Skip to main content

Andrić Edit

nyelvész
1960. május 21.

nyelvész, egyetemi tanár. – Az általános iskolát Újvidéken, a gimnázium fordító szakát (1979) Karlócán végzi, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén (1984) diplomázott. 1989, Újvidék: a nyelvtudomány magisztere, 1997, Újvidék: a nyelvtudomány doktora (A szerb esetrendszer és a magyar viszonyragrendszer ekvivalenciájának problémái). – 1983–84: magyartanár az újvidéki és a karlócai gimnáziumban, ill. a kamenicai ált. isk.-ban, 1984–85: fordítógyakornok a tartományi képviselőház fordítószolgálatában, 1985–88: fordító az újvidéki képviselő-testület szakszolgálatában, 1988– a Magyar Tanszéken kutatóasszisztens, (1992:) tanársegéd, (1998:) docens, (2003:) egyetemi rendkívüli tanár, (2008:) egyetemi rendes tanár. 2000– vendégtanár a belgrádi Filológiai Kar Magyar Tanszékén.

Szerkesztői munkásság
A rendszerben elérhető publikációk
Alaki tükrözések Sinkó Ervin naplójegyzeteiben
(Hungarológiai Közlemények. 2007/1.)
Szerző