Skip to main content

Ágoston Mihály

nyelvész
egyetemi tanár
1928. július 23.

nyelvész, egyetemi tanár. – Az elemi iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot (1949) Szabadkán, a Tanárképző Főiskola magyar–orosz szakát (1951) Újvidéken végzi, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén (1964) szerez tanári oklevelet. 1989, Újvidék: a nyelvtudomány doktora (A magyar halmaznevek: kategóriájuk, helyük a melléknevek osztályában a szófaji rendszerben, belső rendszerük). – 1952–57: tanár Horgoson, 1957–1960: Szabadkán, 1960–1995: a Magyar Tanszéken lektor, (1962:) gyakorlatvezető, asszisztens, főszakmunkatárs, szaktanácsos, (1988:) egyetemi rendes tanár. – 1995: nyugdíjas. – 2000– Magyarországon él.
– Cikksorozata: 1988–2005: Magyar Szó: Beszéd és írás. – 1985: Szarvas Gábor-díj,
1996: Szarvas Gábor-emlékérem, 1998: Aracs-díj.

Rendszerbomlás. In. Oktatás és Nevelés. 1990/84
Szakirodalom az alkotóról
Jugoszláviai magyar helyesírási kézikönyv. In. Üzenet. 1980/6.
Szakkönyv mindennapi használatra
Szerző
Hasznos sorozat színvonalas indulása
Szerző
Bizalommal, jóhiszeműen, kritikai hozzáállással
Szerző
A nyelvi népművelés szolgálatában: beszélgetés a Szarvas Gábor-díjas dr. Ágoston Mihállyal. 1989. In. Farkas Zsuzsa: Nyelvőrökkel, nyelvőrségen. Újvidék, 1994
Szerző
Rendszerbomlás. In. Oktatás és Nevelés. 1990/84
Közéletünkhöz anyanyelvi köznyelvet. In. Magyar Szó. 1991. június 8.
Szerző
Rendszerű rendszerbontás. In. Létünk. 1993/2-3.
Szerző
Új nyelvtani kategória: a halmaznevek
Szerző
Az írástudónak segítenie: kötelesség. Születésnapi beszélgetés a 70 éves Ágoston Mihállyal. In. Magyar Szó. 1998. július 25.
Szerző