Skip to main content

Bori Imre

irodalomtörténész
1929. december 28.
-
2004. április 22.
Kamenica

akadémikus, egyetemi tanár, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. – Az elemi iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Nagybecskereken, Óbecsén, Zentán (1949) végzi, Újvidéken a Tanárképző Főiskolán (1951), ill. az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén (1962) szerez tanári képesítést. 1964, Újvidék: az irodalomtudomány doktora (Radnóti Miklós költészete). – 1952–56: ált. iskolai tanár Csókán, 1956–1960: tanár a szabadkai tanítóképzőben, 1960–1995: az újvidéki Magyar Tanszéken tanársegéd, (1964:) docens, (1969:) egyetemi rendkívüli tanár, (1971:) egyetemi rendes tanár. – 1995: nyugdíjas. – 1979–1981: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének igazgatója. 1970–1981: a Tanulmányok, 1979–1981: a Hungarológiai Közlemények, 1984/7–8–2004/6: a Híd fő- és felelős szerkesztője. – 1984: levelező, 1990: rendes tagja a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémiának, 1990: a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, 1992: a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja. 1997: a Magyar Irodalomtörténeti Társaság örökös tiszteletbeli elnöke. – 1965, 1969 (Domonkos Istvánnal), 1971: Híd Irodalmi Díj, 1973: Szenteleky Kornél Irodalmi Díj, 1995: Pro Cultura Hungarica, 1998: Életműdíj, 2000: Kiss Lajos-emlékérem, 2001: Lotz-emlékérem, 2003: Széchenyi- díj. – 1979: a Magyar Népköztársaság Munka Érdemrendjének arany fokozata. – 2006: emléktáblát helyeztek el ~ bácsföldvári szülőházán.

Szerkesztői munkásság
Új néprajzi összefoglaló
(Híd, 60. évf. 1996. november 11. sz.)
Szerző
Feljegyzések Fenyvesi Ottó elégiájáról In: Magyar Szó 1997. február 1.
Szerző
Tipopézis. In: Magyar Szó, 1969. július 20.
Szerző
Vers (Böndör Pálé). In: Magyar Szó, 1993. június 12.; In: Bori Imre: Hétről hétre. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Böndör Pál: Akrobatika. In: Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Böndör Pál. In: Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék 1998.
Szerző
A kitömött madár. In. Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 1970.
Szerző
Áthúzott versek. In. Új Symposion. 1973/94.
Szerző
Az ember küzdelme az élettel. Domonkos István Kupléjáról. In. Szövegértelmezések. Forum, Újvidék. 1977.
Szerző
Az olvasó jegyzetei. In. Magyar Szó. 1972. aug. 26.
Szerző
Rátka. In. Dolgozók. 1963. szeptember 27.
Szerző
Domonkos István: Áthúzott versek. In. Új Symposion. 1973/94., p. 658–659.
Szerző
Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum, Újvidék. 1973., p. 217–2020.
Szerző
Egy XIX. századi költő. In. 7 Nap. 1991. január 4., 11.
Szerző
„Boldogasszony ablakában” In. Hétről hétre. 1998.
Szerző
Feljegyzések (Kanizsai „örökség-őrző”). In. Magyar Szó. Kilátó. 1997. 18. szám., p. 9.
Szerző
Feljegyzések (Lovas Ildikó prózájáról, Szathmári István verséről). In. Magyar Szó. 1996. szeptember 14.
Szerző
Lovas Ildikó. In. A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék. 2007., p. 267–268.
Szerző
Felsőbbrendűség gyerekcipőben
(Híd. 1962/1.)
Szerző
Súrlódás. In. Fejezetek irodalmunk természetrajzából. 1973. Újvidék.
Szerző
Megalapozott munka Füst Milán költészetéről
(Magyar Szó. 1974. június 8.)
Szerző
Ítélet, tudás és etika. A Szenteleky-díjas Bányai Jánosról. In. Magyar Szó. 1975. november 22.
Szerző
A szövegtisztelő ünnepén. In. Magyar Szó. 1999. november 20.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története 1918–1945. 1968. Újvidék.
Szerző
Két könyv-pillanat. In. Magyar Szó. 1997. október 25.
Szerző