Skip to main content

Börcsök Erzsébet

prózaíró
pedagógus

A fotó forrása: https://hetnap.rs/cikk/Szaztiz-17674.html

Az elemi iskolát szülőhelyén és Zsombolyán, a gimnáziumot (1923) Temesváron végzi. Az újvidéki Tanárképző Főiskolán 1957-ben szerez magyartanári oklevelet. Néhány évig Bánátban tisztviselő. 1942 és 1963 között magyartanár Versecen. 1964-től Újvidéken él. Szerepel A Mi Irodalmunk Almanachjában (1931), illetve az Ákácok alatt (1933), A diófa árnyékában (1942) és a Délvidéki elbeszélők (é. n.) novellaantológiában. 2001-től Versecen Börcsök Erzsébet-emléknapot tartanak.

Szakirodalom az alkotóról
Börcsök Erzsébet regénye. In. Napló. 1933. április 29.
Szerző
A végtelen fal. In. Korunk. 1933.
Szerző
Börcsök Erzsébet: A végtelen fal
Szerző
Börcsök Erzsébet, a vajdasági regény problémája és A végtelen fal. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Börcsök Erzsébet: Vándor a Nišavánál
Szerző
Vargáné Börcsök Erzsébet: Eszter
Szerző
Emberek a Karas mellől. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Középszerűség – írói hamisítások nélkül
Szerző
Megújult irodalmi belépőjegy
Börcsök Erzsébet. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Börcsök Erzsébet. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Börcsök Erzsébet
Szerző
Jugoszláviai magyar írók
Szerző
Egyetlen nagy lélegzet (Börcsök Erzsébet: Sári)
Szerző
Bulváreszközök – erkölcsi tanulsággal
Szerző
Egy posztumusz regény
Szerző
Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Hollóerdő
Szerző
Megkötöttség és sodródás
Szerző
A Szenteleky-kultusz regénybeli lenyomata (Börcsök Erzsébet: Eszter). In. Hózsa Éva: Idevonzott irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák. Grafoprodukt Kiadó, Szabadka, 2004.
Szerző
Eszter-szótár. In. Új Könyvpiac. 2006/6.
Szerző
Ördögszekérsors (Börcsök Erzsébet: A végtelen fal)
Szerző
Trauma és elfojtás (Börcsök Erzsébet: Eszter)
Szerző
Igény és igénytelenség (Börcsök Erzsébet: Sári)
Szerző