Skip to main content

Beszédes Valéria

néprajzkutató
szerkesztő
tanár

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/3843/vajdasag_szabadka/193441/Visszhangt%C3%B3l-a-pipicsl%C3%A1mp%C3%A1ig.htm

Az általános iskolát és a tanítóképzőt (1970) Szabadkán végzi. 1975-ben az ELTE-n magyar-néprajz szakos oklevelet szerez. 1989-ben Újvidéken a nyelvtudomány magisztere lesz. 1976-tól 1981-ig középiskolai tanár Szabadkán. 1981 és 2010 között néprajzkutató a szabadkai Községközi Műemlékvédő Intézetben. 2007-től az Életjel Könyvek szerkesztő­ je. 2013-tól a Bácsország főszerkesztője.

Sajtó alá rendezte
A rendszerben elérhető publikációk
További publikációk
A Szűzanya tisztelete Szabadkán. In. Barna Gábor (szerk.): Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép Európában. Néprajzi Tanszék, Szeged, 2001.
Egy népköltészeti műfaj a nyolcvanas években. In. Üzenet. 1990/1.
Templomok, szentek, imádságok. Bácsország. 1995. május 4.
A magyar örökség ékköve. In. 7 Nap. 2007. szeptember 26.
Örökségünk. Klamár Zoltán könyveiről. In. Bácsország. 1995/1.
Egy kisközösség építészeti kultúrája (Harkai Imre: Temerin népi építészete)
(Üzenet. 1983/10.)
A hagyomány a korszerűség pillére
(Híd. 2014/1.)
Középkori emberek, középkori városok (Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon)
(Üzenet. 1984/1–2.)
Népi kultúránk Észak és Dél között
(Magyar Szó. 1993. május 8.)
Művelődéstörténeti kalauz hétről hétre
(Magyar Szó. 2000. június 24.)
Népi kultúránk kibontakozó képe (Kovács llona – Matijevics Lajos: Gombosi népballadák)
(Üzenet. 1975/10.)
Temerini történelem. In. Szabad Hét Nap. 1994. december 1.
Egy nyelvészeti munka néprajzi tanulságai
(Üzenet. 1976/6–7.)
Gazdagodó nyelvjáráskutatásunk
(Üzenet. 1981/4.)
Kórógy néprajzi monográfiája
(Üzenet. 1981/10–11.)
Változatos népi epika
(Üzenet. 1984/4.)
Észak-Bánát hagyományvilága (Tóth Ferenc: Kálmány Lajos nyomában)
(Üzenet. 1976/9.)
Borbély Mihály meséinek továbbélése
(Üzenet. 1975/7.)
Topolya szokásainak monográfiája (Borús Rózsa: Topolya népszokásai)
(Üzenet. 1981/12.)
Egy dél-bácskai község népi kultúrája (Csorba Béla: Temerini néphagyományok)
(Üzenet. 1988/9.)
Silling István hatvanadik születésnapjára. Hűség és elkötelezettség. In. Magyar Szó. Üveggolyó. 2010. szeptember 6.
Szakirodalom az alkotóról
Egységes népi mítosz
Szerző
Mesegyűjtésünk továbbfejlesztése
Szerző
Kálmány Lajos nyomában (Beszédes Valéria: Jávorfácska)
Szerző
Népi értékeink nyomában (Beszédes Valéria: A ház)
A szótár: Noé bárkája
Szerző
Egy könyv kettős tükörben. Rólunk és otthonainkról
Szerző
Kitáruló népi építészeti életterek (Beszédes Valéria: Emberek és otthonok)
Szerző
Új néprajzi összefoglaló
Szerző
Ünnep ez minékünk
Szerző