Skip to main content

Aranyady György (Magyar Árpád)

novellista

Jogot tanul. Fiatalon hal meg gyógyíthatatlan fehérvérűségben. Néhány versét, novelláját és egy színpadi jelenetét közli A Mi Irodalmunk, publikál a zombori Új Hírekben, két novellája jelenik meg a Kalangyában. Szerepel az Ákácok alatt (1933) című novellaantológiában.

Szakirodalom az alkotóról
Aranyady György. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Szikra és hamu. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.