Skip to main content

Berényi János (Pankovich János)

költő
író
újságíró

A fotó forrása: Híd. 1961/3.

A gimnáziumot Szabadkán kezdi, Kalocsán folytatja, Baján fejezi be. Négy féléven át orvostanhallgató Budapesten. 1925-től a Bácsmegyei Napló, később a Kalangya munkatársa. A 30-as években egy kis bajai szerkesztőségben dolgozik, majd visszakerül Szabadkára. Bevonul, majd 1944-ben nyoma veszik. Művei nincsenek kötetbe gyűjtve. Szerepel a Bácsmegyei Napló Almanachjában (1929), A Mi Irodalmunk Almanachjában (1931), valamint a Délvidéki elbeszélők (é. n.) című novellaantológiában.

Antológiák, tanulmánykötetek
Szakirodalom az alkotóról
„Csak néha gyúltam föl”. Jegyzetek Berényi János életéről és munkásságáról
Szerző
Szikra és hamu. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Berényi János. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Kiléptet az ősz a nyárból (Berényi János 1902–1944)
Szerző
Egyéb tevékenység