Skip to main content

B. Szabó György

Becskereki
kritikus
irodalomtörténész
műfordító
festő
grafikus
pedagógus

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/4300/mellekletek_kilato/219885/B-Szab%C3%B3-Gy%C3%B6rgy-100.htm

Az általános és a középiskolát (1940) Nagybecskereken végzi. Zágrábba iratkozik művészettörténetre. 1941 őszétől Budapesten Eötvös-kollégistaként három féléven át magyar nyelv és irodalom és délszláv nyelv és irodalom szakos hallgató. Bánság német megszállását követően többször sikertelenül próbálkozik a visszatéréssel. Nem sokkal azután, hogy sikerül Pestre visszatérnie, kerül sor Magyarország megszállására, és 1944 tavaszán végleg hazatér. A háború végéig Bánátban él. Itt 1944 októberétől a Népfront agitációs osztályán dolgozik. 1945 nyarától 1946 őszéig országgyűlési képviselő és Észak-Bánság kerületi titkára. 1946 és 1959 között az újvidéki Tanárképző Főiskola tanára. 1959-ben az akkor megnyíló Magyar Tanszék tudományos munkatársa, a régi magyar irodalom tanára. A Magyar Tanszéken 1962-ben diplomázik. Súlyos tüdőbeteg, 1963-ban Szlovéniában éri a halál. Tiszteletére a nagybecskereki Petőfi Művelődési Egyesületben emléktáblát (1996) helyeztek el. 1990-től B. Szabó György Emléknapok néven évi rendszerességgel irodalmi rendezvényt tartanak.

Fordításkötetek
Tarisznyás emberek. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Herceg János: Papírhajó; Vázlat egy írói arcképhez. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Az ötvenéves Herceg János. In. B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok. (napló és feljegyzések). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
A hétköznapok poézise. In. B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok. (napló és feljegyzések). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Lőrinc Péter: Görbe utca 23. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Majtényi Mihály: Garabonciás. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Intim sorok egy regény rajzairól. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Képzőművészetünk a mérlegen. A palicsi tárlat néhány tanulsága
(Híd. 1952/7–8.)
Sáfrány Imre Belgrádban. In. Magyar Szó. 1956. március 1.
Sinkó Ervin: Optimisták. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Irodalmi legendák, babonák és tévhitek ellen. In. B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok. (napló és feljegyzések). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Vázlat egy írói arcképhez
(Híd. 1958/3.)
A hétköznapok poézise
(Dolgozók 1960. március 18.)
Szakirodalom az alkotóról
Becskereki Szabó György. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1996.
Becskereki Szabó György
Szerző
A kortárs hangja. Lapszéli jegyzetek B. Szabó György könyvéről. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 1999.
Szerző
Egy tanulmánykötet dicsérete. In. 7 Nap. 1959. szeptember 13.
Szerző
Fejlődő kritikánk
Szerző
A szavak bennünk élnek. In. Magyar Szó. 1963. június 16.
Szerző
A Híd B. Szabó Györgyről szóló száma
Ember és műve. In. Dolgozók. 1964. május 22.
Szerző
B. Szabó György (1920–1963)
Egy korán elhunyt irodalomtudós
A „Rapszódiá”-ról, mai szemmel. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
B. Szabó György munkássága könyvkiadásunk tükrében. In. Csáky S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Tanszék, Újvidék, 1997.
A kéztartás művészete
Szerző
Vonások B. Szabó György portréjához. In. Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
B. Szabó György: Régi magyar irodalom I. rész. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Megújhodás – megújúlás nélkül. In. Bosnyák István: Szóakció. (Adalékok irodalmunk szellemrajzához). 1. Forum Könyvkiadó Intézet, 1980.
A B. Szabó György munkaév programja
Beszéljünk B. Szabó Györgyről. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
B. Szabó György a Szabad Vajdaságban
Művész, gondolkodó és kritikus: B. Szabó György
Szerző
Egy szolgálat talmi ragyogása (B. Szabó György életműsorozata). In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
„Nem panaszkodott, csak belehalt” (76 éves volna, de már 33 éve elhunyt B. Szabó György
Szerző
A vajdasági magyar könyvillusztráció (1918–2000). In. „Az elsüllyedt jelek”. 1. A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága, Budapest, 2003.
Két irodalomtörténeti szintézis-kísérlet a hatvanas évekből (Vázlat B. Szabó György és Sinkó Ervin régi magyar irodalmi tárgyú írásairól)
Szerző
B. Szabó György. In. Balázs-Arth Valéria: Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon. Timp Kiadó, Budapest, 2007.
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1964.
Egyéb tevékenység