Skip to main content

Andrić Edit

nyelvész
egyetemi tanár

A fotó forrása: http://www.hid.rs/tortenesek.php?page=848

Az általános iskolát Újvidéken, a gimnázium fordító szakát (1979) Karlócán végzi. 1984-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékénszerez diplomát. 1989-ben Újvidéken a nyelvtudomány magisztere lesz. 1997-ben Újvidéken a nyelvtudományból doktorál (A szerb esetrendszer és a magyar viszonyragrendszer ekvivalenciájának problémái). 1983-tól 1984-ig magyartanár az újvidéki és a karlócai gimnáziumban, valamint a kamenicai általános iskolában. 1984 és 1985 között fordítógyakornok a tartományi képviselőház fordítószolgálatában. 1985-től 1988-ig fordító az újvidéki képviselő-testület szakszolgálatában. 1988-tól a Magyar Tanszéken kutatóasszisztens, 1992-től tanársegéd, 1998-tól docens, 2003-tól egyetemi rendkívüli tanár, 2008-tól egyetemi rendes tanár. 2000-től vendégtanár a belgrádi Filológiai Kar Magyar Tanszékén.

Fordításkötetek
A rendszerben elérhető publikációk
Alaki tükrözések Sinkó Ervin naplójegyzeteiben
(Hungarológiai Közlemények. 2007/1.)
Szerző
Egy Tolnai-vers horvát és szerb fordítása. In. Hózsa Éva–Horváth Futó Hargita (szerk.): Világmodellálás. Kód – irodalom – kultúra – régió IV. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2009.
Szerző