Skip to main content

Bata János

költő
műfordító
szerkesztő
pedagógus

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/4596/mellekletek_kilato/240984/A-k%C3%BCzdelmek-is-megjelennek-az-alkot%C3%B3-ember-munk%C3%A1j%C3%A1ban.htm

Az általános iskolát Horgoson, a gimnáziumot (1981) Szabadkán végzi. 1986-ban az Újvidéki Egyetem BTK Német Tanszékén szerez diplomát. 1986-tól némettanár a horgosi általános iskolában. 2011-től az Aracs című folyóirat felelős szerkesztője. Szerepel a Teleírt világ (1987) című antológiában.

Kiadványok
További publikációk
Alkotás vagy látszatalkotás. Barátomnak, Ladányi Istvánnak
(Képes Ifjúság. 1986. december 3. )
Nyílt levél a „Hol vannak a tehetséges felnőttek” c. írás kapcsán
(Képes Ifjúság. 1986. november 19.)
Néprajzi tábor – álom és valóság
( Magyar Szó. 1989. július 22.)
A mi pénzünkkel rendelkeznek
(Magyar Szó. 1990. október 23.)
A műfordítók figyelmébe
(Képes Ifjúság. 1990. április 25.)
Fábri Géza nívódíja kapcsán
(Magyar Szó. 1990. április 7.)
Hol volt cégem angyala?
(Magyar Szó. 1991. április 7.)
Vita: A mi Ex Sympsionunk? Levélféle Ladányi Istvánnak
(Magyar Szó. 1993. június 12.)
Újvidék–Délvidék és a két szakállas-szőrös észak-bácskai diplomás
(Magyar Szó. 1995. szeptember 16.)
„Csak azt feledném, azt a franciát”
(Magyar Szó. 1996. január 13.)
Leia Organa hercegnő és Luké Skywalker farmerfiú. Avagy sci-fi tizenkét pontban a jégen – (rövidített, az ifjúság számára átdolgozott változat)
(Magyar Szó. 1996. december 7.)
Vöröses színű liberális csillagok Vajdaság irodalmi egén. Vagyis az én kozmopolita kérdésem
(Magyar Szó. 1996. november 2.)
Illyés Gyula időszerűsége
(Aracs. 2001/2.)
A tárgyak még őrzik kezed nyomát; Szentek hóhullásban; Talán egy kő; 15. márczius, 2008.
(Agria. 2009/nyár.)
„…hántolják rólunk a kérget” (Bobory Zoltán: Vonókéssel eleven fát)
(Agria. 2010/tavasz.)
Ne számíts ránk, Magyarország!
(Aracs. 2002/1.)
Az én augusztus huszadikám
(Aracs. 2002/3.)
Nagy magyar vörös októberek
(Aracs. 2003/1.)
A költő, aki tette a dolgát, és elmondta, amit mondania kellett
(Aracs. 2003/2.)
Széljegyzetek egy ország megszűnéséhez
(Aracs. 2003/3.)
Európa összenő?
(Aracs. 2003/4.)
Az Béla kerálnak másodszor (Válaszféle Csorba Béla hozzászólásához)
(Aracs. 2003/4.)
Kedves Bozsik Péter (esszé)
(Aracs. 2004/2.)
Az idegen nyelv tanításának délvidéki vonatkozásáról
(Aracs. 2005/1.)
Süketek párbeszéde, avagy Kedves Bozsik Péter! — másodszor
(Aracs. 2005/1.)
Íme, hát meglelte hazáját
(Aracs. 2005/3–4.)
Csodaszarvasnyomon
(Aracs. 2006/1.)
Még mindig Trianon
(Aracs. 2006/2.)
„Magyarország nem pusztul, hanem tisztul”
(Aracs. 2006/2.)
Augusztus huszadika táján
(Aracs. 2006/3.)
Ötven év után
(Aracs. 2006/4.)
A magyarságtudat-hasadás orvoslója
(Aracs. 2007/2.)
Bence Lajos otthon van
(Aracs. 2007/3.)
Egészséges provincializmus
(Aracs. 2007/4.)
Levélféle Vári Fábián Lászlónak
(Aracs. 2008/1.)
Egy Tamás, két János és a legionáriusok
(Aracs. 2008/2.)
Ellen-Trianon
(Aracs. 2008/3.)
Öt-huszonöt, kettő, négy, hat
(Aracs. 2008/3.)
Eszme- és irodalomtörténet-kritika: elfogultság, egyoldalúság és pontatlanság a neved
(Aracs. 2009/1.)
Duna menti irodalmi (vagy akár másmilyen) konföderáció – inkább álom, mint valóság*
(Aracs. 2009/3.)
Egy nyelvtörvényről, ami távolról sem csak az!
(Aracs. 2009/4.)
A Kárpát-haza magyarságának szabad fóruma – Az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata a 10. évfolyamába lépett
(Aracs. 2010/1.)
A festő, aki megálmodta önmagát – Gyurkovics Hunor szegedi tárlata elé
(Aracs. 2010/2.)
Trianon-metamorfózisok
(Aracs. 2010/3.)
A csontvázlány, avagy utazás befelé, egyre mélyebben, önmagunkhoz – Benedikty Tamás könyvéről
(Aracs. 2010/4.)
Hazugságok, féligazságok, hatalmi dölyf – és még az udvari bolond is megrázza csörgősipkáját
(Aracs. 2011/1.)
Az oszthatatlan Hazáról (levél)
(Aracs. 2011/2.)
Fizetőkapuink
(Aracs. 2011/3.)
Gyarmatosítás adósággal - Hornyik Miklós két könyvéről
(Aracs. 2011/4.)
Búcsú három halottunktól
(Aracs. 2012/1.)
Horgos történetének egyik szelete és történeti szeletének egyik krónikása
(Aracs. 2012/1.)
„bizakodást döcögő Göncölszekérrel”
(Aracs. 2012/2.)
Könyveim sorsa
(Aracs. 2012/3.)
Hősökkel és hősök nélkül
(Aracs. 2012/4.)
Világok határán (vers)
(Aracs. 2013/1.)
„Hol sírjaink homorulnak” (Délvidéki Magyar Golgota 1944-45)
(Aracs. 2013/2.)
Ötven Aracs
(Aracs. 2013/4.)
Röszkén innen, oszladozó rózsaszín ködben
(Aracs. 2014/4.)
Csapó Endre képe alá
(Aracs. 2019/3.)
Isten, áldd meg a magyart!
(Aracs. 2020/1.)
Elolvasom
Rotraud Sarker: Sziklasziget, Svédország; Breton nyárfák hajnali szürkületben. (Bata János fordításai)
(Napút. 1999. május.)

Rotraud Sarker

 

Sziklasziget, Svédország


 

Te és az első álmod
egymásra találtatok:
házacska kankalin-
sárgán vagy pirosan pirosan
minden ablakban
fehér gyertyák
szirtek mint állati ajkak
keresik a tengert
a csöndes holdkő-
bőrű ölek
magukba fogadják
és míg élnek
többé már el sem
engedik őket

 

Breton nyárfák hajnali szürkületben


 

félénken, mint a kék tus,
látod a vonalakat
lengeni. kövesd a lehelet nyomát

le
az uszonytalan halakhoz,
kik némaságukat
még nem értik,
a kezekhez, melyek csak
mutatóujjból állnak,
és a sok félretett naphoz,
melyek koromnehezen az üvegekben
érnek.

amikor a nap a vidéket végül
hangerősen
szeletről szeletre kiméri,
búzaföldekkel, vajsárga muskátlicserepekkel
teli szegényekkel,
vándorköveidet éppen
szálanként
a szürke kő erezetében
helyezd biztonságba.
 

Bata János fordításai

Szakirodalom az alkotóról
Elolvasom
Bata Jánost Európa-éremmel tüntették ki

Bata Jánost Európa-éremmel tüntették ki

A huszonegyedik alkalommal odaítélt Európa-érem idei kitüntetettje Bata János horgosi tanár, költő, publicista és műfordító, az Aracs folyóirat főszerkesztője. A díjat Molnár Pál kezdeményezésére alapította az 1995 óta működő, Magyar Média Műhely (MMM), 2002 óta Szabadelvű Médiaműhely (SZEMM) elnevezésű, újságírókból álló szerveződés. Minden évben európai szellemiségű médiakonferencián adják át, Budapesten.

“Bata János egész tevékenysége, de talán nem túlzás, ha azt mondom: az egész élete: kisebbségvédelem. (...) Szülőföldjét soha nem hagyta el, erejéhez, tudásához és jó humorához híven igyekezett mindig a közösségét szolgálni, a közösségnek valamit visszaadni abból, amit tőle, tőlük kapott: a tudás mellet életkedvet és derűt is”, írta méltatásában Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke.

“33 éve, szülőfalujában, Horgoson oktatja a helyi kisdiákokat, és az átadott tananyag mellett nevelni is nevelte őket – manapság egykori tanítványai a jelenlegi diákjainak szülei, neki pedig munkatársai az iskolában.

A nyolcvanas évek első felétől, amióta közéleti szereplést vállal, mindig a délvidéki magyarság, tehát jelen helyzetben a kisebbség érdekében szólalt – és szólal – meg, ezeknek írásos dokumentumai délvidéki valamint magyarországi folyóiratokban nagy terjedelemben olvashatók, és tanulmányozhatók lesznek a jövőben is", folytatta.

2001-ben egyik alapítója volt az Aracsnak, a délvidéki magyarság közéleti folyóiratának, s ennek a kiváló magyar szellemi műhelynek 2011 óta főszerkesztője. Ugyanabban az évben létrehozta az Aracs Alapítványt, amely a folyóiratot kiadja, rendezvényeket szervez és könyveket is megjelentet. Az Aracsban a Balassi-kardos költőtől a Széchenyi-díjas művészettörténészen, az ausztrál állami díjas magyar újságírón át az ötven éve hazánkban élő lengyel publicistáig seregnyi kiváló értelmiségi jelentet meg fontos és jól megformált gondolatokat: azaz igazi nemzeti szellemi műhely a folyóirat.

"Bata János szervezésében járt először a Délvidéken a Barcsay mester és tanítványai című vándorkiállítás, ő vonzotta a Délvidékre a Hitel folyóirat szerkesztőit, Wittner Mária forradalmárt, Juhász György tevékeny nemzetszervezőt – aki nemrégiben elhunyt –, valamint Benedikty Tamást és Domonkos Lászlót, akiknek föllépését az államhatárokon átívelve, de a nemzethatárokon belül maradva Szegeden is megszervezte. A szabadkai Életjel Csáth Géza Művészetbarát Kör irodalmi estjeit nem csak Szegedre, de Székesfehérvárra is eljuttatta”, mutatott rá Molnár Pál, aki felhívta a figyelmet a díjazott által szerkesztett és fordított kötetekre és azokra, amelyeknek társszerzője volt, továbbá önálló köteteire, amelyek közül saját válogatott versei Megkopott táj címmel az idén Horgoson jelentek meg.

Bata János tagja a Magyar Írószövetségnek. Fordítói tevékenysége nem korlátozódik a német nyelvre: angol, szerb és horvát nyelvről és nyelvre is fordít – szükség szerint.

Bata János több civil elismerést kapott, köztük 2014-ben a Magyar Páneurópa Unió Eötvös József Sajtódíját vehette át, 2018-ban a Bethlen Gábor Alapítvány Teleki Pál Érdemérmét kapta meg, mégpedig a magyarságért tett szolgálatáért.

Elolvasom
Bata János kapta az Európa-érmet

Bata János kapta az Európa-érmet

A huszonegyedik alkalommal odaítélt Európa-érem idei kitüntetettje Bata János horgosi tanár, költő, publicista és műfordító, az Aracs folyóirat főszerkesztője. A díjat Molnár Pál kezdeményezésére alapította az 1995 óta működő, Magyar Média Műhely (MMM), 2002 óta Szabadelvű Médiaműhely (SZEMM) elnevezésű, újságírókból álló szerveződés.

„Bata János egész tevékenysége, de talán nem túlzás, ha azt mondom: az egész élete: kisebbségvédelem. (…) Szülőföldjét soha nem hagyta el, erejéhez, tudásához és jó humorához híven igyekezett mindig a közösségét szolgálni, a közösségnek valamit visszaadni abból, amit tőle, tőlük kapott: a tudás mellet életkedvet és derűt is”, írta méltatásában Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke.

„Harminchárom éve, szülőfalujában, Horgoson oktatja a helyi kisdiákokat, és az átadott tananyag mellett nevelni is nevelte őket – manapság egykori tanítványai a jelenlegi diákjainak szülei, neki pedig munkatársai az iskolában.

A nyolcvanas évek első felétől, amióta közéleti szereplést vállal, mindig a délvidéki magyarság, tehát jelen helyzetben a kisebbség érdekében szólalt – és szólal – meg, ezeknek írásos dokumentumai délvidéki valamint magyarországi folyóiratokban nagy terjedelemben olvashatók, és tanulmányozhatók lesznek a jövőben is”, folytatta.

2001-ben egyik alapítója volt az Aracsnak, a délvidéki magyarság közéleti folyóiratának, s ennek a kiváló magyar szellemi műhelynek 2011 óta főszerkesztője. Ugyanabban az évben létrehozta az Aracs Alapítványt, amely a folyóiratot kiadja, rendezvényeket szervez és könyveket is megjelentet. Az Aracsban a Balassi-kardos költőtől a Széchenyi-díjas művészettörténészen, az ausztrál állami díjas magyar újságírón át az ötven éve hazánkban élő lengyel publicistáig seregnyi kiváló értelmiségi jelentet meg fontos és jól megformált gondolatokat: azaz igazi nemzeti szellemi műhely a folyóirat.

„Bata János szervezésében járt először a Délvidéken a Barcsay mester és tanítványai című vándorkiállítás, ő vonzotta a Délvidékre a Hitel folyóirat szerkesztőit, Wittner Mária forradalmárt, Juhász György tevékeny nemzetszervezőt – aki nemrégiben elhunyt –, valamint Benedikty Tamást és Domonkos Lászlót, akiknek föllépését az államhatárokon átívelve, de a nemzethatárokon belül maradva Szegeden is megszervezte. A szabadkai Életjel Csáth Géza Művészetbarát Kör irodalmi estjeit nem csak Szegedre, de Székesfehérvárra is eljuttatta” –írta méltatásában Molnár Pál, aki felhívta a figyelmet a díjazott által szerkesztett és fordított kötetekre és azokra, amelyeknek társszerzője volt, továbbá önálló köteteire, amelyek közül saját válogatott versei Megkopott táj címmel az idén Horgoson jelentek meg.

Bata János tagja a Magyar Írószövetségnek. Fordítói tevékenysége nem korlátozódik a német nyelvre: angol, szerb és horvát nyelvről és nyelvre is fordít – szükség szerint.

Bata János több civil elismerést kapott, köztük 2014-ben a Magyar Páneurópa Unió Eötvös József Sajtódíját vehette át, 2018-ban a Bethlen Gábor Alapítvány Teleki Pál Érdemérmét kapta meg, mégpedig a magyarságért tett szolgálatáért.

Nyitóképünkön Konrad Sutarski Európa-érmes lengyel publicista (balról) és Bata János, a díjat most átvevő magyar újságíró a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében (Dormán László felvétele)

Elolvasom
Budapesten mutatkozott be az Aracs folyóirat

Budapesten mutatkozott be az Aracs folyóirat

A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata tavaly indította útjára Élőfolyóirat bemutatóját. A második évfolyam első számának vendége az Aracs közéleti folyóirat volt. A Műcsarnokban csütörtökön este megtartott rendezvényen Mezey Katalin, az MMA irodalmi tagozata elnökének rövid bevezetőjét követően a szerkesztőség tagjai mutatták be a most 15 éves folyóiratot.

A telt házas rendezvényen Bata János főszerkesztő részletesen szólt a megalakulásról, a lap szellemiségéről, értékrendjéről:

– Annak ellenére, hogy az Aracs első számai Utasi Jenő atya és a katolikus egyház jóvoltából és segítségével jelenhettek meg, a lap nem tekinthető egyházi kiadványnak – ezt egyébként sem Utasi atya, sem az egyház soha nem is kérte. Viszont a lap szellemisége az egyetemes keresztény, illetve keresztyén értékrendre épül, amely elutasít minden szélsőséges megnyilvánulást, legfőbb értéknek az embert, az emberi életet és az élet méltóságát tekinti, és meggyőződéssel hirdeti: erre az emberi méltósággal élt életre és élethez mindenkinek egyaránt joga van! – mondta egyebek között Bata János.

 

Dr. Gubás Jenő az Aracs folyóirat alapítójáról, az Aracs Társadalmi Szervezetről szólt, amely a kilencvenes években alakult. Érdemes felidézni, mi mindent vállalt fel a szervezet: a munkát könyvgyűjtéssel kezdték, de a templomoknak oltárterítőt, szentképet, szobrot is adtak. Szórványban élő magyar gyerekeket Szabadkán és Magyarországon nyaraltattak. Felfigyeltek, hogy az iskolák magyar osztályaiban, könyvtárakban, művelődési egyesületekben, a falakon csak a szerbség nagyjainak képei láthatók. Ezt ellensúlyozandó, több mint ezerhatszáz bekeretezett és keret nélküli képet osztottak szét, többek közt magyar írók, államvezetők, a tizenhárom aradi vértanú portréit is. Kiemelkedő vajdasági személyiségeknek emléktáblákat állítottak.

Megalakulásunk második évében megalapították az Aracs-díjat és az Aracs-érmet, azokat jutalmazván, akik sokat tettek a délvidéki magyarságért, de nemhogy elismerést nem kaptak érte soha, hanem inkább üldöztetésben, börtönbüntetésben volt részük – említett meg néhány szegmentumot e gazdag tevékenységből Gubás Jenő, aki szólt a folyóirat alapításáról is.

Gubás Ágota, a folyóirat olvasószerkesztője egyebek között a következőket mondta:

– 15 évfolyam anyagával talán tudtunk némileg hatni a közérzetre, köztudatra. A küzdelmet nemcsak elkezdtük, hanem igyekszünk megvívni nap mint nap. És sajnos a tornyosuló bajok nemigen csökkenek, inkább szaporodnak, mint például a népességfogyás, az elvándorlás… De a régi megbélyegzések is vissza-visszaköszönnek, mint például a magyarok gettósodása még ma is hallható. Ez akkor a legfájóbb, ha a saját sorainkból érkeznek ezek a minősítések.

A folyóirat művészeti szerkesztője, Gyurkovics Hunor vetítéssel egybekötött ismertetőjében szólt arról, hogy minden számot egy-egy magyar művész alkotásaival illusztrálnak. Az elmúlt 15 év anyagából Tallián Marianne színművész és Szélyes Imre, Jászai Mari-díjas színművész olvasott fel válogatást, Petrás Mária, Prima Primissima-díjas népdalénekes népi imádság eléneklésével járult hozzá az est sikeréhez.

Elolvasom
Kitüntetés Bata Jánosnak

Kitüntetés Bata Jánosnak

Teleki Pál Érdeméremben részesül az Aracs főszerkesztője

Bata János költőt, műfordítót, publicistát, az Aracs folyóirat főszerkesztőjét a Bethlen Gábor Alapítvány Teleki Pál Érdeméremmel tünteti ki.
A díjátadóra június 4-én Budapesten, a Trianon 98 – Teleki Pál-emlékesten lesz. Az ünnepi műsorra a Magyar Írószövetség dísztermében kerül majd sor, ahol köszöntőt fog mondani Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, emlékbeszédet mond Házi Balázs történész, levéltáros. Az érdemérmet Lezsák Sándor író, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a BGA Kuratórium elnöke adja majd át. Magyarságszolgálatuk elismeréseként Bata János mellett érdeméremben részesülnek még: a Magyar Patrióták Közössége, a magyar kulturális örökség megóvója, védelmezője, dr. Hoffman Rózsa tanár, oktatáskutató, egykori államtitkár, dr. Horváth László orvos, a felvidéki magyarok szakmai-közéleti támogatója, Zabolai Csekme Éva evangélikus lelkész, volt ENSZ – tisztviselő és Jerzy Snopek egyetemi tanár, műfordító, hungarológus, Lengyelország nagykövete. Az ünnepélyes megemlékezés műsorvezetője ifj. Arató György történész.
A Teleki Pál Érdemérem Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész alkotása.

Elolvasom
„Otthona csak egy van az embernek...”

„Otthona csak egy van az embernek...”

Az Ars naturae civil egyesület szervezésében, a Csáth-kör közreműködésével megtartották Bata János válogatott verseinek bemutatóját a Nagy László Galériában

Az Aracs-könyvek 13. köteteként jelentek meg Bata János 1983 és 2018 között íródott, válogatott versei Megkopott táj címmel, a Bethlen Gábor Alap támogatásával két évvel ezelőtt. A kispiaci Ars naturae kispiaci civil egyesület által márciusra tervezett, s a járvány miatt elhalasztott könyvbemutatót most szerdán este tartották meg a hangulatos Nagy László Galériában, Kovács Flórián akvarellfestő képkiállításának megnyitójával egybekötve.

„... csak elmondani szeretném, / ha innen elűztök,/ többé már nem lesz otthonom. / Az otthonom: ez a meg-/kopott táj: a Kiskaszáló, / a park és a kiserdei fák. / (...) Nincs semmi, csak szántók és mezők, / egy-két dombocska, sárga, csenevész / fűvel borítva, nincs semmi, de / mégis minden itt van, ami / az enyém: a gyermekkor, a téli / ünnepek szobamelege, az iskola / és a vakáció, kutyám és / a kamrában fészkelő fecskék /a Göncöl hét csillaga és a / ház fölött a Tejút. /Nincs semmi, csak megperzselt fű, /az udvarban egy diófa, és / emberek, egyre kevesebben, kiknek / minden szavát értem –/ők is hozzám tartoznak, / én is hozzájuk tartozom/ és ha innen elűztök.../ ha innen elűztök, még/ gyökértelenebbül hánykódom / ebben a megbolydult világban, / nemcsak haza, de már / otthon nélkül is, mert / otthona csak egy van az / embernek, ahogy anyanyelve, / szülei és népe.  (Horgos, 1988)" – írta a kötet címére utaló versében Bata János, a szülőföldjét soha el nem hagyó horgosi tanár, költő, publicista, műfordító, az Aracs folyóirat alapító tagja, 2011 óta főszerkesztője, a 2018. évi Európa-éremnek, a Magyar Páneurópa Unió Eötvös József 2014. évi Sajtódíjának, a Bethlen Gábor Alapítvány Teleki Pál 2018. évi Érdemérmének kitüntetettje, amit anyaországunk a magyarságért tett szolgálaiért ítélt oda a számára.

Dr. Pajor Margit, a civil egyesület elnöke köszöntötte a szép számban egybegyűlteket, méltatva egyben a szerző munkásságát, majd pedig Kerekes Sándor, festőművész, az MNT művelődési bizottságának tagja szólt Kovács Flóriánnak a most megrendezett második kiállításáról, hangsúlyozva, hogy a növényorvos-képzőművész, a szabadkai Törteli Károly és a szegedi László Zsóka tanítványa, aki a figuratív, szecessziós festészetet művelve, egyszerre szinte „berobbant” az észak-bácskai és a szegedi képzőművészeti életbe.

Bata János köszönetet mondott a könyvén dolgozott ,,csapattagoknak”, majd a Csáth-kör nagyszerű szavalói interpretálták a kötet húsba vágó és lélekemelő verseit: Baráth Magdolna, Miklenovics Aranka, Köteles Füleki Erzsébet, Némedi Imre és Bencsik István. Citerán játszott és énekelt a tehetséges Torok Orsolya népdalénekes. Az est rendezője Horváth Emma volt.

Rezignált tiltakozás (Bata János: Korom)
Szerző
A költő nüanszai
Szerző
A kimondott és a leírt szó felelőssége. Fiatal pályakezdők: Bata János
Szerző
Bata János irodalmi estje
Bata János Szabadkán
Könyvbemutató. A kanizsai József Attila Könyvtárban bemutatják Bata János És vannak még szavak c. kötetét. In. Új Kanizsai Újság. 1995. március 9.
Szerző
Csillagok háborúja: a mi válaszunk Bata János kozmopolita kérdésére...
Műfordítói est Muzslán: Bata János és Túri Gábor az irodalomtolmácsolás mikéntjéről. In. Családi Kör. 1996. május 16.
Bata János, a kisebbségvédő
Szerző
„Querela Hungariae” – a Délvidékről. Bata János költői világa
Szerző
A pontosság érdekében (Hozzászólás Bata János írásához)
Szerző
Interjúk
Elolvasom
Folyóirat a déli végekről az összmagyarságnak
Szerző

Folyóirat a déli végekről az összmagyarságnak

Bata János költőt, műfordítót, publicistát, az Aracs folyóirat főszerkesztőjét magyarságszolgálatának elismeréseként a Bethlen Gábor Alapítvány Teleki Pál Érdeméremmel tüntette ki. A díjátadó ünnepséget június 4-én tartották meg Budapesten.

— Nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra, ha pedig arra gondolok, ki mindenki kapta meg korábban, akkor még inkább súlya van az elismerésnek. Az átadás dátuma beletartozik abba a folyamatba, amellyel mi idestova száz éve küszködünk. Ennek a napnak most már egyre inkább azt kellene kifejeznie, hogy a magyarság összetartozik — éljen a Kárpát-medencében vagy bárhol a világban. Én annak idején, 2004. december 5-e után sem értettem egyet azokkal, akik azt hangoztatták, az anyaország lemondott rólunk, megtagadott bennünket. Ez így nem igaz, mert akkor is voltak, akik mellettünk álltak. A legfontosabb viszont az, hogy ebből az eseményből kiindulva megszületett egy olyan törvény, amely kimondja, a magyarságra egy nemzetként kell gondolni.

* Az elismerést elsősorban az Aracs folyóiratnál végzett tevékenységéért kapta?

— Igen, és mondtam is az első gratulációk után a munkatársaimnak az Aracsnál, hogy ebben a díjban nagy része van annak a tevékenységnek, amelyet közösen végzünk. Az értesítésben szerepel a nevem mellett, hogy költő és műfordító is vagyok, viszont hiszem azt, hogy az elismerés az Aracsnak köszönhető, azt azonban nem egyedül csinálom, hanem olyan emberekkel, akiknek szintén nagyon fontos, hogy folyamatosan megjelentessük a folyóiratot.

* A délvidéki magyarság közéleti folyóiratának, az Aracsnak az első száma 2001. augusztus 20-án jelent meg, és azóta évente négyszer lát napvilágot. Hol helyezné el a lapot a vajdasági magyar médiapalettán?

— Az MNT-nek a 2012 és 2018 közötti időszakra vonatkozó Vajdasági magyar kulturális stratégiájában a 142. oldalon a következő áll: Az Aracs folyóirat szellemiségét tekintve hagyományos-konzervatív, a benne megjelenő szövegek színvonalát nézve inkább dilettáns, semmint társadalmi folyóirat, melynek azonban, ha leküzdené a színvonalhiány és a durva, személyeskedő hangvétele okozta hátrányokat, kétségtelenül helye volna a vajdasági magyar folyóirattérben, hiszen a konzervatív szellemiséget csak az Aracs képviselné a vajdasági magyar folyóiratok között. Én ezt a meghatározást mindmáig nagyon sérelmezem, mert 2001 óta — ha nincs igazam, cáfoljon meg valaki — soha senkit személyében nem támadtunk, durva hangnemet nem engedtünk meg magunknak, azt pedig végképp nem értem, hogyan nevezheti valaki dilettánsnak azokat az alkotókat, akik a magyar nemzet legnagyobb tudású szakemberei a maguk területén. Ami a közszereplést illeti, mi itt, a Délvidéken nem vagyunk elkényeztetve, hiszen a 18. évfolyamában járó folyóiratot egyetlenegy alkalommal sem hívták meg sem az újvidéki Magyar Tanszékre, sem a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra, hogy esetleg találkozzunk a fiatalokkal, és elmondjuk, mi hogyan látjuk a világot.

* 2011-ben, amikor kinevezték a folyóirat főszerkesztőjévé, azt nyilatkozta, vissza kell hozni a közéletiséget a lapba. Sikerült?

— 2011-ben egy nagy törés volt az Aracs történetében. Az alapító felelős szerkesztőnk, Vajda Gábor irodalomtörténész, kritikus (1945—2008) váratlan halála után új helyzet állt elő, és sürgős választ kellett találnunk a hogyan tovább kérdésére. Hirtelen olyan főszerkesztőt fogadtunk el, aki a lap közéletiségét inkább a történelem, az irodalomtörténet felé vitte el. Amikor az alapítók közül néhányan úgy gondoltuk, ez nem az az út, amelyet az Aracsnak elképzeltünk, akkor került sor a kenyértörésre és a főszerkesztőváltásra. Igaz, hogy továbbra is vannak történelmi jellegű írások az Aracsban, viszont főleg olyan kéziratokat jelentetünk meg, amelyek, még ha a múltból indulnak is ki, a mindennapjainkra, a jelenlegi helyzetünkre, a gondjainkra keresik a megoldást. Az alapítók közül négyen vagyunk továbbra is jelen a szerkesztőbizottságban: Gubás Ágota olvasószerkesztő, dr. Gubás Jenő, a lap szellemi atyja, Gyurkovics Hunor művészeti szerkesztő, Utasi Jenő atya és jómagam.

* Sikerül-e bekapcsolni a fiatalokat?

— Az előző számok egyikében jelentkezett ugyan egy ifjú doktorandusz, viszont általánosságban sajnos elmondható, hogy nem sikerül a fiatalokat bevonzani a szerkesztőségbe. 

* Az Aracs céljai egyedülállóak a délvidéki folyóiratok történelmében — olvastam a honlapjukon. Ez miben nyilvánul meg?

— Mielőtt létrehoztuk volna az Aracsot, már akkor arról beszéltünk, hogy fel kell vállalnunk a délvidéki magyarságot érintő gondokat. Ezt a legjobban Vajda Gábor fogalmazta meg a folyóirat első számában, a felelős szerkesztői levelében. Úgy érzem, ezek a problémák mindmáig megoldatlanok maradtak. A kezdetektől nemcsak arra próbáltunk összpontosítani, hogy itt, nálunk, a déli végeken mi a helyzet, hanem az is célunk volt, hogy olyan lapot hozzunk létre, amely az összmagyarság számára tud valamiféle információt, közösségi gondolkodást nyújtani. Azt sikerült elérni, hogy a szerzőink nemcsak a Kárpát-medencében találhatóak, hanem Amerikából, Ausztráliából is kapunk kéziratokat. Az elmúlt tizennyolc év alatt igyekeztünk azokat a témákat feldolgozni, amelyek korábban, a kommunizmusban tabunak számítottak. Az első számok után az alcímünkben szereplő délvidéki jelző miatt is támadtak bennünket, viszont nem a többségi nemzet, hanem a mi magyar közösségünk jelesnek mondott képviselői. Ez az ellehetetlenítés azóta is jelen van a kulturális közegünkben. Támogatást itthonról egyáltalán nem vagy csak hellyel-közzel kapunk, így hát magyarországi forrásokból élünk. Pedig az elmúlt időszakban Aracs — mint fogalom és helyszín — az itteni magyarság egyik jelképévé vált. A lap indulásakor Bicskei Zoltán írt arról, hogy az aracsi pusztatemplomnak a délvidéki magyarság szellemi központjává kellene alakulnia, nemrégiben viszont készített egy csodálatos filmet, melyben az aracsi pusztatemplom szakrális helyként jelenik meg. Elmondhatom, hogy az elmúlt csaknem két évtized alatt nagy változások mentek végbe, az emberek sok mindent másként látnak, és ebben talán nekünk is van egy kis érdemünk.

* A kitüntetés azonban mégiscsak az öné. Halljunk valamit a költői, műfordítói munkásságáról is.

— Amióta a folyóiratot szerkesztem, azóta nincs időm költészettel és műfordítással foglalkozni. Beszélhetek róla, ám ez sem egy szép történet. Korábban verses- és fordításköteteim jelentek meg, viszont úgy igazán ezekkel sem foglalkozott senki. Talán nem hangzik nagyképűségnek, ha azt mondom, hogy német nyelvű műfordítóként a mi közösségünkben senki sem dolgozott. Fontosnak tartom, hogy mindig legyen ott az eredeti szöveg is, így az én fordításköteteim kétnyelvűek. Az egyik az Üstökösök fényénél című, mely válogatást nyújt a XX. század második felének osztrák költészetéből. A másik Erika Mitterer osztrák költőnő vallásos, istenes témájú verseiből készült, kiegészítve a Mindszenty bíboroshoz írt versciklusával, mely nem szerepel az eredeti összeállításban. Szeretném kötetbe rendezni azokat a konzervatív, keresztény szemléletű, közéleti jellegű írásaimat, amelyek az elmúlt harminc év során keletkeztek, viszont az elsődleges célom a jövőben is az lesz, hogy sikerüljön előteremteni az anyagi feltételeket az Aracs megjelentetéséhez, ami nem egyszerű feladat. Jó lenne, ha egyszer már hosszabb távra is tervezhetnénk!

* A pályája során többször érte mellőzés, hátrányos megkülönböztetés, ám úgy érzem, mégsem egy kiábrándult emberrel beszélgettem.

— Ha az volnék, akkor azt sem csinálnám, amivel most foglalkozom. Én ama közéleti személyek közé tartozom, akiket cenzúrázni szoktak, akiket kivágnak egy olyan filmből, amely a magyarkanizsai írótábor történetéről szól, pedig soha nem politizáltam, nem voltam egyetlen pártnak sem a tagja, soha senkit személyében nem sértettem meg, nem áskálódtam, a helyét sem vettem el senkinek, harminckét éve a horgosi általános iskolában dolgozom. Nem kiábrándultságról van szó, viszont azt azért nem bánnám, ha egy kicsit könnyebb lenne a dolgom, illetve a dolgunk.

Elolvasom
Összmagyar érték a délvidéki Aracs folyóirat
Szerző

Összmagyar érték a délvidéki Aracs folyóirat

Számunkra, akik az Aracsot készítik, és hiszem azt, minden olvasónk számára, óriási sajtótörténeti érték az, hogy Csapó Endre megtisztelte jelenlétével a folyóiratot - fogalmaz Bata János, a délvidéki magyarság közéleti folyóiratának főszerkesztője a Gondolának adott interjúban.

„A nyugati hatalmak kormányai csupán végrehajtói voltak a tőkés társaságok akaratának, hogy a birodalmi nagy gazdasági egységek életképes rendjéből kis országokra szétszedett Közép-Európa legyen. Ez önmagában elég lesz arra, hogy Európa gazdaságilag soha ne fejlődhessen a nyugaton uralkodó pénzhatalmi korporációk érdekeivel szemben” – írja a júniusi Aracsban Európa Trianonja címmel megjelent tanulmányában Csapó Endre. A délvidéki magyarság közéleti folyóiratának főszerkesztője az Európa-érmes Bata János, neki tett föl kérdéseket a Gondola.

- Főszerkesztő úr, a bevezetőben idézett Csapó Endre a napokban, 98 éves korában Sidney-i otthonában elhunyt. Mennyiben teszi sajtótörténeti értékké a 2019 júniusi Aracsot, hogy az ausztráliai magyar sajtólegenda egyik utolsó cikke a Horgoson kiadott lapban jelent meg?

Számunkra, akik az Aracsot készítik, és hiszem azt, minden olvasónk számára, óriási sajtótörténeti érték az, hogy Csapó Endre megtisztelte jelenlétével a folyóiratot. Halálával ismét egy olyan szerzőnket veszítettük el, akinek a bölcsességére, becsületességére, egyenes beszédére a ránk váró nehéz években nagy szükségünk lenne. Hiánya pótolhatatlan lesz. Néhány cikke még a szerkesztőségben van, a következői számainkban közreadjuk azokat. Érdemes lenne elgondolkodni a Gondviselő azon akaratán, hogy Csapó Endre életének talán utolsó megjelent cikke Európa Trianonjáról szól. Csapó Endre a világ túlsó végén is hű maradt hazájához és nemzetéhez. Igazi világpolgár volt a szó nemes értelmében, olyan ember, aki szívén viselte Európa és az egész világ sorsát. Bátran néven nevezte világunk megrontóit, gondolatban, szóban és cselekedetben harcolt ellenük. Csak az nem látja, aki nem akarja: Európa szétzúzása mér régóta tart, és félő, az összeomlás minket is maga alá temethet!

Konrad Sutarski Európa-érmes lengyel publicista, a díj átnyújtója és Bata János, a díjat, az Európa-érmet átvevő magyar újságíró a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében 2018. november 22-én.
Dormán László felvétele

 

 -  „…nem az a lényeg, hogy a fiatal művészsegéd, Boticelli festette-e az egyik erényt Vitéz János esztergomi dolgozószobájának falán, hanem az, hogy minél többen tudják, a 15. század második felében miként terjedt el Magyarországon is az európai (ami akkor Itáliát jelentette) művészet” – fogalmaz Sárközy Péter római egyetemi tanár Prokopp Mária laudációja című írásában. Mi adja az Aracsnak azt a vonzerőt, amely a magyar múlt és jelen kincseit Sidney-től Rómán át Esztergomig egybegyűjti?

- A nemzet szolgálata. Hiszem és vallom: a mi feladatunk a mi nemzetünk szolgálata, ahogy másoké az ő nemzetük szolgálata. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kincseink, bárhol legyenek is azok a világban, megőrződjenek és közkincsé váljanak. Ezen munkálkodunk mi a magunk szerény eszközeivel és lehetőségeivel.

- „Lázasan, a legmélyebb alázattal / nyelem a véres havat, torkom fölsebzi / egy-egy csontszilánk, de nem az fojtogat. / Nyugat kellett nekünk, Új-Bizáncban? / Tessék, itt a friss hó, terítve kés-villa-géppisztoly, /villásreggelizzetek e pimaszul áruló-becsapó / tág és szép Európa ege alatt!” – írta Újvidéken a székelyföldi költő, Farkas Árpád. A folyóiratban Madár János ír tanulmányt a Balassi-kardos Döbrentei Kornélról, és íme, egy másik Balassi-kardos poéta, Farkas Árpád versekkel jelentkezik. Mi a titka annak, hogy a XVI. századi európai költőóriás, aki életében az oszmán megszállás miatt Horgosnak a közelébe sem jutott, ma, a XXI. században természetes módon van jelen a Délvidék szellemi életében?

 - Titok nincs, csak egységes magyar élettér és nemzet, amelyeket összefog, behálóz és megvéd az anyanyelv. Az igazi titok viszont az, hogy a XXI. században még van egységes magyar élettér, nemzet és anyanyelv!

-…nagyon fontos, hogy legyen Petőfinek sírja hazai földben, amely zarándokhellyé válhatna minden magyar számára. Lehet, hogy éppen ettől félnek egyesek?” – játszik el a gondolattal Dalmay Árpád újságíró, kultúrpolitikus A szent suhanc rejtélye című interjú alanyaként. Főszerkesztő úr, az Aracs egyedülálló civil kurázsiról tesz tanúbizonyságot: a Petőfi halála körüli rejtélynek, mely három évtizede hisztériát váltott ki a ”tudományos” életben, s amelyet ma a szelíd agyonhallgatás övez, nos az Aracs fórumot ad a tudományos igazság keresőinek. Mi adja ehhez a spirituszt?

 - Az igazságba vetett hitnek és magának az igazságnak az ereje, valamint az az alázat, amivel a teremtett világhoz közelítenünk kell. Soha nem lehetünk annyira önteltek és fölfuvalkodottak, hogy azt gondoljuk, tévedhetetlenek vagyunk. És ha már a Teremtő olyan kegyes volt hozzánk, hogy eszközt adott a kezünkbe, kötelességünk, hogy ezzel az eszközzel, nevezetesen az Aracs folyóirattal, elősegítsük az igazság megismerését.

- Noha tudjuk, hogy az Attila kardjaként emlegetett hun szablya, illetve Bocskai koronája – az utolsó bizánci császár koronája, melyet a fejedelem a Portától kapott – Bécsben állomásozik, arról kevesen tudtunk, hogy a párizsi Hadtörténeti Múzeum, a Musée de l’Aremée egy különleges magyar kincset rejt. A Mátyás-pajzs e kincs, és ennek hazahozatalán számosan fáradoznak, köztük Diószegi György Antal budapesti művelődéskutató. Ő írt alapos cikket Mátyás-pajzsunk egyetemes művelődéstörténeti jelentősége címmel a júniusi Aracsba. Az ilyen szellemi különlegességek hogyan találják meg az Ön horgosi íróasztalát?

- Diószegi György Antal művelődéskutató évek óta rendszeresen publikál az Aracsban. Ha emlékezetem nem csal, a tudós kutatót Prokopp Mária professzor asszonynak köszönhetjük. Hozzá Prokop Péter festőművész alkotásain keresztül vezetett az út, akihez Kabdebó Lóránt irodalomtudós segítségével jutottunk el. Az ő megtisztelő figyelmét egy délvidéki Barcsay-vándorkiállítás alapozta meg… és gombolyíthatnánk sokáig azt a varázsfonalat, amelynek ezeregy ága-boga, elágazása és összefonódása van. Ez az Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata.

M. P.

Elolvasom
A közéletiség szolgálata

A közéletiség szolgálata

Bata János: Az Aracs folyóirat az egész világ magyarságához szól

Bata Jánost, az Aracs közéleti folyóirat főszerkesztőjét, költőt, műfordítót munkásságáért Teleki Pál Érdeméremmel tüntették ki Budapesten. Az Aracs folyóirat jelentősége abban rejlik, hogy nemcsak a délvidéki magyarságot fogja össze, hanem szinte a világ összmagyarságát, mivel a Kárpát-medencéből, Európából, sőt a tengeren túlról is kerülnek ki szerzők és olvasók. A folyóiratról, a szerkesztési munkáról és az érdeméremről beszélgettünk Bata Jánossal.
– A Teleki Pál Érdemérmet nagy köszönettel, és hálás szívvel fogadtam. Nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra, bár el kell mondanom, hogy meggyőződésem, hogy ennek a díjnak az odaítélésében nemcsak az én munkám játszott szerepet, hanem az a közös munka is, amit az Aracs szerkesztőségi tagjaival, és publikáló munkatársaikkal együtt végzünk. Számomra ez a kitüntetés azt jelenti, hogy mások követik, látják, és talán értékelik is azt a munkát, amit maga a folyóirat szerkesztősége, és amit én is végzek, immáron két évtizede, hiszen az idén már a 18. évfolyamába lép az Aracs. 2001 óta folyamatosan megjelentünk, nem kellett kihagyni, sem összevonni számokat, így azt a célkitűzést, amit annak idején elképzeltünk, eddig sikerült teljesíteni – hallhattuk a közéleti folyóirat szerkesztőjétől, Bata Jánostól.
Mi a folyóirat  feladata?
– Mint ahogy arra az alcímben is megfogalmazott gondolat: A délvidéki magyarság közéleti folyóirata utal, feladatunk az, hogy a közéletiséget szolgáljuk a Délvidéken, de természetesen nemcsak itthon, hanem az egész Kárpát-medencében, sőt, talán nem túlzás azt mondani, hogy az egész világ magyarságát szeretnénk bevonni a lap olvasói közé. Folyóiratunkat a Kárpát-medencén túlra is eljuttatjuk, Európába, és a tengeren túlra is, hiszen Ausztráliából, és Amerikából is vannak rendszeres szerzőink.

Milyen témákat dolgoznak fel a folyóiratban?

– A folyóirat szerkesztésén többen dolgozunk. Gubás Ágota, aki a folyóirat olvasószerkesztője, művészeti szerkesztőnk Gyurkovics Hunor, de a szerkesztőbizottság tagja dr. Gubás Jenő, aki egyben alapítója is a folyóiratnak, továbbá Mihályi Katalin, Mirnics Károly és Utasi Jenő atya is. Igyekszünk valamilyen módon követni az eseményeket, aktuálisak lenni. Próbálunk olyan témákat, problémákat, gondolatokat felvetni, amelyek a napjaink aktualitását képezik, és igyekszünk nemcsak felvetni és megjeleníteni ezeket a problémákat, hanem megoldást is felmutatni rájuk. Amivel szerzőink megtisztelnek bennünket, ami eljut hozzánk és megüti a mércét, azt tudjuk beszerkeszteni a folyóiratba. Évente 4 alkalommal jelenünk meg: március 15-én, június 4-én, augusztus 20-án és október 23-án. Minden lapszámmal igyekszünk az adott dátumhoz valamilyen módon kötődő írásokat megjelentetni, de ezek mellett más, színvonalas írások is helyet kapnak. Magának a folyóiratnak megvan az összekötő jellege, azok a szerzők, akik rendszeresen publikálnak, az egész Kárpát-medencéből, ők az összmagyarságot képviselik, és ez jelen van a folyóiratban is.

Ön egyszerre több dologgal is foglalkozik. Tanít, fordít, ír és ez mellett szerkeszti az Aracsot. Mennyi ideje van ellátni a szerkesztői tevékenységeket?

– Ha azt mondanám, hogy a szabadidőm nagy részét ezzel töltöm, az nem lenne helytálló, mert az azt jelentené, hogy van szabadidőm. Tanárként dolgozom, és ez mellett szerkesztem az Aracs folyóiratot. A szerkesztési feladataimat próbálom becsülettel, tisztességgel ellátni, és az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy a munkát komolyan vettem, ebben erősítenek meg a szerzők és az olvasók is.