Skip to main content

Bodrogvári Ferenc

filozófus
egyetemi tanár

A fotó forrása: Üzenet. 1980/6. (Németh Nimród felvétele)

Az elemi iskolát és a tanítóképzőt (1953) Szabadkán végzi. 1961-ben a Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerez egyetemi diplomát. 1973-ban Budapesten bölcsészdoktori fokozat szerez filozófiából (A humanista értékek lehetőségei a modern társadalomban). 1975-ben Belgrádban filozófiai tudományokból doktorál (A negatív átértékelés). 1953-tól 1956-ig tanító a telecskai, 1957-től 1961-ig a bezdáni iskolában. 1961 és 1973 között a szabadkai tanítóképzőben filozófiát, logikát, pedagógiát és pszichológiát tanít. 1973-ban tanár a Pedagógiai Főiskolává átalakult tanítóképzőben Szabdkán. 1974-től 1975-ig tanársegéd a szabadkai Közgazdasági Karon. 1975-től 1976-ig az újvidéki Marxista Kutatási Központ munkatársa. 1976 és 1980 között docens az újvidéki BTK Filozófia–Szociológia Tanszékén. 1971-től 1980-ig az Oktatás és Nevelés felelős szerkesztője. Halála után emlékére Szabadka évi művelődési díját róla nevezik el, amelyet 1980 óta osztanak ki.

Szerkesztői munkásság
Szerényen, de súllyal (Dér Zoltán: A tudós tanár)
(Üzenet. 1973/4–5.)
Pétervárad. In. Oktatás és Nevelés. 1977/18.
Kérdéses kérdések (Hódi Sándor: „A meghívott” halál)
(Híd. 1979/11.)
Szakirodalom az alkotóról
Filozófus, aki mozgalmat csinált (Ferenc Bodrogvári: Negacija i humanitet)
Szerző
Bodrogvári Ferenc (1935–1980)
Szerző
Boldogtalan pedagógia (Bodrogvári Ferenc: Pedagógia és elidegenedés)
Szerző
Bevezető Bodrogvári Ferenc életrajzához és műveinek bibliográfiájához
Szerző
Érték és utópia. In. 7 Nap. 1984. február 24.
Szerző
Ösztönző kihívás (Dr. Bodrogvári Ferenc: Érték és utópia)
Szerző
Bodrogvári Ferenc emlékezete
Szerző
Opponensi vélemények Bodrogvári Ferenc: A humanista értékek lehetőségei a modern társadalomban c. doktori értekezéséről
A humanizmus bajnoka
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1979.