Skip to main content

Arató Endre

költő
tanulmányíró
hírlapíró

1906-ban Zomborban él. 1934-ben Lugason a Krassó-Szörényi Lapok című hetilap felelős szerkesztője. Az aktivista Út, majd a Vajdasági írás, a Kalangya munkatársa. A háború zsidóüldözésének idején tűnik el.

Fordításkötetek
Fekete kenyéren. Czakó Tibor verseskönyve
(Kalangya. 1939/11–12.)
Szerző
Csuka Jánosról. In. Vajdasági Írás. 1929/4.
Szerző
Szerző
Testvér. In. Út. 1925/1.
Szerző
Gál László verseskönyve
(Kalangya. 1939/11–12.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Arató Endre. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző