profik sohasem semmisítik meg teljesen az áldozatukat, ki tudja, mikor lesz rá újra szükségük. Engem például arra használt, hogy megírjam ezt a könyvet. Igaz, ebben az esetben közvetítőt alkalmazott (barátomat, a wakafaragó-mestert), de ez nem változtat a tényeken.

ISBN
978-86-323-0975-3
Oldalszám
259 oldal
Felelős kiadó
Borító/Kép
A fedőlapot Oláh Dóri grafikájának felhasználásával Sirbik Attila tervezte
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Csend és lázadás

Koncz István válogatott versei
ISBN
978-86-323-1009-4
Oldalszám
120 oldal
Felelős kiadó
Fülszöveg

"A Koncz István műveiről szóló szakirodalom visszatérő eleme, már-már közhelye, hogy milyen kevesen ismerik ezt a rendkívüli lírát. Hogy mekkora csend övezi az életművet. Pedig ez a csend a Koncz-költészet egyik éltető eleme, táptalaja, táj-talaja. Ez a csend, amit megpecsételt a költő halála, ideiglenes, olykor fel-feltöri egy-egy újabb közlés, könyves feltámadás. És mindig akadnak újabb olvasói, versei át- és átjárják egy-egy fiatalabb szerző műveit, hol látványosan, hol a háttérben. Ez akkor is így van, ha Koncz életműve elsősorban a vajdasági magyar költészettörténetben hat, leginkább ott fedezik fel az ifjabb, nekilendülő generációk."

Orcsik Roland

Borító/Kép
A fedőlapot Sagmeister Laura illusztrációjának felhasználásával Csernik Előd műszaki szerkesztő tervezte
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

A kisbíró

Kupuszina élete a hirdetések tükrében (1953–1955)
Előszó/utószó

Az 1950-es évek elején Kupuszina a színmagyar vajdasági falvak közé tartozott. A II. világháborút követő nehéz évek korszaka ez, a szocialistának nevezett társadalmi berendezkedés kezdete. A falu alig éledezik a háborúban és annak végén megélt megrázkódtatások után. A kötelező termékbeszolgáltatás érvényben van. A faluban a közigazgatást a Helyi Népfelszabadító Bizottságnak nevezett hatalmi szerv vezeti, amely 1945-ben létesült, 1952 után pedig csak Községi Népbizottság néven létezett. Még megvannak a járások, s Kupuszina Apatin járáshoz tartozott, mint volt az korábban is. A település közigazgatási alkalmazottai voltak az elnök, a titkár, a katonareferens, az anyakönyvvezető, a pénztáros, a községi előfogatos, a csőszök, a községi milícia, a kisbírók. A Népbizottságnak még külön tanácsai is voltak, valamint elvileg a népgyűléseken is születhettek döntések.

(részlet a Bevezetőből)

ISBN
978-86-80644-11-0
Oldalszám
232 oldal
Felelős kiadó
Borító/Kép
Silling István: A kisbíró c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Silling%20Istvan_A_kisbiro_.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Olvasószerkesztő
Korrektor
Grafikai szerkesztő
Recenzens
Recenzens
Kiadás éve

Tigrislélek

Válogatás a vajdasági magyar prózairodalomból
ISBN
9788632310223
Oldalszám
199 oldal
Fülszöveg

Egy novellaantológiát veszel most kézbe, íróink közismert vagy kevésbé ismert novelláit. A válogatás ötlete a Jó Pajtás felelős szerkesztőjétől származik, aki szeretné, ha a jelenlegi kiadvány a lap olvasóinak közös olvasmányává válna. Természetesen ez egy lehetséges szövegválogatás, inkább "válogat(tat)ós", amely további olvasói válogatásra ösztönöz. Más, máskor, más helyzetben más szövegeket válogatna. "Szövegeket" mondunk, mert miközben olvasol, rádöbbensz, hogy a novella műfaja változik, átalakul, némely írás inkább rövidtörténetnek, prózának, tárcának nevezhető, vagy igazán neve sincs, mert kibújik minden skatulyából. (Hózsa Éva)

Borító/Kép
Műfaj
Tartalomjegyzék
5
Novellaválogat(tat)ós
7
Ó, a ribiszke!
12
Pedagógia
14
Az utolsó stáció
19
Gőzfürdő
27
A gyertyák
31
A vén mesemondó
36
A körgalléros ember Párizsban
45
Első napom Párizsban
48
A szemüveg
55
Vándor a Nišavánál
61
Kekez Tuna lakodalma
71
Jeromos
77
Tigrislélek
83
Muzsikáló falu
86
Életmentés
89
Tücsök a hangyabolyban
96
Liszka
100
Őszi librettó
106
Fehér ködben... eltűnőben
109
Valaki jár a kertben
114
Palics
122
A késdobáló művész
130
Az afrikai vadász
137
A búcsú mályvaillata
140
Pepe
148
Tükrös Madonna
151
Egy varázslatos kora reggel
161
Egyre csak el
164
Virradat
169
A lángész parókája
171
A festő és a malom
173
J.K. a bevásárlóközpontban
175
Esti Kornél Bácskában
179
A mozi
184
Anya szótára
190
Szophoklész zenedoboza
196
Virágék a kínai boltban
199
Barbi
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Nem éltünk gyöngyszigeten I.

Dudás Károly válogatott írásait tartalmazó, Nem éltünk gyöngyszigeten című kötetének írásaiban nyomon követhető a tájélmény kibontakozásának, a közösségi kiszolgáltatottságból eredő emberi sorsok megrendítő tragédiáinak, a maradék magyarság iránytévesztett sodródásának, maradékká apadásának egymásból eredő, egymást feltételező rendje, mint ahogyan fölfedhető a közösség szolgálatának egyedüli értelme, páratlan szépsége is. Hogy ennek erőteljes alakítója, formálója volt maga a könyv szerzője is, bizonyítják Dudás Károly kallódástól megmentett írásai is. Hét évtizedből fél évszázadnyi idő rendületlen hűségben – maradék magyarságunk maradandó értéke! (MÁK Ferenc)

 
ISBN
978-86-323-1048-3
Oldalszám
377 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Dudás Károly: Nem éltünk gyöngyszigeten I. című könyvének borítója
Szerző
Műfaj
Szerzői minősítések
Illusztrátor
Kiadás éve
Kötés

Nem éltünk gyöngyszigeten II.

Dudás Károly válogatott írásait tartalmazó, Nem éltünk gyöngyszigeten című kötetének írásaiban nyomon követhető a tájélmény kibontakozásának, a közösségi kiszolgáltatottságból eredő emberi sorsok megrendítő tragédiáinak, a maradék magyarság iránytévesztett sodródásának, maradékká apadásának egymásból eredő, egymást feltételező rendje, mint ahogyan fölfedhető a közösség szolgálatának egyedüli értelme, páratlan szépsége is. Hogy ennek erőteljes alakítója, formálója volt maga a könyv szerzője is, bizonyítják Dudás Károly kallódástól megmentett írásai is. Hét évtizedből fél évszázadnyi idő rendületlen hűségben – maradék magyarságunk maradandó értéke! (MÁK Ferenc)

ISBN
978-86-323-1010-0k
Oldalszám
395 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Dudás Károly: Nem éltünk gyöngyszigeten II. című könyvének borítója
Szerző
Műfaj
Szerzői minősítések
Illusztrátor
Kiadás éve
Kötés