Skip to main content

B. Szabó György

Becskereki
kritikus
irodalomtörténész
műfordító
festő
grafikus
tanár

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/4300/mellekletek_kilato/219885/B-Szab%C3%B3-Gy%C3%B6rgy-100.htm

Az általános iskolát és a középiskolát (1940) Nagybecskereken végzi, majd Zágrábba iratkozik művészettörténetre. 1941 őszétől Budapesten Eötvös-kollégistaként három féléven át magyar nyelv és irodalom, valamint délszláv nyelv és irodalom szakos hallgató. Bánság német megszállását követően többször sikertelenül próbálkozik a visszatéréssel. Miután visszatér Pestre, megszállják Magyarországot. 1944 tavaszán végleg hazatér. A háború végéig Bánátban él. Itt 1944 októberétől a Népfront agitációs osztályán dolgozik. 1945 nyarától 1946 őszéig országgyűlési képviselő és Észak-Bánság kerületi titkára. 1946 és 1959 között az újvidéki Tanárképző Főiskola tanára. 1959-ben az akkor megnyíló Magyar Tanszék tudományos munkatársa, a régi magyar irodalom tanára. A Magyar Tanszéken 1962-ben diplomázik. Súlyos tüdőbeteg, 1963-ban Szlovéniában éri a halál.

1996-ban tiszteletére a nagybecskereki Petőfi Művelődési Egyesületben emléktáblát helyeznek el. 1990-től B. Szabó György Emléknapok néven évi rendszerességgel irodalmi rendezvényt tartanak.

Fordításkötetek
Tarisznyás emberek. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Herceg János: Papírhajó; Vázlat egy írói arcképhez. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Az ötvenéves Herceg János. In. B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok. (napló és feljegyzések). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
A hétköznapok poézise. In. B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok. (napló és feljegyzések). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Lőrinc Péter: Görbe utca 23. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Majtényi Mihály: Garabonciás. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Intim sorok egy regény rajzairól. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Képzőművészetünk a mérlegen. A palicsi tárlat néhány tanulsága
(Híd. 1952/7–8.)
Sáfrány Imre Belgrádban
(Magyar Szó. 1956. március 1.)
Sinkó Ervin: Optimisták. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Irodalmi legendák, babonák és tévhitek ellen. In. B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok. (napló és feljegyzések). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Vázlat egy írói arcképhez
(Híd. 1958/3.)
A hétköznapok poézise
(Dolgozók 1960. március 18.)
Lőrinc Péter: Görbe-utca 23
(Híd. 1953/8.)
Majtényi Mihály: Garabonciás
(Magyar Szó. 1952. augusztus 31.)
Sinkó Ervin: Optimisták
(Magyar Szó. 1954. december 26.)
Irodalmi legendák, babonák és tévhitek ellen
(Magyar Szó. 1962. március 25.)
B. Szabó György (1920–1963)
(Híd. 1978/6.)
Szakirodalom az alkotóról
Becskereki Szabó György
Szerző
Kellemes meglepetés
Szerző
B. Szabó György belgrádi bemutatkozása
Szerző
B. Szabó György: Tér és idő
Szerző
Egy tanulmánykötet dicsérete
Szerző
Fejlődő kritikánk
Szerző
Az elvont (absztrakt) művészet valósága
Szerző
Európai színvonalú grafika
Szerző
B. Szabó György: Régi magyar irodalom I. rész
Szerző
B. Szabó György absztrakt művészete
A szavak bennünk élnek
Szerző
Az élő emberről szólok
Szerző
B. Szabó György a kezdeményező
Szerző
A képzőművész
Szerző
A Híd B. Szabó Györgyről szóló száma
B. Szabó György (1920–1963)
Ember és műve
Szerző
Egy korán elhunyt irodalomtudós
B. Szabó György Novi Sad-i tárlata
Szerző
Hét év múltán (B. Szabó György portréjához)
B. Szabó György
Szerző
Az ösztön és az ész két pólusa között
Szerző
A csillagokig göröngyös az út (Képzőművészeti jegyzetek)
Adósságunk törlesztése
Szerző
A vonalak művésze
Szerző
A kéztartás művészete
Szerző
A „Rapszódiá”-ról, mai szemmel. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Vonások B. Szabó György portréjához. In. Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
B. Szabó György (1920–1963)
B. Szabó György Ady-értelmezése
A könyv soha nem késhet el (B. Szabó György)
Szerző
Megújhodás – megoszlás nélkül?. In. Bosnyák István: Szóakció. (Adalékok irodalmunk szellemrajzához). 1. Forum Könyvkiadó Intézet, 1980.
A B. Szabó György munkaév programja
Beszéljünk B. Szabó Györgyről
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről, az irodalomkritikusról
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről, a tanulmányíróról
Szerző
Beszéljünk B. Szabó György tanulmányírói nézeteiről
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről, a képzőművészeti íróról
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről, a képzőművészeti kritikusról
Szerző
Beszéljünk B. Szabó György művészeteszményéről
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről, a közéleti emberről
Szerző
B. Szabó György József Attila-recepciója
B. Szabó György: Régi magyar irodalom I. rész. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
B. Szabó György a Szabad Vajdaságban
Szó és vonal (B. Szabó György életműsorozata elé)
Egy szolgálat talmi ragyogása. B. Szabó György: Élmény, szerep, hivatás; Tér és idő; Forum, Újvidék, 1988.
Szerző
Egy író kettős arca (B. Szabó György: Élmény, szerep, hivatás; Tér és idő)
Szerző
Művész, gondolkodó és kritikus: B. Szabó György
Szerző
Ember a korban – kor az emberben
Szerző
B. Szabó György: A régi magyar irodalom története I. rész
B. Szabó György munkásságának szelektív bibliográfiája /1935–1990/
Közelmúltunk dokumentumai. B. Szabó György: Tér és idő árnyékában, FORUM, Újvidék, 1989
Becskereki Szabó György, a bánáti magyar européer
Egy szolgálat talmi ragyogása (B. Szabó György életműsorozata). In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
„Nem panaszkodott, csak belehalt” (76 éves volna, de már 33 éve elhunyt B. Szabó György
Szerző
Becskereki Szabó György. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1996.
Vallomás a „fehér papírnak”
Szerző
B. Szabó György munkássága könyvkiadásunk tükrében. In. Csáky S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Tanszék, Újvidék, 1997.
A kortárs hangja. Lapszéli jegyzetek B. Szabó György könyvéről. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 1999.
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Néhány közöletlen dokumentum B. Szabó György kevéssé ismert életszakáról
A végtelen belélegzése
Kiállítás a Milekić villában
Egy ember négy arca – B. Szabó György ma
A vajdasági magyar könyvillusztráció (1918–2000). In. „Az elsüllyedt jelek”. 1. A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága, Budapest, 2003.
Két irodalomtörténeti szintézis-kísérlet a hatvanas évekből (Vázlat B. Szabó György és Sinkó Ervin régi magyar irodalmi tárgyú írásairól)
Szerző
B. Szabó György
Szerző
B. Szabó György. In. Balázs-Arth Valéria: Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon. Timp Kiadó, Budapest, 2007.
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Interjúk
Első kísérlet a vajdasági magyar festők anyagának egybegyűjtésére
Villáminterjú B. Szabó Györggyel
Szerző
Tér és idő
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1964.
Legfontosabb önálló kiállítások
Helyszín
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1954.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1956.
Helyszín
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1956.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1956.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1956.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1957.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1960.
Hungaria 61
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1961.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1963.
Település
Ország
Szlovénia
Dátum
1963.
Emlékkiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1963.
Emlékkiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1966.
B. Szabó György 1920–1963. Retrospektív kiállítás
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1973.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1974.
Legfontosabb csoportos kiállítások
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1936.
Jugoszláviai Fiatal Magyar Képzőművészek Tárlata
Helyszín
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1938.
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1943.
Kortárs vajdasági képzőművészek 3. kiállítása
Helyszín
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1949.
Bánáti képzőművészek kiállítása
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1954.
Vajdasági magyar képzőművészek kiállítása
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1952.
Nagybecskereki Képzőművészek 3. kiállítása
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1955.
A becsei Képtár állandó kiállítása
Helyszín
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1956.
Vajdasági Csoport Tárlata
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1956.
III. Nemzetközi Grafikai Biennále
Település
Ország
Szlovénia
Dátum
1961.
IV. Nemzetközi Grafikai Biennále
Település
Ország
Szlovénia
Dátum
1961.
II. Képzőművészeti Találkozó
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1963.
Vajdasági Képzőművészek Kiállítása
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1963.
Az Écskai Művésztelep 20 éve
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1976.
XV. Képzőművészeti Találkozó
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1976.
Képzőművészet Vajdaságban 1944–1954
Település
Ország
Szerbia
Dátum
1980.
Magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig
Település
Ország
Magyarország
Dátum
2001.
Egyéb tevékenység