Skip to main content
A szerző profilképe

Bori Imre

irodalomtörténész
akadémikus
kritikus
szerkesztő
egyetemi tanár

Az elemi iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Nagybecskereken, Óbecsén és Zentán végzi, Újvidéken a Tanárképző Főiskolán 1951-ben, illetve az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén 1962-ben szerez tanári képesítést. Radnóti Miklós költészete című disszertációjával az irodalomtudományok doktora címet szerez 1964-ben Újvidéken. 1952 és 1956 között általános iskolai tanár Csókán, ezt követően tanár a szabadkai tanítóképzőben. 1960-tól a Magyar Tanszéken tanársegéd, 1964-től docens, 1969-től egyetemi rendkívüli tanár, 1971-től egyetemi rendes tanár. 1970 és 1981 között a Tanulmányok, 1979 és 1981 között a Hungarológiai Közlemények, majd 1984 júliusától egészen haláláig a Híd fő- és felelős szerkesztője. 1979-től 1981-ig a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének igazgatója. 2006-ban emléktáblát helyeztek el bácsföldvári szülőházán.

Új néprajzi összefoglaló
(Híd, 60. évf. 1996. november 11. sz.)
Szerző
Feljegyzések Fenyvesi Ottó elégiájáról In: Magyar Szó 1997. február 1.
Szerző
Tipopézis. In: Magyar Szó, 1969. július 20.
Szerző
Vers (Böndör Pálé). In: Magyar Szó, 1993. június 12.; In: Bori Imre: Hétről hétre. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Böndör Pál: Akrobatika. In: Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Böndör Pál. In: Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék 1998.
Szerző
A kitömött madár. In. Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 1970.
Szerző
Áthúzott versek. In. Új Symposion. 1973/94.
Szerző
Az ember küzdelme az élettel. Domonkos István Kupléjáról. In. Szövegértelmezések. Forum, Újvidék. 1977.
Szerző
Az olvasó jegyzetei. In. Magyar Szó. 1972. aug. 26.
Szerző
Rátka. In. Dolgozók. 1963. szeptember 27.
Szerző
Domonkos István: Áthúzott versek. In. Új Symposion. 1973/94., p. 658–659.
Szerző
Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum, Újvidék. 1973., p. 217–2020.
Szerző
Egy XIX. századi költő. In. 7 Nap. 1991. január 4., 11.
Szerző
„Boldogasszony ablakában” In. Hétről hétre. 1998.
Szerző
Feljegyzések (Kanizsai „örökség-őrző”). In. Magyar Szó. Kilátó. 1997. 18. szám., p. 9.
Szerző
Feljegyzések (Lovas Ildikó prózájáról, Szathmári István verséről). In. Magyar Szó. 1996. szeptember 14.
Szerző
Lovas Ildikó. In. A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék. 2007., p. 267–268.
Szerző
Felsőbbrendűség gyerekcipőben
(Híd. 1962/1.)
Szerző
Súrlódás. In. Fejezetek irodalmunk természetrajzából. 1973. Újvidék.
Szerző
Megalapozott munka Füst Milán költészetéről
(Magyar Szó. 1974. június 8.)
Szerző
Ítélet, tudás és etika. A Szenteleky-díjas Bányai Jánosról. In. Magyar Szó. 1975. november 22.
Szerző
A szövegtisztelő ünnepén. In. Magyar Szó. 1999. november 20.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története 1918–1945. 1968. Újvidék.
Szerző
Két könyv-pillanat. In. Magyar Szó. 1997. október 25.
Szerző
Cziráky Imre. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
A születés pátosza
(Híd. 1953/4.)
Szerző
A szavak bűvöletében. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Csányi Endre Baudelaire-könyve. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Csépe Imre: Májusi mezőkön
(Híd. 1953/1.)
Szerző
Csépe Imre irodalomtörténeti helyzetéről. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Új fejezetek egy irodalomtörténetben. In. 7 Nap. 1997. április 13.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Egy gondolkodásforma önarcképe
(Híd. 1960/6.)
Szerző
Csuka Zoltán. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Csuka Zoltán verseskönyve. In. 7 Nap. 1978. február 24.
Szerző
Csuka Zoltán szabad verse
(Híd. 2001/9.)
Szerző
Danyi Magdolna: Egy igaz művészhez. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Danyi Magdolna verseiről. In. Magyar Szó. 1996. február 17.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A háború regényírója – Darvas Gábor. In: Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Memento. In. Ifjúság. 1954. szeptember 2.
Szerző
A közömbösség tragédiája
(Híd. 1962/2.)
Szerző
Métely. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A Légszomj s jelképei. In. Magyar Szó. 1971. február 27.
Szerző
Az író és szülőföldje
(Híd. 1976/7–8.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A Janus arcú csillag költője
(Híd. 1952/11.)
Szerző
Kísértetjárás. In. 7 Nap. 1958. november 9.
Szerző
Debreczeni József. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Debreczeni József (1905–1978)
(Híd. 1978/5.)
Szerző
A harmincéves költő ősz hajáról . In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Dér Zoltán kis leveleskönyvei (Dér Zoltán: Romlás és boldogság; Dér Zoltán: Játék és szenvedély)
(Híd. 2004/1.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Irodalmunk első ügyvédjéről. In. 7 Nap. 1980. október 31.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Dudás Kálmán. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Ugartörés Pancsován. In. Magyar Szó. 2001. március 3.
Szerző
Széljegyzetek Erős Lajos könyvéhez. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Farkas Geiza. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Farkas Geiza áldatlan pere I.
(Híd. 1991/1.)
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Fehér Ferenc. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
„Virág miért lettél?”
(Híd. 1989/7–8.)
Szerző
Üzenet a téli Bácskából. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Fehér Ferenc: Erdőtlen erdő
(Híd. 1995/10.)
Szerző
Reflexió a „tüske a szívben” témájára Fehér Ferenc életében és művében
(Hungarológiai Közlemények. 2003/1.)
Szerző
Egy költői individualizmus üdvözlése
(Híd. 1964/11.)
Szerző
A Petőfi-értelmezések c. versciklusról. In. Magyar Szó. 1972. szeptember 9.
Szerző
Fehér Kálmán: Fürjvadászat 2
(Új Symposion. 1973/94.)
Szerző
Fehér Kálmán gyászverseiről. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Vers a törtenelemről (Fehér Kálmán: Kantáta a szabadságról)
(Híd. 1981/12.)
Szerző
Feljegyzések. A hatvanéves Fehér Kálmán költészetéről. In. Magyar Szó. 2000. május 13.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Fekete Lajos. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Kisebbségi eseménytörténet. Fekete Lajos írásaiból
(Híd. 1993/12.)
Szerző
Brasnyó István új könyve
(Híd. 1977/5.)
Szerző
Két szivárvány koszorúzza az egyet. In. Magyar Szó. 1970. május 9.
Szerző
Egy versről. Dal a földemről című vers elemzése. In. Magyar Szó. 1970. december 19.
Szerző
Gál László köszöntése
(Híd. 1972/12.)
Szerző
Gál László első verseskönyve
(Híd. 1976/7–8.)
Szerző
Gál László misztériumjátéka
(Híd. 1976/10.)
Szerző
A költő Gál László a Grimaszban. In. 7 Nap. 1988. május 6.
Szerző
Szociográfiai portrék. Gallusz László. In. Szociográfiák nyomában. 1997. Újvidék.
Szerző
Egy város életrajza. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
György Mátyás. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968
Szerző
A szecessziótól a dadáig. A magyar irodalmi avantgarde I. A magyar futurizmus, expresszionizmus és dadaizmus irodalma. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Hatvan magyartanár. In. Magyar Szó. 1969. július 27.
Szerző
Haraszti Sándor 1897–1982. In. 7 Nap. 1982. február 5.
Szerző
Emlékirat „helyi színekkel”. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
A diófa világfa. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Feljegyzések Harkai Vass Éva episztoláiról. In. Magyar Szó. 1996. szeptember 9.
Szerző
Havas Emil. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Havas Károly. In. A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Kommentárok egy regényhez
(Új Symposion. 1969/51–52.)
Szerző
Gion Nándor: Ezen az oldalon 1
(Új Symposion. 1973/94.)
Szerző
Megkésett sirató (Tanulmány)
(Híd. 2003/3–4.)
Szerző
Herceg János: Bors és fahéj. In. Ifjúság. 1951. március 17.
Szerző
Anti-Puszták népe. Herceg János: Változó világban. In. Ifjúság. 1951. március 24.
Szerző
„Hajóval Vajdaságban”. In. Ifjúság. 1953. december 4.
Szerző
Anna búcsúja. In. 7 Nap. 1955. október 16.
Szerző
Herceg János: Ég és föld. In. 7 Nap. 1959. március 8.
Szerző
Könyv szellemi problémáinkról. Herceg János: Leányvári levelek. In. 7 Nap. 1959. november 8.
Szerző
A kispolgári világ csodája
(Híd. 1960/7–8.)
Szerző
Ég és föld. In. Magyar Szó. 1967. március 19.
Szerző
Herceg János novelláskönyvéről. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Herceg János 85 éve. In. Magyar Szó. 1994. május 7.
Szerző
A puszta szociográfiája. In. Bori Imre: Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997.
Szerző
Egy regényhez vezető utakról. In. Magyar Szó. 1977. február 26.
Szerző
A források értelmezéséről. In. Magyar Szó. 1977. március 5.
Szerző
A tótágast álló világ. In. Magyar Szó. 1977. március 12.
Szerző
Az Ég és föld negyven év után
(Hungarológiai Közlemények. 2000/2.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Zsoltáros részegség
(Híd. 1991/7–8.)
Szerző
A nagy akarások versei. In. 7 Nap. 1959. december 6.
Szerző
Írás fekete keretben egy csonka regényről
(Híd. 1999/9–10.)
Szerző
Juhász Gézáról, köszöntőként. In. Magyar Szó. 1984. december 29.
Szerző
Őszelő a birtokon
(Híd. 1990/5.)
Szerző
Összefüggések és kapcsolatok
(Híd. 1998/4–5.)
Szerző
Nem riportok már...! In. 7 Nap. 1980. augusztus 29.
Szerző
A nyelv őre. In. Magyar Szó. 1968. december 29.
Szerző
Fiatalok arcképéhez. In. 7 Nap. 1959. december 20.
Szerző
Az előítéletek bírálója
(Hungarológiai Közlemények. 1983/54.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Gyeplő és zabla. In. Dolgozók. 1960. július 13.
Szerző
Lévay Endre (1911–1985)
(Híd. 1985/11.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Koncz István halálakor
(Híd. 1997/6.)
Szerző
Lovász Pál. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Emlék-riportok
(Híd. 1961/2.)
Szerző
Lőrinc Péter (1898–1983)
(Hungarológiai Közlemények. 1983/56.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A nevetés álarca mögött. In. 7 Nap. 1959. november 22.
Szerző
Egy vajdasági regény margójára
(Híd. 1961/9.)
Szerző
A nevettetés immunitásában. In. Dolgozók. 1964. szeptember 25.
Szerző
„Istenem, hogy tud a kő fájni”
Szerző
Kopeczky Lászlót gyászoljuk, a látót, aki nem félt kimondani...
(Híd. 2003/12.)
Szerző
Egy paraszt Madonna és világa. In. 7 Nap. 1982. április 9.
Szerző
Ablak az udvarra. In. 7 Nap. 1959. március 3.
Szerző
Írás négy tételben, előszóval, epilógussal. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Hullámok. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Balassi Bálint versei és a jugoszláviai magyar költészet. In. Magyar Szó. 1977. április 16.
Szerző
Egy ifjúsági regény. In. 7 Nap. 1957. május 26.
Szerző
Majtényi Mihány újabb elbeszélései
(Híd. 1950/12.)
Szerző
A mesélés gyönyörűségéről és egy elbeszélő kötetről. In. 7 Nap. 1959. szeptember 20.
Szerző
Majtényi Mihály. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
A Mocsár és írója. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Harc a sárkánnyal. In. 7 Nap. 1982. február 19.
Szerző
Majtényi Mihály melankolikus felhangú irodalomtörténete
(Híd. 2001/7–8.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Rossz felnőtt versek. In. Dolgozók. 1963. október 18.
Szerző
Emberek az embertelenségben. In. 7 Nap. 1960. október 30.
Szerző
Cibere bántól Cibere Balázsig. In. Magyar Szó. 1977. február 5.
Szerző
Új könyv földrajzi neveinkről. In. 7 Nap. 1977. szeptember 9.
Szerző
Az olvasó jegyzetei. In. Magyar Szó. 1972. december 2.
Szerző
Vojlovica krónikája
(Híd. 2004/4.)
Szerző
Parasztkirályság
(Híd. 1955/2.)
Szerző
Az olvasó jegyzetei. In. Magyar Szó. 1976. december 4.
Szerző
Mikes Flóris. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Mikes Flóris tanulmányai és műfordításai
(Tanulmányok. 1974/7.)
Szerző
Milkó Izidor. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Súlyos szavak a világról. In. Dolgozók. 1964. február 14.
Szerző
Ház és (ott)hon
(Híd. 1996/2–3.)
Szerző
A fordításkritika elméleti kérdései és gyakorlati eredményei. In. Magyar Szó. 2002. január 19.
Szerző
Új könyv földrajzi neveinkről. In. 7 Nap. 1977. szeptember 9.
Szerző
Könyv a nagycsaládról. In. 7 Nap. 1981. december 4.
Szerző
Köszönöm addig is... Munk Artúr regénye. In. Ifjúság. 1954. június 4.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Első „néprajzi kalauzunk” margójára. In. 7 Nap. 1980. március 21.
Szerző
A valóság vonzásában. In. Dolgozók. 1964. február 28.
Szerző
Fontos könyv. In. 7 Nap. 1977. október 7.
Szerző
Podolszki József verseiről. In. Magyar Szó. 1972. május 13.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Újvidék, 1998.
Szerző
In memoriam Rehák László (1922–1994)
(Híd. 1994/12.)
Szerző
Messze és mégis itthon. In. 7 Nap. 1960. május 29.
Szerző
Egy vajdasági regény margójára
(Híd. 1961/9.)
Szerző
Sáfrány Imre naplójegyzetei. In. Magyar Szó. 1972. november 25.
Szerző
In memoriam Sárosi Károly
(Híd. 1986/3.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Végre: gyermekversek. In. 7 Nap. 1957. július 28.
Szerző
Új fejezetek egy irodalomtörténetben. Vizuális kísérletek. In. 7 Nap. 1992. április 13.
Szerző
Egy mikrovilág és írója. In. 7 Nap. 1988. május 27.
Szerző
Feljegyzések. In. Magyar Szó. 1996. augusztus 31.
Szerző
Egy faluról, amelyet majdnem a némaság nyelt el. In. Magyar Szó. 2001. augusztus 11.
Szerző
Sinkó Ervin elbeszélései
(Híd. 1950/10.)
Szerző
Sinkó Ervin: A mi második forradalmunk
(Híd. 1953/6–7.)
Szerző
Egy tanulmánykötet címszavai
(Híd. 1962/6.)
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete”. In. 7 Nap. 1991. január 25.–március 1.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Somogyi Pál. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Az „átok-áldott tűz” költőjéről. In. 7 Nap. 1980. november 21.
Szerző
Somogyi Pál: Gyura Gyakovics
(Híd. 1984/5.)
Szerző
Egy tanulmánykötet dicsérete. In. 7 Nap. 1959. szeptember 13.
Szerző
Ember és műve. In. Dolgozók. 1964. május 22.
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Egy tankönyv kapcsán. In. 7 Nap. 1956. január 15.
Szerző
Delelőn. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Az eszmetörténész Szeli István
(Híd. 1991/10.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Szenteleky Kornél. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Sziráky Dénes Sándor. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Egy új vajdasági regényről. In 7 Nap. 1958. június 29.
Szerző
Örvény. In. Dolgozók. 1962. június 26.
Szerző
A csend víziói. In. Magyar Szó. 1967. február 26.
Szerző
Önkeresés. In. Magyar Szó. 1970. július 4.
Szerző
Szirmai Károly világában. In. 7 Nap. június 22., 29., július 6., 13., 20.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Tamás István. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Buckák, dűnék, roppant erdők. In. 7 Nap. 1983. július 1.
Szerző
Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Börcsök Erzsébet. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Thurzó Lajos. In. Magyar Szó. 1970. április 18.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Képzelet és mikrokozmosz. In. Dolgozók. 1963. október 11.
Szerző
Rovarház. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Nádtető. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
„Künn a farkas, benn a költő”
(Híd. 2000/6–7.)
Szerző
Számadás a talentumról. In. Dolgozók. 1962. április 20.
Szerző
Kontra Ferenc. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Jung Károly: Összefüggések és kapcsolatok; Kontra Ferenc: Gyilkosság a joghurt miatt
(Híd. 1998/4–5.)
Szerző
Tóth Ferenc: Jób. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A kiáltozás napnyugta előtt c. vers elemzése. In. Magyar Szó. 1972. október 21.
Szerző
Tizenöt évi bizonytalankodás után. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Neoszecesszió?. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Egy gyakorló tanár munkája. In. Magyar Szó. 1969. február 9.
Szerző
Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Álmok a Tiszánál. In. 7 Nap. 1955. december 25.
Szerző
Megtisztult valóság. In. 7 Nap. 1958. április 20.
Szerző
A líra és a próza között
(Híd. 1960/10.)
Szerző
Fanyar szüret. In. Dolgozók. 1962. június 22.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Bizottsági jelentés Utasi Csaba: A Kalangya története című doktori értekezéséről
(Hungarológiai Közlemények. 1983/55.)
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Elemző pillanatok. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A nagynovella és a részletek diadala. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A tanítvány. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A gyermek panaszai. Varga Zoltán posztumusz prózájáról. In. Magyar Szó. 2001. november 10.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Megkésett gondolatok – friss benyomások. In. 7 Nap. 1985. március 1.
Szerző
A szenvedélyek tanfolyama. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Júdás hetedik pecsétje. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
André István dicsérete. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Egy könyv és kritikája. In. Ifjúság. 1954. május 1.
Szerző
A költő, aki nem találta meg Éden boldogságát. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Elégia a halálról. Zákány Antal versében nem az ember, a költő győz meg. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Ács Károly manierizmusa. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Egy verseskönyv szembesítő kompozíciójáról
(Magyar Szó. 1977. február 19.)
Szerző
Ács Károly műfordításkötetéről
(Híd. 1986/9.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Ambrus Balázs. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Egy vajdasági kritikus
Szerző
A megtalált ember – jegyzetek egy tanulmánykötetről
Szerző
Irodalmi tanulmánykötetekről. In. Valóság. 1966/6.
Újabb tanulmányok Radnótiról
Szerző
Radnóti Miklós költészete. In. Kutatás közben. 1974. Budapest.
Szerző
Bori Imre: Radnóti. In. Írók, érzelmek, stílusok. 1971. Budapest.
Szerző
Egy elfogulatlan esztéta. In. Magyar Műhely. 1967/19.
Eszmék és látomások. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1968/1.
Bori Imre és Körner Éva könyvéről. In. Kritika. 1968/7.
Szerző
Hiteles Kassák-portré. In. Magyar Szó. 1968. február 25.
Szerző
A harmadik költő
Szerző
Kassák irodalma és festészete. In. Valóság. 1968/4.
Bori Imre és Körner Éva könyvéről. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1969/1.
Szerző
Egy új könyvről. In. Magyar Szó. 1969. február 16.
Szerző
Irodalmunk fejlődése. In. Magyar Szó. 1969. május 11.
Szerző
Két költő. In. Retro. 2011. Újvidék.
Szerző
Avantgarde és Vajdaság
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1970/3.
A jugoszláviai magyar irodalom története. In. Forrás. 1969/4.
Szerző
A szecessziótól a dadáig. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1971/5.
Szerző
Kérdések és kételyek. In. Valóság. 1971/3.
Szerző
Az avantgarde két apostola. In. Könyv és kritika. 1973. Újvidék.
Szerző
Kérdőjelek. In. Kritika 1972/9.
Idő, idő, tavaszidő. In. Etnográfia. 1972/2–3.
Szerző
Az összehasonlító irodalom egy változatáról
Szerző
Tanulmányok a magyar regényről. In. Könyv és kritika II. 1977. Újvidék.
Szerző
Fontos felmérések. Az avantgarde kutatásától – a hagyomány feltárásáig. In. Magyar Szó. 1973. november 10.
Szerző
A lényeget kereső kritikus. In. Új Látóhatár. 1974/1.
Szerző
Modern prózánk forrásvidéke. In. Új Írás. 1976/11.
Szerző
Esszé és rutin. In. Magyar Szó. 1977. június 11.
Szerző
Bori Imre Krleža-könyve. In. Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. 1984. Budapest.
Szerző
Magyar nyelvű Krleža-monográfia. In. Küllő és kerék. 1978. Budapest.
Érzékenység és megfigyelőképesség
Szerző
Egységes irodalomszemlélet
Szerző
Irodalomtörténeti realizmus
Szerző
Bori Imre: Fehér Ferenc. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1979/3.
Szerző
Bori Imre: Krúdy Gyula. In. Kritika. 1979/11.
Szerző
Bori Imre Krúdy-tanulmányai. In. Alföld. 1979/5.
Bori Imre: Krúdy Gyula. In. Életünk. 1979/7.
Szerző
Európai távlat
Szerző
Két új Forum-könyv. In. Magyar Szó. 1981. augusztus 15.
Szerző
Egy varázsló olvasni tanít. In. Új Írás. 1982/3.
Szerző
Varázslók és mákvirágok. In. Kortárs. 1982/7.
Szerző
A szintézis felé: írások Bori Imréről. In. Múltunk és jelenünk az irodalomban. 1983. Újvidék.
Szerző
Lenyűgöző tudás, hatalmas erudíció
Szerző
Bori Imre: Móricz Zsigmond prózája. In. Alföld. 1985/8.
Bori Imre: Huszonöt tanulmány. In. Kritika. 1985/12.
Madáchtól Czóbel Minkáig. In. Magyar Szó. 1985. június 29.
Szerző
Válaszok Gartner Éva kérdéseire. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1968/2.
Szerző
Egy módszerváltás dokumentumai. In. Kortárs. 1986/10.
Új Jókai-kép. In. Meglelt örökség. 1994. Újvidék.
Szerző
Új vonások a Kosztolányi-arcképen
Szerző
A magyar irodalom modern irányai I. In. Kritika. 1987/4.
Bori Imre: Kosztolányi Dezső. In. Kritika. 1987/1.
Szerző
A feltárás és az átértelmezés úttörő szenvedélye. In. Sokágú síp. 1988. Budapest.
Az egymásra utaltság folyamatossága
Szerző
Fejlődéstörténeti kérdések a századvég magyar irodalmában. In. Studia Litteratura. 1991.
Szerző
A műközpontú szemlélet kérdésköre. In. Hosszú útnak pora... 1991. Újvidék.
Szerző
A balkáni krónikás. In. Magyar Szó. 1992. október 12.
Az elidegenedés műeszménye. In. Visszaidegenedés. 2000. Budapest.
Szerző
A felfedezés öröme. In. Kisebbségi magyaróra. 1996. Újvidék.
Szerző
Akkor és most. In. Visszaidegenedés. 1996. Újvidék.
Szerző
Egy hiedelem cáfolatának kezdetei. Bori Imre kezdeményezései a jugoszláviai magyar néprajzkutatás terén. In. Etnográfia. 1995/1.
Szerző
A Szenteleky-jelenség könyve. In. Retro. 2011. Újvidék.
Szerző
Prózatörténeti tanulmányok. In. Retro. 2011. Újvidék.
Szerző
Prózatörténeti tanulmányok. In. Irodalomtudományi Közlemények. 1995/4.
Napló a gondolat szabadságáról. In. Magyar Szó. 1997. július. 19.
Bori Imre: Szenteleky Kornél. In. A Bácska kisebbségi pacifistája. A szomszédság kapui. 2010. Zenta.
Szerző
„A valóság ismeretére van szükségünk”. In. Magyar Szó. 1997. november 8.
Főszerepben az irodalom. In. Retro. 2011. Újvidék.
Szerző
Hétről hétre. In. Tények és képzetek. 2005. Miskolc.
Szerző
A Híd Bori Imre- száma
A különbözés méltósága. In. Magyar Szó. 1999. december 18.
Szerző
Teljes élet. In. Magyar Szó. 1999. december 18.
Szerző
Bori Imre: Táj, ember, történelem. In. Retro. 2011. Újvidék.
Szerző
Bevezető Bori Imre székfoglalója elé
Mégsem porolvasókönyv
Szerző
A teremtő olvasás pillanatai
Szerző
Adalékok Bori Imre József Attila-recepciójához. In. Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben. 2007. Újvidék.
József Attila szürrealizmusa és Bori Imre
Egy tehetséges ügyeskedő. Az avantgárd József Attila Bori Imre kutatásainak fényében
„A költőről szóltak” – Bori Imre kritikái a József Attiláról írt könyvekről
Szerző
Egy régi-új könyv esélyei
Szerző
Korhoz kötött teljességigény. In Ráadás. 2007. Újvidék.
Szerző
A modernitás hagyománya. József Attila a Vajdaságban. Egy megértéstörténet szakaszai. Bori Imre József Attila verseit olvassa. In. A védett vesztes. 2006. Újvidék.
Szerző
Interjúk
Oktatásról, tudományról
Szerző