Skip to main content

Ágoston Mihály

nyelvész
egyetemi tanár

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/3729/mellekletek_kilato/186322/A-magyar-nyelv-sz%C3%B3sz%C3%B3l%C3%B3ja.htm

Az elemi iskolát Horgoson, a gimnáziumot (1949) Szabadkán, a Tanárképző Főiskola magyar–orosz szakát (1951) Újvidéken végzi. 1964-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén szerez tanári oklevelet. 1989-ben Újvidéken nyelvtudományból doktorál (A magyar halmaznevek: kategóriájuk, helyük a melléknevek osztályában a szófaji rendszerben, belső rendszerük). 1952-től 1957-ig Horgoson, 1957-től 1960-ig Szabadkán tanár. 1960 és 1995 között a Magyar Tanszéken lektor. 1962-től gyakorlatvezető, asszisztens, főszakmunkatárs, szaktanácsos, 1988-tól egyetemi rendes tanár. 2000 óta Magyarországon él. 1988 és 2005 között jelent meg Beszéd és írás című cikksorozata a Magyar Szóban.

Szerkesztői munkásság
A kifejezés teljességéért
(Magyar Szó. 1989. augusztus 5.)
Szakirodalom az alkotóról
Jugoszláviai magyar helyesírási kézikönyv
Szakkönyv mindennapi használatra
Szerző
Hasznos sorozat színvonalas indulása
Szerző
Bizalommal, jóhiszeműen, kritikai hozzáállással
Szerző
Ágoston Mihály: Rendszerbomlás. In. Oktatás és Nevelés. 1990/84.
Szerző
Közéletünkhöz anyanyelvi köznyelvet!
Szerző
Rendszerhű rendszerbontás. Ágoston Mihály: A magyar halmaznevek. Forum, Újvidék, 1993.
Szerző
Új nyelvtani kategória: a halmaznevek
Szerző
Interjúk
A nyelvi népművelés szolgálatában: beszélgetés a Szarvas Gábor-díjas dr. Ágoston Mihállyal. In. Farkas Zsuzsa: Nyelvőrökkel, nyelvőrségen. Interjúk. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1994.
Szerző
Az írástudónak segítenie: kötelesség. Születésnapi beszélgetés a hetvenéves Ágoston Mihállyal
Szerző
Díjak, ösztöndíjak