Skip to main content

(Bánáti) Fischer Árpád

költő
drámaíró
fogorvos

http://grafologiatortenet.blogspot.com/2016/05/120-eve-szuletett-banati-fischer-arpad.html

Iskoláit Kolozsváron, Budapesten végzi. 1924-ben Pécsett szerez fogorvosi diplomát. 1927-től Budapesten él. A világháborút követően szülővárosában belép a Mi csoportba, és a Renaissance című folyóirathoz tartozó fiatalokkal együtt aktív résztvevője a megújhodó irodalmi és művészeti életnek. A 20-as évek divatja szerint a whitmani szabad vers első követője a vajdasági magyar költészetben.

Kiadványok
Aszlányi Dezső. In. Vajdasági Írás. 1928/13.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Fischer Árpád. In. Szabad Szó. 1920. szeptember 3.
Szikra és hamu. Emlékezések. Írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Vándorlások. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1965.
Szerző
A becskereki Renaissance (egy irodalmi vállalkozás margójára)
Szerző
1919: A kisebbségi, irodalmi öneszmélés éve Nagybecskereken (Adalék a vajdasági magyar irodalom kezdeteihez)
Szerző