Skip to main content
Bagi Ferenc profilképe

Bagi Ferenc

nyelvész
egyetemi tanár

Az elemi iskolát Versecen, a tanítóképzőt Szabadkán végzi 1959-ben, tanári oklevelet 1964-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén szerez. Réti Ödön élete és munkássága című munkájával 1977-ben az irodalomtudomány magisztere lesz Újvidéken. A jugoszláviai magyar népi mondókák hangtani vizsgálata a magyar mint környezeti nyelv elsajátíttatása szempontjából című doktori disszertációjával 1992-ben a nyelvtudomány doktora lesz. 1959-ben és 1960-ban tanító a törzsudvarnoki általános iskolában. 1964 és 1974 között tanár Óbecsén az általános iskolában illetve 1966-tól 1978-ig a gimnáziumban. 1978-tól lektor a Magyar Tanszéken, 1994-től docens, 1999-től docens egyetemi rendkívüli, 2003-tól rendes tanár. Volt vendégtanár a zombori Tanítóképző Karon 1999-ben és 2000-ben, 2000 és 2003 között pedig a belgrádi Filológiai Kar Magyar Tanszékén. 2003 óta nyugdíjas.

Gimnáziumi tanárként egyik kezdeményezője és évekig szervezője az Óbecsén 1967-től megrendezésre kerülő Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének. 1998-ban egyik kezdeményezője és szervezője a verseci Herczeg Ferenc Napoknak.

A rendszerben elérhető publikációk
A Rólunk is vallanak című könyvről
(Üzenet. 1972/3.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Bagi Ferenc: A magyar nyelv mint környezeti nyelv tanításának főbb kérdései. In. Nyelvünk és Kultúránk. 1990/80.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1997.