Skip to main content

Beretka Ferenc

prózaíró
pedagógus

A fotó forrása: Hódi Sándor–Hódi Éva: Vajdasági magyar ki kicsoda. 2010. Széchenyi István Stratégiakutató Intézet, Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2011.

Az általános iskolát Péterrévén, a gimnáziumot Óbecsén (1974) végzi. 1979-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén szerez tanári oklevelet. 1978 és 1985 között középiskolai tanár. 1985-től 1994-ig Óbecsén, 1994-től Péterrévén általános iskolai igazgató.

Fordításkötetek
Csapdák körülöttünk.
(Új Symposion. 1977/143., p. 124)
Szerző
A tartalmi-nyelvi szintézis felé
(Új Symposion. 1977/142.)
Szerző
A szülőföld emléksarkába ragadva
(Új Symposion. 1982/201–202.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A létezés kötőanyaga
Szerző
Vallomások és szenvelgések
Szerző
Sikertelen hangkeresés (Beretka Ferenc: Abban az utcában)
Szerző
Érzelmek előiskolája?
Szerző
A kritikus nem nyírógép, avagy az életes egyensúly érdekében
Szerző
Idő előtt? (Beretka Ferenc: Abban az utcában)
Szerző