Skip to main content

B. Szabó György

Becskereki
kritikus
irodalomtörténész
műfordító
festő
grafikus
pedagógus

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/4300/mellekletek_kilato/219885/B-Szab%C3%B3-Gy%C3%B6rgy-100.htm

Az általános és a középiskolát (1940) Nagybecskereken végzi. Zágrábba iratkozik művészettörténetre. 1941 őszétől Budapesten Eötvös-kollégistaként három féléven át magyar nyelv és irodalom és délszláv nyelv és irodalom szakos hallgató. Bánság német megszállását követően többször sikertelenül próbálkozik a visszatéréssel. Nem sokkal azután, hogy sikerül Pestre visszatérnie, kerül sor Magyarország megszállására, és 1944 tavaszán végleg hazatér. A háború végéig Bánátban él. Itt 1944 októberétől a Népfront agitációs osztályán dolgozik. 1945 nyarától 1946 őszéig országgyűlési képviselő és Észak-Bánság kerületi titkára. 1946 és 1959 között az újvidéki Tanárképző Főiskola tanára. 1959-ben az akkor megnyíló Magyar Tanszék tudományos munkatársa, a régi magyar irodalom tanára. A Magyar Tanszéken 1962-ben diplomázik. Súlyos tüdőbeteg, 1963-ban Szlovéniában éri a halál. Tiszteletére a nagybecskereki Petőfi Művelődési Egyesületben emléktáblát (1996) helyeztek el. 1990-től B. Szabó György Emléknapok néven évi rendszerességgel irodalmi rendezvényt tartanak.

Fordításkötetek
Tarisznyás emberek. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Vázlat egy írói arcképhez. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Az ötvenéves Herceg János. In. B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok. (napló és feljegyzések). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
A hétköznapok poézise. In. B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok. (napló és feljegyzések). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Lőrinc Péter: Görbe utca 23. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Majtényi Mihály: Garabonciás. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Intim sorok egy regény rajzairól. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Képzőművészetünk a mérlegen. A palicsi tárlat néhány tanulsága
(Híd. 1952/7–8.)
Sáfrány Imre Belgrádban. In. Magyar Szó. 1956. március 1.
Sinkó Ervin: Optimisták. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Irodalmi legendák, babonák és tévhitek ellen. In. B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok. (napló és feljegyzések). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Szakirodalom az alkotóról
Becskereki Szabó György. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1996.
Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon. Timp Kiadó, Budapest, 2007.
Becskereki Szabó György
Szerző
A kortárs hangja. Lapszéli jegyzetek B. Szabó György könyvéről. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 1999.
Szerző
Egy tanulmánykötet dicsérete. In. 7 Nap. 1959. szeptember 13.
Szerző
Fejlődő kritikánk
Szerző
A szavak bennünk élnek. In. Magyar Szó. 1963. június 16.
Szerző
A Híd B. Szabó Györgyről szóló száma
Ember és műve. In. Dolgozók. 1964. május 22.
Szerző
B. Szabó György (1920–1963)
Egy korán elhunyt irodalomtudós
A „Rapszódiá”-ról, mai szemmel. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
B. Szabó György munkássága könyvkiadásunk tükrében. In. Csáky S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Tanszék, Újvidék, 1997.
A kéztartás művészete
Szerző
Vonások B. Szabó György portréjához. In. Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
B. Szabó György: Régi magyar irodalom I. rész. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Megújhodás – megújúlás nélkül. In. Bosnyák István: Szóakció. (Adalékok irodalmunk szellemrajzához). 1. Forum Könyvkiadó Intézet, 1980.
A B. Szabó György munkaév programja
Beszéljünk B. Szabó Györgyről. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
B. Szabó György a Szabad Vajdaságban
Művész, gondolkodó és kritikus: B. Szabó György
Szerző
Egy szolgálat talmi ragyogása (B. Szabó György életműsorozata). In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
„Nem panaszkodott, csak belehalt” (76 éves volna, de már 33 éve elhunyt B. Szabó György
Szerző
A vajdasági magyar könyvillusztráció (1918–2000). In. „Az elsüllyedt jelek”. 1. A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága, Budapest, 2003.
Két irodalomtörténeti szintézis-kísérlet a hatvanas évekből (Vázlat B. Szabó György és Sinkó Ervin régi magyar irodalmi tárgyú írásairól)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1964.