Skip to main content

Ács Károly

költő
szerkesztő
műfordító

A fotó forrása: https://www.mnt.org.rs/sites/default/files/attachments/acs_karoly.pdf

Az elemi iskolát és a gimnáziumot (1947) Szabadkán végzi. Belgrádban jogot tanul. Egyetemi tanulmányai alatt a Radio Jugoslavija lektora és fordítója. 1951 és 1964 között a Magyar Szó munkatársa, a külpolitikai rovat szerkesztője. 1965-től 1975-ig a Híd fő- és felelős szerkesztője. 1976 és 1990 között a Forum Könyvkiadó szerkesztője. 1995-től Németországban él. 2010-ben emléktábla kerül szabadkai szülőházára (Dudás Sándor alkotása, márvány-bronz).

Szerkesztői munkásság
Levelek Bergengóciából
(7 Nap. 2002. május 1.)
Szerző
Peremjelenségek – törvényszerűségek. In. Magyar Szó. 1975. február 1.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A születés pátosza
Szerző
Kéz a kilincsen. In. Dolgozók. 1953. április 15.
Szerző
A szavak bűvöletében. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Ács Károly: Kéz a kilincsen
Szerző
Egy gondolkodásforma önarcképe
Szerző
Találkozás a tavasszal és egy verskötettel
Szerző
A versbe írt csönd költője. In. Élet és Irodalom. 1961. április 7.
Szerző
Máglya. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Vajdasági magyar költők
Ár ellen. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
Csönd helyett kritika
Szerző
A jugoszláviai magyar költészet
Szerző
A menetrend dicsérete. In. Forrás. 1970/1–2.
Szerző
Eszköz és magatartás. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Irónia és grammatika. In. Bányai János. Könyv és kritika II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1977.
Szerző
Ács Károly manierizmusa. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Ács Károly: Ének füstje, füst éneke
Szerző
Ács Károly: Ének füstje, füst éneke. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Ács Károly: Ének füstje, füst éneke. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 3. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2003.
Szerző
Egy verseskönyv szembesítő kompozíciójáról
Szerző
„Az idő megállításának képletei”. Ács Károly: Ének füstje, füst éneke. Versek és versfordítások. 1945–1975
Szerző
Fehéren izzó versek (Ács Károly: Ének füstje, füst éneke)
Szerző
Vers és csönd. In. Új Írás. 19779/8.
Szerző
Ének füstje, füst éneke. In. Alföld. 1979/12.
Szerző
Etikai értékcsúcsaink a költészetben (El nem taposható csillagok)
Szerző
Példamutató hősök
Szerző
Versek a térben ... az időben... (Ács Károly költészetéről)
Szerző
A fordítás mérhetetlensége (Ács Károly: Kiásott kard)
Szerző
A műfordítás mohikánja (Ács Károly: Kiásott kard)
Szerző
A jugoszláv költészet szubjektív tükre (Ács Károly: Kiásott kard)
Szerző
Ács Károly műfordításkötetéről
Szerző
Ács Károly műfordításkötetéről
Szerző
Ács költészete és az egzisztencializmus (elemzésproblémák)
Szerző
Vallomás egy költészetről (Ács Károly évfordulóján)
Szerző
Ács Károly verses csöndjei. In. Forrás. 1988/5.
Szerző
Ács Károly első verse
Szerző
Miért nem több az ember?. In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
Ács Károly. In. Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. A romániai magyar irodalom. A szlovákiai magyar irodalom. A vajdasági magyar irodalom. A kárpátaljai magyar irodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
Ács Károly búcsúszavairól (Megfigyelések a Ráklépésben című kötet szókészletéről)
Szerző
A lélek hamleti állapota. Ács Károly: Ráklépésben, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1995. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Ács Károlyról. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1996.
Szerző
Pillantás vissza és előre. Ács Károly: Ráklépésben, Forum Könyvkiadó – Családi Kör, Újvidék, 1995. In. Toldi Éva: „Összetartozó neszek”. Versről, prózáról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Ács Károly költészete
Szerző
„Morák és morálok”. Ács Károly: Az anyag panaszai. In. Fekete J. József: Próbafüzet III. Könyv az irodalomról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
A partikulákról
Szerző
Szégyenünk bevallása
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Ács Károly, 1928–2007
Szerző
Díjak, ösztöndíjak