Skip to main content
A szerző profilképe

Balla István

helytörténész
orvos
szakíró

A fotó forrása: Hódi Sándor–Hódi Éva: Vajdasági magyar ki kicsoda. 2010. Széchenyi István Stratégiakutató Intézet, Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2011.

Az elemi iskolát Bezdánban, a gimnáziumot (1956) Zomborban végzi. 1960-ban az újvidéki Tanárképző Főiskolán szerez magyar–némettanári oklevelet. 1968-ban az Újvidéki Egyetem Orvosi Karán diplomázik. 1958-tól 1960-ig az Újvidéki Rádió munkatársa. 1969 és 1972 között általános orvos, 1972 és 2000 között szakorvos Bezdánban.

Szakirodalom az alkotóról
Egy nagyközség múltjáról
Szerző
Újabb fejezet Bezdán történetéből. In. Bácsország 2003/1–3.
Szerző
Bezdán művelődési életének krónikája
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
2011.