Skip to main content

Beszédes István

költő
drámaíró
szerkesztő
1961. szeptember 12.

Az általános iskolát Felsőhegyen, a középiskolát Zentán és Szabadkán végzi, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékének hallgatója (1986–1988). 1985
és 1989 között művelődésszervező Zentán, 1989 és 1991 között az Új Symposion fő- és felelős szerkesztője (1989/279–80 – 1991/306–7), 1991-től 1994-ig: Hódmezővásárhelyen a Vásárhely és vidéke c. napilap újságírója majd szerkesztője, 1996-tól 2006-ig az újvidéki Képes Ifjúság munkatársa, műszaki szerkesztője, 2006-tól egyéni vállalkozó (Basiliscus Kortárs Művészeti Műhely, Zenta). 1998-től 2004-ig az Üzenet szerkesztője, 1999-től a zEtna (www.zetna.org) alapító-szerkesztője, 2005-től az Új Kép művészeti szerkesztője. 2012-től a VMMI Vers/Zene könyvsorozatának szerkesztője.

 

Antológiák:

Teleírt világ. Újvidék, Forum, 1987.

Verskoncert. Miskolc, Szépmíves Kiadó, 1995.

Hosszúfény. Budapest, Magvető, 2008.

Az év versei. Budapest, Magyar Napló, (2010–2013.,2015–2018.)

Figurák után kutat. Zenta, 2013.

Tigrislélek. Újvidék, Magyar Szó – Jó Pajtás – Forum, 2018.

A századelő költészete. Budapest, Magyar Napló, 2018.

 

Színházi bemutatók:

Rozsdaszín ország aranya. Szabadkai Gyermekszínház, 2003, rendező Tóth Miklós

Szalmakalap száll... Szabadkai Gyermekszínház, 2004, rendező Lengyel Pál

Gábriel és Gabriella, Szabadkai Gyermekszínház, 2006, rendező Hernyák György

Szardínia. Kosztolányi Dezső Színház, 2009, rendező Urbán András

 

Fordításkötetek:

Ritmus trombita meg vokál nélkül. Magyarkanizsa, Orbis, 2000.  (http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/17/orb3.html)

Citadella.doc – Három négykezes. Zenta, zEtna, 2003.

Boško Krstić: A vadgesztenyék utcájának nyomában. Szabadka, 2007.

Horváth Ottó: Olmóba menet. Zenta, 2010.

Boško Krstić: Az azúr őrzőinek legendája. Pécs, 2012.

Horváth Ottó: Szabó megáll.

Irodalmi művek
További publikációk
Beszédes István legszebb versei, Ekecs (Szlovákia), AB-ART, 2014.
Díjak, ösztöndíjak
Szakirodalom az alkotóról
Magot hagy, ír. In: Az Irodalom Visszavág, 1998/1. sz.
Szerző
A botrány magánkodexe. In: Magyar Napló, 1998/9. sz.
Thália felé boruló bőségszaru. Széljegyzetek Beszédes István négy (szín)művéhez. Üzenet, 2002 ősze
Szerző
Játékosság, líra, humor, fantázia. Beszédes István: Rozsdaszín. Három verses gyermekdráma. In: Magyar Szó, 2006. szeptember 9-10.
Szerző
Űrazúr – A bentlévő kívülálló. A rés költészete. In: A Hét, 2007. december 03.
Szerző
Űrazúr és ördöglakat
Szerző
Barokk körromok a pannon hajóshinta tautológ ingajáratának csapásán.
Napkitörés. In: Magyar Szó, 2009. április 30.
István evangyélioma – Meztelen ebéd Bábel abroszán. In: Sikoly, 2009 júniusa
Szerző
Perifériáról betekintő (Beszédes István: Napkitörés).
Meghitt feledés: hiánya valaminek. Beszédes István: Napkitörés. Kisprózák. In: Új Könyvpiac, 2009 szeptembere
A tízéves zEtna portál és kiadó és Beszédes István.
„Semmit mondó történetek”, Beszédes István kisprózáiról. In: A pillanat küszöbén, zEtna, 2013. 89–97. p.
Szerző
Posztdramatikus poétikák.
Hideg harmónia. In: Idegenség/Érintettség, Életjel, 2014. 43–44. p.
Történetet öltött tárgyi tétlenség. In: Beszédes István legszebb versei, AB-Art, 2014, 69–74. p.
„... Rómeók és múmiák...” (Beszédes István: Magritte-sziget – posztdramatikus versek). In: Műhely, 2014/3: 74 p.
Szerző
A világ koraőszén (Beszédes István: Magritte-sziget). In: Új Forrás, 2014. (46. évf.) 10. sz. 55-56. p.
Szerző
A jégkorszak bejövetele.
(Disz)komfortos távlatok.
Szerző
Látható és hallható dolgok.
Szerző