Skip to main content

Bordás Győző

prózaíró
kritikus
szerkesztő
1948. március 5.

Az általános iskolát szülővárosában, a gimnáziumot (1967) Újvidéken végzi, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén (1973) szerez tanári oklevelet, ugyanitt 1980-ban az irodalomtudományok magisztere (A háború utáni Híd prózája). 1971 és 1976 között a Magyar Szó művelődési rovatának munkatársa, 1976-tól kezdődően át tíz évig, 1986-ig a Híd szerkesztője. A Forum Lap- és Könyvkiadó és Nyomdaipari Közvállalat vezérigazgatója 1995 és 2000 között. Két alkalommal, 1987–1995 és 2001–2007 között a Forum Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője, 2007–2010 között szerkesztője. A Forum Könyvkiadóban való tevékenysége után 2010 és 2012 között a Magyar Szó megbízott igazgatója, ezt követően 2012-től nyugdíjas.

Kiadványok
Fordításkötetek
Györe Géza Bazsalikom Műfordító Díjához
(Híd, 2019. október)
Szerző
Egy félbehagyott majd-nem-versről. In. Híd. 2000/8.
Szerző
A szabadság és a demokrácia szemszögéből.
(Híd. 1997/5., p. 385–386.)
Szerző
Vajdasági íróportrék. In. Üvegház. Újvidék, 1997.
Szerző
Képzőművészetünk mozaikkockái
(Híd. 2007/6.)
Szerző
Bányai János, a szerkesztő
(Híd. 2009/11–12.)
Szerző
Népek közelítése irodalommal. Csuka Zoltán száz fordítása. In. Magyar Szó. 1974. november 3.
Szerző
Szerkesztői napló: Gál László hagyatéki verseiről, A Szirmai-hagyaték rendezésének gondjairól
(Üzenet. 1991/11–12.)
Szerző
Késdobálók
(Híd. 1985/6.)
Szerző
Engem nem úgy hívnak
(Híd. 1989/6.)
Szerző
Oratórium és portré. Gobby Fehér Gyula Vallatásának színpadi és tévéfilm-változatáról.
(Híd. 1977/12.)
Szerző
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar irodalom 1994. évi bibliográfiája
(Híd. 1998/9.)
Szerző
Búcsú Kovács Sztrikó Zoltántól
(Híd. 1985/3.)
Szerző
Kalapis Zoltán: Régi vízivilág a Bácskában és Bánátban; Mirnics Károly: Kisebbségi sors; A szabadkai kiadványok bibliográfiája (1870–1918)
(Híd. 1993/12.)
Szerző
Penovác Endre–Szajkó István: Vajdasági íróportrék
(Híd. 1993/12.)
Szerző
Sinkó Ervin és az áprilisi Híd
(Létünk. 1985/1.)
Szerző
Penovác Endre–Szajkó István: Vajdasági íróportrék
(Híd. 1993/12.)
Szerző
Veszteségeink
(Híd. 1980/11.)
Szerző
Túlkapások egy bibliográfiában (Szirmai Endre: Szirmai Károly műveinek bibliográfiája)
(Híd. 1978/6.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A fűzfasíp daláról In: Családi Kör, 1993. febr. 4.
Szerző
A kisebbségi sors regénye (Bordás Győző: Fűzfasíp) In: Összetartozó neszek, 1997., p. 183–186.
Szerző
Egyéni élet – közösségi lét (Bordás Győző: Csukódó zsilipek)
Kisvárosi tabló (Bordás Győző: Fűzfasíp) In: Könyvkereskedés, 1997., p. 143–146.
Szerző
Víz és por (Bordás Győző: Csukódó zsilipek) In: Könyvkereskedés, 1997., p. 146–150.
Szerző
Pichler József és a királyi kóló (Bordás Győző: Csukódó zsilipek) In: Összetartozó neszek, 1997., p. 186–189.
Szerző
A virágpásztor. In: A Hét. 1998. aug. 6.
Szerző
Valósághűen a német háttérről. In: Magyar Szó. 2000 január 8.
Események a könyvesházban. In: Magyar Szó. 2001. június 16.
Szerző
A kertgondozás tudománya (Bordás Győző: Üvegház)
Két könyv – a végekről (Bordás Győző: Katonaszökevény)
Szerző
Közvetett tiltakozás In: 7 Nap. 2007. november 28.
Szerző
A pusztulás első évei In: 7 Nap. 2007. december 5.
Szerző
A kalandkerülés kalandjai In: 7 Nap. 2007. december 12.
Szerző
A hatvanéves B.Gy.-ről In: Vajdaság Ma. 2008. március 4.
Szerző
Kerülő úton In: 7 Nap. 2008. május 21.
Szerző
Aki üzenetet hozott a végekről (Bordás Győző: Az Úr órája)
Szerző
Minden az élethez vezet vissza (Bordás Győző: Az Úr órája)
Ajánlólevél a Kertkapuhoz In: Magyar Szó. 2010. március 28.
Szerző
A szülőhely vonzásában In: Magyar Szó. 2011. december 19.
Szerző
Novellák és dokumentumok In: Magyar Szó. 2012. február 27.
Érzékenység és dokumentum – A mindenség vállalása In: Író(k), könyve(k), prózá(k) I–II., 2014–2015.
Szerző
Személyes élményekkel átszőtt korrajz
Lábunkra tapadt porszemek In: Magyar Szó. 2018. június 14.
Szerző
Interjúk
Boldog gyerekkort idézek In: Vajdasági írók vallomásai. 2000., p. 79–94.
Szerző
Bordás Győző, író, szerkesztő (életrajzi öninterjú) In: Napút évkönyv, 2018.
Szerző
A mindenkori vajdasági polgárság regénye In: Magyar Szó. 1993. február 28.
Dokumentálni a múltunkat is In: Magyar Szó. 2008. március 15–16.
Szerző
Értékeljük az életműveket... In: Magyar Szó. 2008. december 13–14.
Szerző
Az irodalomnak hitelesítő szerepe van (életmű interjtú) In: A mi porunk, 2018., p. 266–276.
Szerző