Skip to main content

Besnyi Károly

helytörténész
újságíró

A fotó forrása: https://m.vajma.info/cikk/kultura/14162/Bacskossuthfalva-Bemutattak-Besnyi-Karoly-Betiltott-unnep-cimu-konyvet.html

Az általános iskolát szülőhelyén, a kereskedelmi középiskolát (1971) Szabadkán végzi, 1982-ben pedig könyvelői szakon végez. 1971-től kereskedő, 1980-tól a helybeli fuvarozási vállalatban az általános osztályon dolgozott. Az 1970-es évektől tudósításai jelentek meg a Magyar Szóban, a Dolgozókban, a Topolya és Környékében, a 7 Napban. 1987-től a Topolya és Környéke valamint a Topolyai Rádió újságírója, majd 1990–1991 között a Press újságírója és a Topolyai Rádió magyar műsorainak szerkesztője. 1999-től nyomdában, mint grafikai tervező dolgozott. 2000-től faipari vállalatban dolgozik. 2001 októbere és 2005 májusa között a bácskossuthfalvi Kisújság szerkesztője és egyszemélyes készítője. 2011-től nyugdíjas újságíró. A Monográfia Helytörténeti Egyesület és a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság titkára.

1978 óta helytörténetírással foglalkozik. Könyvei jelentek meg, kötetek szerkesztője, tudományos cikkeket publikált és konferenciákon volt előadó. Kiemelt érdeklődési területe az egyháztörténet. 

Szakirodalom az alkotóról
Elolvasom
Rivaldafényben
Szerző

Rivaldafényben

A bácskossuthfalvi Monográfia Helytörténeti Egyesület és az Ady Endre Művelődési Központ közös gondozásában egy újabb gazdagon illusztrált, közel 400 oldalas kiadvány jelent meg, amely a település amatőr mozgalmának történetét dolgozza fel a 19. századtól napjainkig.

A történeti kiadványt az elmúlt szombaton mutatták be a település színházában. A könyvbemutatót A Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai körzet kulturális értékei című vándorkiállítás megnyitója előzte meg, amely a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében jött létre. A megnyitót követte a kiadvány bemutatása, amit az Ady Endre MK táncosai és énekesei tettek még színesebbé. A könyvbemutatón jelen volt a szerző, Besnyi Károly helytörténész, és vendégei, Kókai Mernyák Melinda, Topolya község polgármestere, Fazekas Róbert, a település tanácselnöke, ezenfelül tiszteletét tette dr. Virág Gábor, művelődés- és helytörténész, a könyv recenzense, és Gulyás László, a Monográfia Helytörténeti Egyesület elnöke.

– Akárhányszor ellátogatok Bácskossuthfalvára, azzal szembesülök, hogy a polgárok számára milyen fontos a múlt hagyatékának továbbvitele generációról generációra. A könyv példamutató értékű mindenki számára. Különösen a mai információs társadalomban, ahol a számítógép és a televízió az úr. Nagyon fontos, hogy a szerző által kaptunk egy könyvet, és egyúttal hazavihetjük Bácskossuthfalva művelődéstörténetét – volt hallható Kókai M. Melinda köszöntőbeszédében.

Besnyi Károly nem hivatásszerűen űzött művelődési tevékenysége, alapos kutatómunkája hosszú múltra tekint vissza. A település életének szerves részét képezte mindig is az amatőr csoportok munkája, amely példaértékű. A szerző ennek a generációkon átívelő töretlen munkának állított dicsőséget a sok gonddal összeállított, 600 példányban nyomtatott kiadvány által.

– 1978 óta gyűjtöm és rendszerezem az anyagokat. Néhány éve azzal szembesültem, hogy az évek alatt összegyűjtött források már csak egy kis bővítésre, rendszerezésre szolgálnak, aminek eredményeként állt össze a Rivaldafényben címet magán viselő kiadvány – mondta a szerző.

Azt is megtudhattuk, hogy a település életében jól kivehetőek azok az időszakok, amikor a településen megvoltak azok a mozgatóerők, amelyek képesek voltak arra, hogy maguk után vonják a cselekedni vágyó embereket.
Mint azt megtudhattuk, a remények szerint a Monográfia Helytörténeti Egyesület a következő évben egy újabb kiadványt jelentetett meg, amely Bácskossuthfalva sporttörténetét dolgozza majd fel.

Recenzió Besnyi Károly Rivaldafényben c. könyvéről
Szerző
Elolvasom
Jeles helyeink
Szerző

Jeles helyeink

Helytörténeti-kulturális útikalauz Bácskossuthfalváról

A bácskossuthfalvi Monográfia Helytörténeti Egyesület szervezésében bemutatták Besnyi Károly helytörténész Jeles helyeink című helytörténeti-kulturális útikalauzát Bácskossuthfalván.

A kiadvány a település 34 jelentős helyszínét mutatja be, és a szerző reményei szerint a falu lakóinak is tud újat mondani. Besnyi Károly a könyv bevezetőjében hangsúlyozza, ha meg akarjuk érteni a közösség szellemi sajátosságait, vagy éppen kötődéseit kutatnánk, nélkülözhetetlen segítséget nyújt a térmegjelölés megfigyelése. A térmegjelölés eszközei az emlékművek, emléktáblák, szobrok, megjelöléssel kiemelt építmények, a vallási kisépítmények, de például két jellegzetes fa is ide tartozik a református gyökerekkel rendelkező, 1786-ban Karcagról, Kunmadarasról és Jászkisérről újjátelepített Bácskossuthfalván.

A szerb és magyar nyelven megjelent, térképpel ellátott füzet színes fotókkal illusztrálva Bácskossuthfalva több mint harminc jellegzetes látnivalójának rövid történetét tárja az olvasó elé, olvashatunk a többi között a falba épített bádogszelencéről, a második világháború idején kialakított Emlékparkról, a Hősi emlékműről, a millennium évében felállított, hányattatott sorsú Kossuth- szoborról, a faluban felállított kopjafákról, a világszerte a kunok összetartozását hirdető Kunbabáról, Lódi Gábor fehér, modern szobrairól (a köztéri szobrok a 9+1 Nemzetközi Művésztelep tevékenységének köszönhetők), megismerkedhetünk az egykori Árpád-fa legendájával, a református templomkertben található védett kocsányos tölgy, az előzetes védelem alatt álló műemlék, az Ungár ház és lakóinak történetével, de a templomok, szakrális kisépítmények, keresztek, kápolnák is helyet kaptak benne.

A könyvbemutatóra az Itthon vagyunk 230 éve elnevezésű programsorozat keretében került sor az elmúlt hétvégén.

Elolvasom
A későbbi kor tanúságára
Szerző

A későbbi kor tanúságára

A református egyházközösségek múltjáról szóló könyv bemutatója

Kedd este a bácsfeketehegyi református közösség gyülekezeti termében került sor Besnyi Károly: A későbbi kor tanúságára című könyvének bemutatójára.

A könyv Szász Károly püspök 1885. évi látogatása tükrében mutatja be a bácsaki református közösségeket. A bemutatón a könyvet méltatta mgr. Pastyik László helytörténész, Tomik Nimród, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnöke, és Zalatnay István, a budapesti erdélyi gyülekezet lelkipásztora és a könyv recenzense.

Egy évvel ezelőtt jelent meg a könyv az első püspöki látogatás kapcsán, s ez adta az ihletet, hogy megírja a második látogatásról szólót, mondta el a médiának Besnyi Károly.

– Szász Károly 1885-ben látogatta meg az itteni magyar református gyülekezeteket, Szerémségben 17 gyülekezetet, Bácskában pedig 15-öt. Hatalmas pompával fogadták mindenütt és nagy megtiszteltetés volt az embereknek, hogy láthatták a püspököt. Erre a látogatásra egy különleges időpontban került sor, amikor ezeknek a gyülekezeteknek a többsége 100 éves volt. A könyvben bemutatom azokat a jelentéseket is, amiket a lelkészek készítettek, és amelyben összefoglalják a település és a gyülekezet százéves múltját. Rendkívüli gazdag adatforrás ez helytörténeti, egyháztörténeti és néprajzi szempontból is – számolt be a szerző, majd arról is szólt, hogy a püspök a látogatás előtt kérdéseket intézett a gyülekezetek vezetőihez, így látogatása során nagyon átfogó képet kapott az egyházközösségekről. Ezeket az jelentéseket levéltárakban őrzik, s ebből a levéltári anyagból válogatta ki a mostani Szerbia területén lévő gyülekezetekre vonatkozókat. A könyve a levéltári anyag hű forrásközlése, és csak nagyon kevés kiegészítő anyagot tartalmaz, fogalmazott Besnyi, majd arról is szólt, hogy Bácsfeketehegy vonatkozásában az anyagok külön kitérnek a német és a magyar egyház viszonyára. Akkora már teljesen különvált a német egyház a magyartól, ezért volt ez érdekes téma.

Az egyháztörténeti anyagnak egy fehér foltját képezi a XIX. század második felének püspöki vizitációja, amit most ez a könyv feldolgoz, mondta el a médiának Orosz Attila, bácsfeketehegyi lelkész és bácskai esperes.

– Olyan egyháztörténeti forrásokat tár fel a szerző, amiket idáig mi sem ismertünk. Egy nagyon szép korrajzot kapunk a korabeli egyházi helyzetről, lelkipásztori jelentést is olvashatunk benne, s látjuk, hogy hogyan alakult a múltban a gyülekezeteink élete. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy ezen a bemutatón zömében jelen voltak azoknak a gyülekezeteknek a tagjai is, akik érintettek voltak az egykori püspöki látogatásban – hangoztatta Orosz, majd azzal folytatta, hogy már a könyv címe is utal arra, hogy le kellene vonni egyfajta tanulságot az akkori püspöki látogatásból.

– A mai, XXI. századi reformátusságnak is le kellene vonni a tanulságot, hogy mit kellene itt ma pótolni. Ma már nincsenek ilyen pompás püspöki vizitációk, sőt, szinte semmilyenek sincsenek. Viszont valamilyen formában szükség lenne rá, hogy az egyházkerületi vezetőség erősítse a kapcsolatait a gyülekezetekkel. Fontos, hogy a mindenkori püspök közelebb kerüljön a gyülekezethez, és a mindenkori gyülekezet is az egyházvezetőhöz. Ebben látom ennek a könyvnek az egyik legfontosabb tanulságát – fogalmazott a lelkipásztor.

Elolvasom
Közös múltunk és sorsunk – A nagy háború hősei előtt tisztelegtek a bácskossuthfalviak
Szerző

Közös múltunk és sorsunk

A nagy háború hősei előtt tisztelegtek a bácskossuthfalviak

Az I. világháború és a korabeli társadalmi viszonyok széles körű feldolgozását bemutató könyvvel emlékezett Bácskossuthfalva a nagy világégésben részt vett hőseire, a helyi Monográfia Helytörténeti Egyesület és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közreműködésével.

A kötet ismertetése előtt a hétvégén megemlékezést tartottak a közelmúltban felújított Hősi emlékműnél, ahol a csókai II. Rákóczi Ferencz férfikórus előadásában elhangzott a Himnusz, majd Móricz Árpád református, Nyúl Zoltán baptista és Tóth József katolikus lelkész mondott fohászt. A tisztelet virágait a Magyar Nemzeti Tanács nevében Hajnal Jenő elnök és kísérete helyezte el, illetve a VMMI, Bácskossuthfalva helyi közössége, a Monográfia Helytörténeti Egyesület és a Papp Pál cserkészcsapat is koszorúzott. Nemes Lajos Győző trombitán előadott Takarodó szólója után az emlékezők az Echo Gyermek- és Ifjúsági Központba vonultak.

A Közös múltunk és sorsunk, A nagy háború emléke Bácskossuthfalván 100 év távlatából című kiadványt Molnár Tibor sorozatszerkesztő méltatta elsőként. Beszédében elárulta, hogy a VMMI az I. világháború egy-egy településre vonatkozó emlékeket összefoglaló kiadványt tervez megjelentetni a közeljövőben. Ennek a sorozatnak az 1. kötete a szabadkai történéseket dolgozza fel. Érdekesség, illetve a bácskossuthfalvi helytörténészek dicsérete, hogy a sorban 2.-ként tervezett összefoglaló készült el előbb.

A kötet első, Út a pokolba című részéről Nagy Tibor történész beszélt. Ebben összefoglalta az I. világégés nemzetközi és balkáni előzményeit. Utalt arra, hogy a kisemberek nézőpontjával elsősorban a helytörténészek foglalkoznak, így szerzőtársaival az „egyszeri” falusi embernek kívánnak emléket állítani, azoknak a hétköznapi hősöknek, akik túlélték a háborút, illetve azoknak, akik hősi halált haltak a hazájukért. Nemes Károly a szerb hadifogságot is megélt dédnagyapja naplóját mutatta be, Az életünk cérnaszálon függött címmel. A könyvbemutatón hallhattuk, hogy a kézzel írt füzet tartalma Fehér M. Mária gondozásában már korábban nyilvánosságra került, és eljutott már egészen a budapesti sajtóorgánumokig. A most megjelent kötetben részletesen elemzi annak tartalmát. A bemutató alkalmával Kotek Szabolcs szólt röviden a hallgatóságához. A szerző a háború demográfiai hatásait kutatta, egyebek mellett elemezve a házassági és a születési anyakönyvi adatokat. Ismertette, hogy a feljegyzésekben 138 hősi halottról lehet olvasni, de a bizonyítékok alapján mindeddig 308-at tartanak nyilván. Ugyanakkor azoknak a számát nem lehet megállapítani, akik önszántukból nem tértek haza falujukba, mert máshol alapítottak családot. A Monográfia Bizottság 25., jubileumi kötetének egyik szerzője, illetve felelős kiadója, Papp László elárulta, hogy a könyv ötlete 4 évvel ezelőtt született meg, és a témát akkor osztották fel egymás között szerzőtársaival. Saját írásának a címe Száz év után hazatérnek, ebben az 1918. év gazdasági állapotát, a bácskossuthfalvi és pacséri hadikórház vagy például a falubeli harangok történetét is elemzi, illetve arra igyekszik rámutatni, hogy az akkor élt emberek viszontagságai, kálváriája szorosan összefügg a mai falubeliek sorsával, egyik következik a másikból. A kiadvány szerkesztője, Besnyi Károly a könyvbemutatón elárulta, hogy áldozatként csak azokat a neveket tüntették fel, amelyek cáfolhatatlanul bizonyíthatóak. Összefoglalójának a címe: Mire a levelek lehulltak – a katonák nem értek haza, ebben első lépésben Kasza Károly frontharcos levelein keresztül közelíti meg a témakört. Fotódokumentációjában számba veszi a korabeli tárgyi emlékeket, képeket, levelezőlapokat, továbbá összefoglalja a falu első világháborús emlékművének a történetét is. Mindezt azért, hogy szavai szerint: „az utókornak legyen tiszta vizű kútja a korabeli eseményekkel kapcsolatban”. A könyvbemutatón Gondi Martina, a VMMI igazgatója mondott köszönetet a könyv megjelenésében közreműködőknek, majd a csókai férfikar után Török Noémi népdalénekes zárta a bácskossuthfalvi hősöknek emléket állító kötet bemutatóját.

Elolvasom

Tündérlak

Tündérlak címmel jelent meg a Monográfia Helytörténeti Egyesület kiadásában a 39., Bácskossuthfalva múltjával foglalkozó könyv.

A kiadvány Papp Dániel író születésének 150. évfordulója alkalmából került ki a nyomdából. A minapi könyvbemutató moderátora, Nagy Tibor elsőként Gulyás Lászlót kérte meg, hogy ismertesse a munkáját. Gulyás elmondta, hogy egyik írásában Táncsics Mihály Bácskossuthfalván töltött éveiről szedte össze a fennmaradt adatokat, továbbá a világ négy sarkába került Omoroviczai előnevű és származású, nemesi rangot nyert Heinrichnekről is közöl egy összefoglalót, mint ahogy a vajdasági magyar politikai élet első jeles képviselőjéről, dr. Sándha György orvos-földbirtokosról is. Emellett a falu muzsikusairól, énekeseiről is kutatott. Besnyi Károly, a kötet szerzője-szerkesztője köszönetet mondott a könyv megjelenésében közreműködőknek, illetve azzal fejezte a beszámolóját, hogy „őrizzük meg a jövőnek a múltat”. Papp László négy cikket tett közzé a kiadványban, a falu újratelepítése mellett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc bácskossuthfalvi vonatkozásairól, mint ahogy Bácskossuthfalva tűzoltó múltjával kapcsolatban is közöl egy tartalmas összefoglalót, valamint a két évvel ezelőtt megrendezett Duridndó és Gyöngyösbokréta forgatagáról is részletesen beszámol. Kucor Tamara művészettörténész a falu szecessziós stílusú házairól számol be, Sztánkó Emília pedig az elvándorlásról értekezik. Kotek Szabolcs egy elfeledett honvédsírral foglalkozik, a történelem viharait túlélt utcanévtáblákról írt, és az állami anyakönyveket tanulmányozta át. Nagy Tibor történelemtanár a vidék újratelepítését megelőző időszakról közöl információkat, illetve a falu szülöttje, Papp Dániel író születésének 150. évfordulója alkalmából folytatott kutatásait sűrítette a Tündérlak című könyv oldalaira.

Elolvasom
Betiltott ünnep
Szerző

Betiltott ünnep

Besnyi Károly Bácskossuthfalva betelepítésének kétszázéves évfordulójára szervezett ünnepség betiltásáról írt kiadványa

Besnyi Károly helytörténész legújabb műve – amelynek a hétvégén volt a bemutatója –, Betiltott ünnep, Ómoravica 200 éves évfordulója, amit nem engedtek megünnepelni címmel került ki a nyomdából. A Monográfia Helytörténeti Egyesület kiadásában megjelent kiadvány bemutatóján a helyi színházteremben Német Klaudió, a rendezvény moderátora, történész-hallgató mondott bevezetőt, majd Papp László helytörténész ismertette a szerző munkásságát.

– A Betiltott ünnep a 11. Besnyi Károly nevével fémjelzett kiadvány, nyolcat önállóan írt. Tanulmányainak a száma meghaladja az 50-et, több konferencián tartott már előadást, alapító tagja a Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesületnek. Ezenkívül más kiadványokat is szerkeszt, digitalizál, kutat – ismertette Papp a szerző tevékenységét, majd a bácskossuthfalvi helytörténészek kutatómunkájáról is szólt.

– Falunk betelepítésének 100. évfordulójára, 1886-ra jelent meg az első helytörténeti írás, és innentől kezdve egészen 2005-ig 21 helytörténeti kiadvány látott napvilágot, 2005 óta pedig további 21 kötet jelent meg. Ez az elmúlt 15 év „bizonyítványa”, a monográfiás ifjak és „örökifjak” tettrekészségéről, kutatási vágyáról és szervezői rátermettségéről tanúskodik, illetve nem utolsósorban a pályázati lehetőségek bővüléséről. Ez utóbbi területén azért lehetünk sikeresek, mert Besnyi Károly felkészülten figyeli és szervezi a ránk vonatkozó pályázatokat. Ezenkívül a falu helyi közössége, a topolyai önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Zrt., a Szekeres László Alapítvány, a magyarországi oktatási-kulturális minisztérium, továbbá a Vajdasági Magyar Helytörténeti Intézet is támogatja kiadványaink megjelentetését – tette hozzá Papp, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a bácskossuthfalvi helytörténészek magasra helyezték a mércét, valamennyi kezükből kikerülő íráshoz feltüntetik a megfelelő forrásanyagot is, tehát több szempontból is hiteles munkát kívánnak kiadni a kezükből. Az est további részében a kiadvány recenzensei szóltak a megjelentekhez, elsőként Cservenák Pál topolyai helytörténész elevenítette fel a politikai előzményeket, Jugoszlávia társadalmi viszonyait.

– A téma olyan korszakot elevenít fel, aminek magam is részese voltam. A szerző megpróbált valóban tárgyilagos lenni. Ismerve az akkori körülményeket, állíthatom, hogy nem a falu hibája az, hogy a 200. évfordulót nem tudták úgy, olyan formában megünnepelni, ahogy szerették volna, hiszen egy nemzetiségileg homogén faluról beszélünk, és abban az időben még komoly ellenséget láttak Magyarországban – mondta Cservenák, aki után id. Méhes Béla emlékezett vissza az 1986-os falubeli eseményekre.

– Besnyi Károly is részese volt az akkori eseményeknek, az ünnepség előkészületeiért felelős propaganda-bizottság tagjaként, amelynek Csubela Ferenc állt az élén. Ennek ellenére nem volt egyszerű dolga a kutatással kapcsolatban, hiszen a hitelességet megalapozó korabeli dokumentumok, jegyzőkönyvek nagy része megsemmisült. Talán azért is sikerült meghiúsítani az ünnepséget, mert a falu egészen korán elkezdte az előkészületeket, és bizonyos köröknek volt erre ideje, lehetősége. Ez az időszak egyfajta gazdasági csúcspontja is volt Moravicának, a tartomány legfejlettebb falujaként tartottuk számon. A fejlődő gyárvezetők helyiek voltak, valamennyi vállalat ösztöndíjazta a dolgozók gyermekeit – összegezte id. Méhes Béla.

– Ahogy  közeledett május 1-je, úgy szaporodtak a felsőbb tisztségviselők gáncsoskodásai. Az előkészületekkel már szinte megvolt a falu, amikor 8 nappal az ünnepség megtartása előtt érkezett az utasítás. A 200 éves évfordulóra való emlékezést betiltják, csak a május 1-jét lehetett megünnepelni. Ekkor 40 bográcsban 4000 személy részére főtt marhapaprikás a Koplalón, az ételhez a falu lakosságának legnagyobb része ingyen jutott hozzá. Az iskolások nagyszabású tornabemutatóval készültek. Viszont augusztusban az egyházi megemlékezést megtarthatták. Így történhetett meg, hogy az 1986. augusztus 31-ei hálaadó istentiszteleten – nagy valószínűséggel a politikai nyomás miatt is – 1600 személy vett részt. Magyarországról csak a jászkiséri gyülekezet volt jelen, akik személyautóval érkeztek. Az autóbusznyi vendéget eltérítette a hatóság – mondta id. Méhes Béla, akinek szavai után a könyv szerzője összegezte a témában történt kutatását.

– Köszönetet kell mondanom azoknak a magánszemélyeknek, akik a rendelkezésemre bocsájtották a korabeli képeket, jegyzeteket, egyebek mellett id. Méhes Bélának és Gulyás Lászlónak tartozok hálával, de rajtuk kívül Gáspár Tibornak, Tótpál Józsefnek és másoknak – mondta Besnyi Károly. A könyv harmadik recenzense, dr. habil. Örsi Julianna, nem tudott jelen lenni a bemutatón. A könyvbemutató művelődési részében felléptek az Ady Endre Művelődési Központ táncosai szucsági és jászsági táncokkal, valamint a Rezeda asszonykórus bácskai dallamokat szólaltatott meg.