Skip to main content

Az újvidéki Hungarológiai Intézet negyedéves tudományos folyóirata. 1969–1976: a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei címmel jelent meg. Felelős szerkesztő az intézmény mindenkori vezetője. Főszerkesztő Szeli István (1976/26-27–1979/39/40), Bori Imre (1979/41–1981/48), Hornyik Miklós (1981/49–1983/56), Molnár Csikós László (1983/57–1987/71). Az 1987/72–1990/82-83 jelölésű számokat szerkesztőbizottság szerkesztette, azzal, hogy egy-egy számra megbízott szerkesztőt neveztek ki. Támogatás híján 1990 közepétől 1995-ig nem jelent meg. 1995-től elsősorban az Illyés Közalapítvány s részben a szerbiai Tudományügyi és Technológiai Minisztérium anyagi segítségével – összevont évfolyamjelzéssel (XXIII–XXVII.) hidalva át a kihagyást s jelzve a folyamatosságot, illetve Új folyam megjelöléssel jelezve az újraindulást – ismét rendszeresen megjelenik. Főszerkesztő (1995–2004:) Gerold László, (2005–2010:) Harkai Vass Éva, (2011–) Toldi Éva.

Találatok száma 143