Skip to main content
Bagi Ferenc profilképe

Bagi Ferenc

nyelvész
egyetemi tanár

A fotó forrása: http://hodis.vmmi.org/delivegeken/KiKi/Bab-Bala.htm

Az elemi iskolát Versecen, a tanítóképzőt Szabadkán (1959) végzi. 1964-ben szerez tanári oklevelet az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén. 1977-ben Újvidéken az irodalomtudomány magisztere lesz (Réti Ödön élete és munkássága). 1992-ben Újvidéken a nyelvtudományból doktorál (A jugoszláviai magyar népi mondókák hangtani vizsgálata a magyar mint környezeti nyelv elsajátíttatása szempontjából). 1959 és 1960 között tanító a törzsudvarnoki általános iskolában, 1964 és 1978 között tanár Óbecsén az általános iskolában, illetve 1966 és 1978 között a gimnáziumban. 1978-tól a Magyar Tanszéken lektor, 1994-től docens, 1999-től egyetemi rendkívüli tanár, 2003-tól egyetemi rendes tanár. 1999-től 2000-ig a zombori Tanítóképző Karon, 2000-től 2003-ig a belgrádi Filológiai Kar Magyar Tanszékén vendégtanár. Gimnáziumi tanárként egyik kezdeményezője és évekig szervezője az Óbecsén 1967-től megrendezésre kerülő Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének. 1998-ban egyik kezdeményezője és szervezője a verseci Herczeg Ferenc Napoknak.

Szerkesztői munkásság
A rendszerben elérhető publikációk
A Rólunk is vallanak című könyvről
(Üzenet. 1972/3.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Bagi Ferenc: A magyar nyelv mint környezeti nyelv tanításának főbb kérdései. In. Nyelvünk és Kultúránk. 1990/80.
Szerző