Skip to main content

Ács Károly

költő
szerkesztő
műfordító

Eredeti családi neve Kovács. Az elemi iskolát és a gimnáziumot (1947) szülővárosában végzi, jogot Belgrádban tanul. Egyetemi tanulmányai alatt a Radio Jugoslavija lektora és fordítója. 1951–1964 között a Magyar Szó munkatársa, a külpolitikai rovat szerkesztője, 1965–1975 között a Híd fő- és felelős szerkesztője, 1976–1990 között a Forum Könyvkiadó szerkesztője. 1990-től nyugdíjas. 1995-től Németországban él. 1990-ben Életműdíjjal tüntették ki. 2010-ben emléktáblát avattak fel szabadkai szülőházán (Dudás Sándor alkotása, márvány-bronz).

Kiadványok
Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
Lírai ügyelet. In: Magyar Szó, 1979. február 3.
Szerző
Lírai ügyelet. In. Magyar Szó. 1979. május 19.
Szerző
Levelek Bergengóciából. In. 7 Nap. 2002. május 1.
Szerző
Lírai ügyelet. In. Magyar Szó. 1979. március 17.
Szerző
Lírai ügyelet. In. Magyar Szó. 1979. április 7.
Szerző
Peremjelenségek – törvényszerűségek. In. Magyar Szó. 1975. február 1.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A születés pátosza
Szerző
Kéz a kilincsen. In. Dolgozók. 1953. ápr. 15.
Szerző
A szavak bűvöletében. 1956. In. Bori Imre: Az ember keresése. Újvidék, 1960
Szerző
Kéz a kilincsen. In. Magyar Szó. 1953. ápr. 19.
Szerző
Egy gondolkodásforma önarcképe
Szerző
Találkozás a tavasszal és egy verskötettel
Szerző
A versbe írt csönd költője. In. ÉS. 1961. ápr. 7.
Szerző
Máglya. 1963. In. Utasi Csaba: Tíz év múlva. Újvidék, 1974
Szerző
Vajdasági magyar költők. In. ÚjLátóh 1963/3
Ár ellen. In: Bosnyák István: Sokágú síp. Budapest, 2012
Csönd helyett kritika
Szerző
A jugoszláviai magyar költészet
Szerző
A menetrend dicsérete. In. Forrás. 1970/1-2
Szerző
Eszköz és magatartás. In: Herceg János. Összegyűjtött esszék, tanulmányok II. Belgrád. 2001.
Szerző
Költői tetszelgés. In: Magyar Szó. 1969. máj. 18.
Irónia és grammatika. 1976. In: Bányai János. Könyv és kritika II. Újvidék. 1977.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak