Skip to main content

Bácskai Szemle

Megjelenik

Helyi és megyei érdekű társadalmi és közgazdászati közlöny
Indult 1893. január 1. Megjelent hetenként kétszer, vasárnap és csütörtökön, 1893. április 2-től csak vasárnap, nagyobb formátumban. Felelős szerkesztő Bergl
Zsigmond, 1893. április 30-tól dr. Dusán Petrović. Kiadótulajdonos és előállító dr. Dušan Petrović gőzkönyvnyomdája. Megszűnt 1893. szeptember 24.

Forrás: Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1848–1919)

Megjelenés dátuma

Évfolyam

Szám

Találatok száma 53