Skip to main content

Bogdánfi Sándor

Bódi Ferenc
Fenyő Árpád
író
humorista
szerkesztő
műfordító

A fotó forrása: Üzenet. 1987/4. (Dormán László felvétele)

Iskoláit Versecen végzi. Belgrádban és Zágrábban jogot hallgat. 1941-től Magyarországon él. A jugoszláv antifasiszta bizottság tagja, részt vesz a jugoszláv katonai delegáció munkájában. 1945-től 1947-ig a budapesti Jugoszláv Klub titkára. 1947-ben visszatér Jugoszláviába. 1947 és 1949 között a Magyar Szó újságírója. 1949-től 1957-ig az Újvidéki Rádió külpolitikai szerkesztője. 1957 és 1962 között a Buksi gyereklap főszerkesztője. 1958-tól 1964-ig és 1972-től 1980-ig a Dolgozók fő- és felelős szerkesztője. 1965 és 1972 között a Magyar Szó (1971-től a Kilátó) szerkesztője.

Kiadványok
További publikációk
Vass Péter (rend. Pataki László). Szabadkai Népszínház, 1951.
Bűnösök (rend. Harag György). Szabadkai Népszínház, 1974.
Nők utópiában (rend. Horváth Emma). KDISZ, Szabadka, 1981.
Vérbeli író jelentkezik
(Dolgozók. 1962. február 2.)
Írásra kárhoztatva (Major Nándor munkásságáról)
(Üzenet. 1981/9.)
Szellemi életünk vezéralakja távozik
(Magyar Szó. 1975. július 15.)
Sokoldalú irodalmár (A hatvanéves Juhász Géza köszöntése)
(Üzenet. 1984/12.)
Látomások a sötétben
(Dolgozók. 1965. július 30.)
Szakirodalom az alkotóról
Vass Péter. Bogdánfi Sándor színműve a szabadkai magyar színházban
Fáradt jegyzetek egy vidám könyv margójára. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Az úttörő könyv
Szerző
Bogdánfi Sándor: A nagy kaland. In. Symposion. 1962. január 25.
Szerző
Érintkezni minden dolgokkal
Szerző
Egy merénylő vallomása. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Kamaszok a történelem sodrában
Szerző
Angyalok játszanak operettet
Szerző
Bogdánfi Sándor: Angyalok játszanak. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 3. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2003.
Szerző
Bogdánfi Sándor: Bűnösök. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Tiszavári tabló
Édesbús szublimáció. In. Élet és Irodalom. 1975. április 19.
Szerző
Siralmas siradalom. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Travesztiák vagy paródiák
Szerző
Mások modorában saját mondanivaló
Szerző
Szépítetlen szépirodalom. In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Bátorság és még valami (Bogdánfi Sándor: Minden és még valami
Szerző
Társadalmi önbírálat. Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993.
Foszlányfi Sándor Daltonvárosban
Szerző
Harc a gúny fegyverével (Bogdánfi Sándor, a szatirikus)
Szerző
Mindennapi paráznaságaink
Szerző
„Az írásban láttam életem célját”. Tíz éve hunyt el Bogdánfi Sándor
Szerző
A színművet „nemcsak a művészet síkján mérik” (Bogdánfi Sándor: Vass Péter)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak