Skip to main content
A szerző profilképe

Bori Imre

irodalomtörténész
akadémikus
kritikus
szerkesztő
egyetemi tanár

Az elemi iskolát Bácsföldváron, a gimnáziumot Nagybecskereken, Óbecsén és Zentán (1949) végzi. 1951-ben az újvidéki a Tanárképző Főiskolán, 1962-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén szerez tanári képesítést. 1964-ben Újvidéken az irodalomtudományból doktorál (Radnóti Miklós költészete). 1952-től 1956-ig általános iskolai tanár Csókán. 1956 és 1960 között tanár a szabadkai tanítóképzőben. 1960-tól az újvidéki Magyar Tanszéken tanársegéd, 1964-től docens, 1969-től egyetemi rendkívüli tanár, 1971-től egyetemi rendes tanár. 1979 és 1981 között A Magyar Nyelv, irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének igazgatója. 1970-től 1981-ig a Tanulmányok, 1979-től 1981-ig a Hungarológiai Közlemények, 1984/7–8–2004/6 a Híd fő- és felelős szerkesztője.  2006-ban emléktáblát helyeztek el bácsföldvári szülőházán.

Szerkesztői munkásság
Új néprajzi összefoglaló
(Híd. 1996/11.)
Szerző
Feljegyzések Fenyvesi Ottó elégiájáról
(Magyar Szó. 1997. február 1.)
Szerző
Vers (Böndör Pálé)
(Magyar Szó. 1993. június 12.)
Szerző
Böndör Pál: Akrobatika. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Böndör Pál. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék 1998.
Szerző
A kitömött madár. In. Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1973.
Szerző
Az ember küzdelme az élettel. Domonkos István Kupléjáról. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Szerző
Domonkos István: Áthúzott versek 2
(Új Symposion. 1973/94.)
Szerző
Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1973.
Szerző
Egy XIX. századi költő
(7 Nap. 1991. január 4.)
Szerző
„Boldogasszony ablakában” In. Hétről hétre. 1998.
Szerző
Feljegyzések (Kanizsai „örökség-őrző”)
(Magyar Szó. 1997. május 3.)
Szerző
Följegyzések (Lovas Ildikó prózájáról, Szathmári István verséről)
(Magyar Szó. 1996. szeptember 14.)
Szerző
Lovas Ildikó. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007., p. 267–268.
Szerző
Felsőbbrendűség gyerekcipőben
(Híd. 1962/1.)
Szerző
Súrlódás. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Megalapozott munka Füst Milán költészetéről
(Magyar Szó. 1974. június 8.)
Szerző
Ítélet, tudás és etika. A Szenteleky-díjas Bányai Jánosról
(Magyar Szó. 1975. november 22.)
Szerző
A szövegtisztelő ünnepén
( Magyar Szó. 1999. november 20.)
Szerző
Bencz Boldizsár. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918–1945. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Szerző
Cziráky Imre. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
A születés pátosza
(Híd. 1953/4.)
Szerző
A szavak bűvöletében. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Csányi Endre Baudelaire-könyve. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Csépe Imre: Májusi mezőkön
(Híd. 1953/1.)
Szerző
Csépe Imre irodalomtörténeti helyéről. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Új fejezetek egy irodalomtörténetben
(7 Nap. 1992. április 10.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Egy gondolkodásforma önarcképe
(Híd. 1960/6.)
Szerző
Csuka Zoltán. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Csuka Zoltán verseskönyve
(7 Nap. 1978. február 24.)
Szerző
Csuka Zoltán szabad verse (Csuka Zoltán születésének századik évfordulójára)
(Híd. 2001/9.)
Szerző
Danyi Magdolna: Egy igaz művészhez. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Danyi Magdolna verseiről
(Magyar Szó. 1996. február 17.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A háború regényírója – Darvas Gábor. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Memento. In. Ifjúság. 1954. szeptember 2.
Szerző
A közömbösség tragédiája
(Híd. 1962/2.)
Szerző
Métely. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A Légszomj és jelképei
(Magyar Szó. 1971. február 27.)
Szerző
Az író és szülőföldje
(Híd. 1976/7–8.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A Janus arcú csillag költője
(Híd. 1952/11.)
Szerző
Szerző
Debreczeni József. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Debreczeni József (1905–1978)
(Híd. 1978/5.)
Szerző
A harmincéves költő ősz hajáról. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Dér Zoltán kis leveleskönyvei (Dér Zoltán: Romlás és boldogság; Dér Zoltán: Játék és szenvedély)
(Híd. 2004/1.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Irodalmunk első ügyvédjéről. In. 7 Nap. 1980. október 31.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Dudás Kálmán. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Ugartörés Pancsován. In. Magyar Szó.
Szerző
Széljegyzetek Erős Lajos könyvéhez. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Farkas Geiza. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Farkas Geiza áldatlan pere I.
(Híd. 1991/1.)
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Fehér Ferenc. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
„Virág miért lettél?”
(Híd. 1989/7–8.)
Szerző
Üzenet a téli Bácskából. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Fehér Ferenc: Erdőtlen erdő
(Híd. 1995/10.)
Szerző
Reflexió a „tüske a szívben” témájára Fehér Ferenc életében és művében
(Hungarológiai Közlemények. 2003/1.)
Szerző
Egy költői individualizmus üdvözlése
(Híd. 1964/11.)
Szerző
Szerző
Fehér Kálmán: Fürjvadászat 2
(Új Symposion. 1973/94.)
Szerző
Fehér Kálmán gyászverseiről. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Vers a törtenelemről (Fehér Kálmán: Kantáta a szabadságról)
(Híd. 1981/12.)
Szerző
Feljegyzések. A hatvanéves Fehér Kálmán költészetéről
(Magyar Szó. 2000. május 13.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Fekete Lajos. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Kisebbségi eseménytörténet. Fekete Lajos írásaiból
(Híd. 1993/12.)
Szerző
Brasnyó István új könyve
(Híd. 1977/5.)
Szerző
Két szivárvány koszorúzza az egyet
(Magyar Szó. 1970. május 9.)
Szerző
Egy versről. Dal a földemről című vers elemzése
(Magyar Szó. 1970. december 19.)
Szerző
Gál László köszöntése
(Híd. 1972/12.)
Szerző
Gál László első verseskönyve
(Híd. 1976/7–8.)
Szerző
Gál László misztériumjátéka
(Híd. 1976/10.)
Szerző
Gál László a Grimaszban
(7 Nap. 1988. május 6.)
Szerző
Szociográfiai portrék. Gallusz László. In. Bori Imre: Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Egy város életrajza. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
György Mátyás. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968
Szerző
A szecessziótól a dadáig. A magyar irodalmi avantgarde I. A magyar futurizmus, expresszionizmus és dadaizmus irodalma. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Szerző
Haraszti Sándor 1897–1982
(7 Nap. 1982. február 5.)
Szerző
Emlékirat „helyi színekkel”. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
A diófa világfa. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Feljegyzések Harkai Vass Éva episztoláiról. In. Magyar Szó. 1996. szeptember 9.
Szerző
Havas Emil. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Havas Károly. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Kommentárok egy regényhez
(Új Symposion. 1969/51–52.)
Szerző
Gion Nándor: Ezen az oldalon 1
(Új Symposion. 1973/94.)
Szerző
Megkésett sirató (Tanulmány)
(Híd. 2003/3–4.)
Szerző
Herceg János: Bors és fahéj. In. Ifjúság. 1951. március 17.
Szerző
Anti-Puszták népe. Herceg János: Változó világban. In. Ifjúság. 1951. március 24.
Szerző
„Hajóval Vajdaságban”. In. Ifjúság. 1953. december 4.
Szerző
Herceg János: Ég és föld
(7 Nap. 1959. március 8.)
Szerző
Könyv szellemi problémáinkról. Herceg János: Leányvári levelek
(7 Nap. 1959. november 8.)
Szerző
A kispolgári világ csodája
(Híd. 1960/7–8.)
Szerző
Herceg János novelláskönyvéről. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Herceg János 85 éve
(Magyar Szó. 1994. május 7.)
Szerző
A puszta szociográfiája. In. Bori Imre: Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997.
Szerző
Egy regényhez vezető utakról
(Magyar Szó. 1977. február 26.)
Szerző
A források értelmezéséről
(Magyar Szó. 1977. március 5.)
Szerző
A tótágast álló világ
(Magyar Szó. 1977. március 12.)
Szerző
Az Ég és föld negyven év után
(Hungarológiai Közlemények. 2000/2.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Guelmino Sándor: Zsoltáros részegség
(Híd. 1991/7–8.)
Szerző
A nagy akarások versei
(7 Nap. 1959. december 6.)
Szerző
Írás fekete keretben egy csonka regényről
(Híd. 1999/9–10.)
Szerző
Juhász Gézáról – köszöntőként
(Magyar Szó. 1984. december 29.)
Szerző
Őszelő a birtokon
(Híd. 1990/5.)
Szerző
Összefüggések és kapcsolatok
(Híd. 1998/4–5.)
Szerző
Nem riportok már...!
(7 Nap. 1980. augusztus 29.)
Szerző
Tiszteletre méltó életmű
(Magyar Szó. 1998. április 25.)
Szerző
Fiatalok arcképéhez
( 7 Nap. 1959. december 20.)
Szerző
Az előítéletek bírálója
(Hungarológiai Közlemények. 1983/54.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Lévay Endre (1911–1985)
(Híd. 1985/11.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Koncz István halálakor
(Híd. 1997/6.)
Szerző
Lovász Pál. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Emlék-riportok
(Híd. 1961/2.)
Szerző
Lőrinc Péter (1898–1983)
(Hungarológiai Közlemények. 1983/56.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A nevetés álarca mögött
(7 Nap. 1959. november 22.)
Szerző
Egy vajdasági regény margójára
(Híd. 1961/9.)
Szerző
A nevettetés immunitásában
(Dolgozók. 1964. szeptember 25.)
Szerző
„Istenem, hogy tud a kő fájni”
(Magyar Szó. 1998. április 18.)
Szerző
Kopeczky Lászlót gyászoljuk, a látót, aki nem félt kimondani...
(Híd. 2003/12.)
Szerző
Egy paraszt-Madonna és világa
(7 Nap. 1982. április 9.)
Szerző
Szerző
Írás négy tételben, előszóval, epilógussal. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Hullámok. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Balassi Bálint versei és a jugoszláviai magyar költészet
( Magyar Szó. 1977. április 16.)
Szerző
Egy ifjúsági regény
(7 Nap. 1957. május 26.)
Szerző
Majtényi Mihány újabb elbeszélései
(Híd. 1950/12.)
Szerző
A mesélés gyönyörűségéről és egy elbeszélő kötetről
(7 Nap. 1959. szeptember 20.)
Szerző
Majtényi Mihály. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
A Mocsár és írója. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Harc a sárkánnyal
(7 Nap. 1982. február 19.)
Szerző
Majtényi Mihály melankolikus felhangú irodalomtörténete
(Híd. 2001/7–8.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Rossz felnőtt versek
(Dolgozók. 1963. október 18.)
Szerző
Emberek az embertelenségben
(7 Nap. 1960. október 30.)
Szerző
Cibere bántól Cibere Balázsig
(Magyar Szó. 1977. február 5.)
Szerző
Új könyv földrajzi neveinkről
(7 Nap. 1977. szeptember 9.)
Szerző
Szerző
Vojlovica krónikája
(Híd. 2004/4.)
Szerző
Parasztkirályság
(Híd. 1955/2.)
Szerző
Az olvasó jegyzetei – Líra egy újsághasábon
(Magyar Szó. 1976. december 4.)
Szerző
Mikes Flóris. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Mikes Flóris tanulmányai és műfordításai
(Tanulmányok. 1974/7.)
Szerző
Milkó Izidor. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Súlyos szavak a világról
(Dolgozók. 1964. február 14. )
Szerző
Ház és (ott)hon
(Híd. 1996/2–3.)
Szerző
A fordításkritika elméleti kérdései és gyakorlati eredményei
(Magyar Szó. 2002. január 19.)
Szerző
Új könyv földrajzi neveinkről
(7 Nap. 1977. szeptember 9.)
Szerző
Könyv a nagycsaládról
(7 Nap. 1981. december 4. )
Szerző
Köszönöm addig is... Munk Artúr regénye. In. Ifjúság. 1954. június 4.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Első „néprajzi kalauzunk” margójára
(7 Nap. 1980. március 21.)
Szerző
A valóság vonzásában
(Dolgozók. 1964. február 28.)
Szerző
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Újvidék, Belgrád, 1998.
Szerző
In memoriam Rehák László (1922–1994)
(Híd. 1994/12.)
Szerző
Messze és mégis itthon
(7 Nap. 1960. május 29.)
Szerző
Egy vajdasági regény margójára
(Híd. 1961/9.)
Szerző
Szerző
In memoriam Sárosi Károly
(Híd. 1986/3.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Végre: gyermekversek
(7 Nap. 1957. július 28.)
Szerző
Új fejezetek egy irodalomtörténetben
(7 Nap. 1992. április 10.)
Szerző
Egy mikrovilág és írója
(7 Nap. 1988. május 27.)
Szerző
Egy faluról, amelyet majdnem a némaság nyelt el
(Magyar Szó. 2001. augusztus 11.)
Szerző
Sinkó Ervin elbeszélései
(Híd. 1950/10.)
Szerző
Sinkó Ervin: A mi második forradalmunk
(Híd. 1953/6–7.)
Szerző
Egy tanulmánykötet címszavai
(Híd. 1962/6.)
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete” (A „sötét városban”)
(7 Nap. 1991. január 25.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Somogyi Pál. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Az „átok-áldott tűz” költőjéről
(7 Nap. 1980. november 21.)
Szerző
Somogyi Pál: Gyura Gyakovics
(Híd. 1984/5.)
Szerző
Egy tanulmánykötet dicsérete
(7 Nap. 1959. szeptember 13.)
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Egy tankönyv kapcsán
(7 Nap. 1956. január 15.)
Szerző
Delelőn. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Az eszmetörténész Szeli István
(Híd. 1991/10.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Szenteleky Kornél. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Sziráky Dénes Sándor. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Egy új vajdasági regényről
(7 Nap. 1958. június 29.)
Szerző
Szirmai Károly világában
(7 Nap. 1990. június 22.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Tamás István. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Buckák, dűnék, roppant erdők. In. 7 Nap. 1983. július 1.
Szerző
Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Börcsök Erzsébet. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Thurzó Lajos. In. Magyar Szó. 1970. április 18.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Képzelet és mikrokozmosz. In. Dolgozók. 1963. október 11.
Szerző
Rovarház. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Nádtető. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
„Künn a farkas, benn a költő”
(Híd. 2000/6–7.)
Szerző
Számadás a talentumról. In. Dolgozók. 1962. április 20.
Szerző
Kontra Ferenc. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Jung Károly: Összefüggések és kapcsolatok; Kontra Ferenc: Gyilkosság a joghurt miatt
(Híd. 1998/4–5.)
Szerző
Tóth Ferenc: Jób. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A kiáltozás napnyugta előtt c. vers elemzése. In. Magyar Szó. 1972. október 21.
Szerző
Tizenöt évi bizonytalankodás után. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Neoszecesszió?. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Egy gyakorló tanár munkája. In. Magyar Szó. 1969. február 9.
Szerző
Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Álmok a Tiszánál. In. 7 Nap. 1955. december 25.
Szerző
Megtisztult valóság. In. 7 Nap. 1958. április 20.
Szerző
A líra és a próza között
(Híd. 1960/10.)
Szerző
Fanyar szüret. In. Dolgozók. 1962. június 22.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Bizottsági jelentés Utasi Csaba: A Kalangya története című doktori értekezéséről
(Hungarológiai Közlemények. 1983/55.)
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Elemző pillanatok. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A nagynovella és a részletek diadala. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A tanítvány. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A gyermek panaszai. Varga Zoltán posztumusz prózájáról. In. Magyar Szó. 2001. november 10.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Megkésett gondolatok – friss benyomások. In. 7 Nap. 1985. március 1.
Szerző
A szenvedélyek tanfolyama. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Júdás hetedik pecsétje. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
André István dicsérete. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Egy könyv és kritikája. In. Ifjúság. 1954. május 1.
Szerző
A költő, aki nem találta meg Éden boldogságát. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Elégia a halálról. Zákány Antal versében nem az ember, a költő győz meg. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Ács Károly manierizmusa. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Egy verseskönyv szembesítő kompozíciójáról
(Magyar Szó. 1977. február 19.)
Szerző
Ács Károly műfordításkötetéről
(Híd. 1986/9.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Ambrus Balázs. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Arányi Jenő. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Arató Endre. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Berényi János. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Az úttörő könyv
(Híd. 1959/7–8.)
Szerző
Egy merénylő vallomása. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Az olvasó jegyzetei. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Jelentés Bognár Antal Esélyek könyve című regénye kéziratáról
(Híd. 1983/5.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Újvidék, Belgrád, 1998.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Vers (Böndör Pálé). In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Az olvasó jegyzetei. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1973.
Szerző
Történelmi regény Brasnyó István módra. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Brasnyó István „történelmi verse”. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Kommentárok 1–4. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Brasnyó István „fiók-műfajáról”
(Magyar Szó. 1993. április 3.)
Szerző
Brasnyó István „fiók-műfajáról”. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Brasnyó-művek első olvasata nyomán... (Recenziók, fülszövegek)
(Híd. 2003/7–8.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A tizenkettedik regény. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Csépe Imre irodalomtörténeti helyéről
(7 Nap. 1975. szeptember 26.)
Szerző
Csépe Imre irodalomtörténeti helyéről
(7 Nap. 1975. október 3.)
Szerző
Szerző
Évek és életek – Tíz jugoszláviai magyar regény
(Híd. 1970/5.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Szerző
A gádorok szociográfusa
(Magyar Szó. 1996. augusztus 3.)
Szerző
A gádorok szociográfusa. In. Bori Imre: Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Széljegyzetek Erős Lajos könyvéhez
(Magyar Szó. 1993. június 26.)
Szerző
Farkas Geiza tetszés-esztétikája
(Híd. 1971/1.)
Szerző
Farkas Geiza áldatlan pere II.
(Híd. 1991/2.)
Farkas Geiza áldatlan pere III.
(Híd. 1991/3.)
Farkas Geiza áldatlan pere IV.
(Híd. 1991/4.)
Farkas Geiza áldatlan pere V. (Befejező rész)
(Híd. 1991/5.)
Üzenet a téli Bácskából
(7 Nap. 1993. január 15.)
Szerző
Fehér Kálmán gyászverseiről
(Magyar Szó. 1976. június 5.)
Szerző
Egy igazi Szentkuthy-olvasó (Fekete J. József: Olvasat II.)
(Híd. 1994/9.)
Szerző
Dal a szegény halászról
(Híd. 1959/4.)
Szerző
Dalok három hangra. Gál László: Dal a szegény halászról. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
A kétkedőt idézzük...
(Magyar Szó. 1975. július 19.)
Szerző
A kétkedőt idézzük... In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Költői válságok és diadalok
(Magyar Szó. 1976. március 6.)
Szerző
Költői válságok és diadalok. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Gál László költői öröksége
(Magyar Szó. 1995. július 15.)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Szociográfiák nyomában
(Magyar Szó. 1997. május 10.)
Szerző
Versek (Géber Lászlóéi)
(Magyar Szó. 1993. április 17.)
Szerző
Versek (Géber Lászlóéi). In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Testvérem, Joáb. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1973.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A verseny végén. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1973.
Szerző
A budaiak szabadsága. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1973.
Szerző
Gobby Fehér Gyula novelláiról. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Haláltánc. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A tragikus lét költője
(Magyar Szó. 1976. április 3.)
Szerző
A tragikus lét költője. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Emlékirat „helyi színekkel”
(7 Nap. 1986. október 17.)
Szerző
Nagyapáti-talány
(Híd. 1986/3.)
Szerző
Nagyapáti-talány. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
„Útban a kettőötvenes felé...”
(Magyar Szó. 1992. augusztus 1.)
Szerző
„Útban a kettőötvenes felé...”. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A formakultúrában testet öltő teljességigény
(Magyar Szó. 1976. április 24.)
Szerző
A formakultúrában testet öltő teljességigény. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Jung Károly Bazsalikom-díjáról
(Híd. 1987/12.)
Szerző
Jung Károly verse. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A Barbaricum-képzet. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Új „falukutatók” könyvei. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Kázmér Ernő. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Kázmér Ernő impresszionista kritikai módszere
(Híd. 1971/1.)
Szerző
Vers (Sinkovits Péteré)
(Magyar Szó. 1993. április 10)
Szerző
Vers (Sinkovits Péteré). In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Koncz István „vázlatáról”
(Magyar Szó. 1976. május 22.)
Szerző
Koncz István „vázlatáról”. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Koncz István: Élet, halál közben. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A ház. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
„Mint megváltó szalmaszálba”
(Magyar Szó. 2000. július 1.)
Szerző
Tűnődések a Föld Népe lírája fölött
(Magyar Szó. 1991. október 19.)
Szerző
A Föld Népe lírájáról. In. Bori Imre: Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Kováts Antal. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Beérkezettek és indulók (Kováts Antal, Havas Emil, Borsodi Lajos, Ambrus Balázs, Lovász Pál). In. Bori Imre: Irodalmunk évszázadai. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1975.
Szerző
Kristály István. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1993.
Szerző
Feljegyzések. Lovas Ildikó új regényének margóján
(Magyar Szó. 2000. május 27.)
Szerző
Lőrinc Péter emlékiratai
(Dolgozók. 1963. március 22.)
Szerző
Írás négy tételben, előszóval és epilógussal
(Híd. 1960/4.)
Szerző
Évek és életek – Tíz jugoszláviai magyar regény
(Híd. 1970/5.)
Szerző
Farkas Géza levelei Milkó Izidorhoz
(Hungarológiai Közlemények. 1977/33.)
Szerző
Tűnődés a harmincéves költő ősz hajáról
(Magyar Szó. 1992. május 9.)
Szerző
Faluvége és a külváros között
(Híd. 1960/3.)
Szerző
Faluvége és a külváros között. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Drámák – színpad nélkül VII. Uborka milliói
(Magyar Szó. 1971. szeptember 11.)
Szerző
Drámák – színpad nélkül. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Szerző
Tiszta tükör. In. Bori Imre: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
A riport és ami vele jár. In. Bori Imre: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Németh István, a hétköznapok szociográfusa. In. Bori Imre: Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Szerző
A Napló irodalmi köre: prózaírók (Munk Artúr, Havas Károly, Arányi Jenő, Novoszel Andor). In. Bori Imre: Irodalmunk évszázadai. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1975.
Szerző
Novoszel Andor. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Szerző
Pap Józsefről a Híd-díj ürügyén. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Egy új balladagyűjteményünkről
(7 Nap. 1977. augusztus 12.)
Szerző
Egy új balladagyűjteményünkről. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Egy jelentős tudományos vállalkozás befejezése. In. Misao / Gondolat. 1978. december 13.
Szerző
Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Az Apor-kódextől a Törökországi levelekig
(Magyar Szó. 2002. január 12.)
Szerző
Három falutörténetről
(Magyar Szó. 2000. október 21.)
Szerző
A nevelésügy szolgálatában (IV.)
(Magyar Szó. 1968. december 8.)
Szerző
„Boldogasszony ablakában”
(7 Nap. 1993. január 1.)
Szerző
„Boldogasszony ablakában”. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Sinkó Ervin költészetéről
(Híd. 1977/3.)
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete” (A dekadens fiatalember)
(7 Nap. 1991. február 1.)
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete” („A boldogság tragédiája”)
(7 Nap. 1991. február 8.)
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete” (A vándorévek)
(7 Nap. 1991. február 15.)
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete” (A nagy utazás)
(7 Nap. 1991 február 22.)
Szerző
Sinkó Ervin sorsdöntő pillanatai
(7 Nap. 1991 március 8.)
Szerző
Sinkó Ervin: Egy színházi élmény
(Híd. 1955/4.)
Szerző
Sinkó Ervin regényei I.
(Híd. 1979/4.)
Szerző
Sinkó Ervin regényei II.
(Híd. 1979/5.)
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről
(7 Nap. 1981. június 5.)
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről, az irodalomkritikusról
(7 Nap. 1981. június 12.)
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről, a tanulmányíróról
(7 Nap. 1981. június 26.)
Szerző
Beszéljünk B. Szabó György tanulmányírói nézeteiről
(7 Nap. 1981. július 3.)
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről, a képzőművészeti íróról
(7 Nap. 1981. július 10.)
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről, a képzőművészeti kritikusról
(7 Nap. 1981. július 17.)
Szerző
Beszéljünk B. Szabó György művészeteszményéről
(7 Nap. 1981. július 24.)
Szerző
Beszéljünk B. Szabó Györgyről, a közéleti emberről
(7 Nap. 1981. július 31.)
Szerző
Szeli Istvánról egészen személyesen
(Híd. 2001/9.)
Szerző
A családban, az iskolában (A fiatal Szenteleky Kornélról)
(Híd. 1993/4.)
Szerző
Egy européer Bácskában (Szenteleky Kornélról)
(Híd. 1993/10.)
Szerző
Az utazó (Szenteleky Kornélról)
(Híd. 1993/12.)
Szerző
Az első regény (Szenteleky Kornél munkásságáról)
(Híd. 1993/5–6.)
Szerző
Szenteleky Kornél: Nyári délelőtt
(Híd. 1993/12.)
Szerző
Szenteleky Kornél
(Híd. 2002/4.)
Szerző
Élő Szenteleky és halott hagyománya
(Dolgozók. 1963. november 15.)
Szerző
Évek és életek – Tíz jugoszláviai magyar regény
(Híd. 1970/5.)
Szerző
Új fejezetek egy irodalomtörténetben
(7 Nap. 1992. február 28.)
Szerző
Szirmai Károly világában (2.)
(7 Nap. 1990. június 29.)
Szerző
Szirmai Károly világában (3.)
(7 Nap. 1990. július 26.)
Szerző
Szirmai Károly világában (4.)
(7 Nap. 1990. július 13.)
Szerző
Szirmai Károly világában (5.)
(7 Nap. 1990. július 20.)
Szerző
Szirmai Károly emlékezete
(Híd. 1998/4–5.)
Szerző
Szirmai Károly 80 éves
(Magyar Szó. 1970. június 20.)
Szerző
Új fejezetek egy irodalomtörténetben
(7 Nap. 1992. április 10.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Bori Imre-bibliográfia. (1950–1992). Magyar Tanszék Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
Bori Imre: Az ember keresése. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Egy vajdasági kritikus
Szerző
A megtalált ember – jegyzetek egy tanulmánykötetről
Szerző
Irodalmi tanulmánykötetekről. In. Valóság. 1966/6.
Újabb tanulmányok Radnótiról
Szerző
Radnóti Miklós költészete. In. Rónay György: Kutatás közben. Magvető, Budapest, 1974.
Szerző
Bori Imre: Radnóti. In. Baróti Dezső: Írók, érzelmek, stílusok. Magvető, Budapest, 1971.
Szerző
Egy elfogulatlan esztéta. In. Magyar Műhely. 1967/19.
Bori Imre: Eszmék és látomások
Bori Imre és Körner Éva könyvéről. In. Kritika. 1968/7.
Szerző
Hiteles Kassák-portré
Szerző
A harmadik költő
Szerző
Kassák irodalma és festészete. In. Valóság. 1968/4.
Bori Imre–Körner Éva: Kassák festészete és irodalma. Bp. 1967. Magvető K, 235 l.
Szerző
Egy új könyvről
Szerző
Irodalmunk fejlődése
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. In. Forrás. 1969/4.
Szerző
Bori Imre: Két költő. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Avantgarde és Vajdaság
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1970/3.
Bori Imre: A szecessziótól a dadáig
Szerző
Kérdések és kételyek. In. Valóság. 1971/3.
Szerző
Az avantgarde két apostola. In. Bányai János: Könyv és kritika. Forum Könyvkiadó Intézet. Újvidék, 1973.
Szerző
A magyar irodalom átértékelése. In. Bányai János: Könyv és kritika. Forum Könyvkiadó Intézet. Újvidék, 1973.
Szerző
Kérdőjelek. In. Kritika 1972/9.
Idő, idő, tavaszidő. In. Etnográfia. 1972/2–3.
Szerző
Az összehasonlító irodalom egy változatáról
Szerző
Tanulmányok a magyar regényről. In. Bányai János: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Irodalmunk szolgálatában. In. Bányai János: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Irodalmunk életrajza. In. Bányai János: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Fontos felmérések. Az avantgarde-kutatásától – a hagyomány feltárásáig
Szerző
A lényeget kereső kritikus
Szerző
Modern prózánk forrásvidéke. In. Új Írás. 1976/11.
Szerző
Fridolin és testvérei. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 3. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2003.
Szerző
Esszé és rutin
Szerző
Bori Imre Krleža-könyve. In. Lőkös István: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984.
Szerző
Magyar nyelvű Krleža-monográfia. In. Németh G. Béla: Küllő és kerék. Tanulmányok. Magvető, Budapest, 1981.
Érzékenység és megfigyelőképesség
Szerző
Egységes irodalomszemlélet
Szerző
Irodalomtörténeti realizmus
Szerző
Bori Imre: Fehér Ferenc. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1979/3.
Szerző
Bori Imre: Krúdy Gyula. In. Kritika. 1979/11.
Szerző
Bori Imre Krúdy-tanulmányai. In. Alföld. 1979/5.
Bori Imre: Krúdy Gyula. In. Életünk. 1979/7.
Szerző
Európai távlat
Szerző
Két új Forum-könyv
Szerző
Egy varázsló olvasni tanít. In. Új Írás. 1982/3.
Szerző
Varázslók és mákvirágok. In. Kortárs. 1982/7.
Szerző
A szintézis felé: írások Bori Imréről. In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Lenyűgöző tudás, hatalmas erudíció
Szerző
Bori Imre: Móricz Zsigmond prózája. In. Alföld. 1985/8.
Bori Imre: Huszonöt tanulmány. In. Kritika. 1985/12.
Madáchtól Czóbel Minkáig
Szerző
Egy módszerváltás dokumentumai. In. Kortárs. 1986/10.
Új Jókai-kép. In. Gerold László: Meglelt örökség. Tanulmányok, esszék, kritikák a XIX. századi magyar irodalomról, színházról, hagyományról és modernségről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
Szerző
A szártól a gyökér felé. In. Gerold László: Meglelt örökség. Tanulmányok, esszék, kritikák a XIX. századi magyar irodalomról, színházról, hagyományról és modernségről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
Szerző
Naturalizmusértelmezés. In. Gerold László: Meglelt örökség. Tanulmányok, esszék, kritikák a XIX. századi magyar irodalomról, színházról, hagyományról és modernségről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
Szerző
Új vonások a Kosztolányi-arcképen
Szerző
A magyar irodalom modern irányai I. In. Kritika. 1987/4.
Bori Imre: Kosztolányi Dezső. In. Kritika. 1987/1.
Szerző
A feltárás és az átértelmezés úttörő szenvedélye. In. Bornyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest.
Az egymásra utaltság folyamatossága
Szerző
Fejlődéstörténeti kérdések a századvég magyar irodalmában. In. Studia Litteratura. 1991.
Szerző
A műközpontú szemlélet kérdésköre. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
A balkáni krónikás
Az elidegenedés műeszménye. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski, Budapest, 2000.
Szerző
Mindent és semmit. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski, Budapest, 2000.
Szerző
A felfedezés öröme. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1996.
Szerző
Akkor és most. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1996.
Szerző
Egy hiedelem cáfolatának kezdetei. Bori Imre kezdeményezései a jugoszláviai magyar néprajzkutatás terén. In. Etnográfia. 1995/1.
Szerző
A Szenteleky-jelenség könyve. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Prózatörténeti tanulmányok. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Prózatörténeti tanulmányok. In. Irodalomtudományi Közlemények. 1995/4.
Napló a gondolat szabadságáról
A Bácska kisebbségi pacifistája. Bori Imre Szenteleky Kornél című monográfiájáról. In. Virág Zoltán: A szomszédság kapui. Tanulmányok. zEtna, Zenta, 2010.
Szerző
„A valóság ismeretére van szükségünk”.
Főszerepben az irodalom. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Bori Imre: Hétről hétre. In. Márkus Béla: Tények és képzetek. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2005.
Szerző
A Híd Bori Imre- száma
A különbözés méltósága
Szerző
Bori Imre a századforduló magyar irodalmáról. In. Széles Klára: Hálás utókor?. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2000.
Szerző
Irodalomtörténet-írásunk visszásságai és melléfogásai. In. Tomán László: A bűnös irodalompolitikától az irodalom bűneiig. 50 év irodalmi vitacikkei. Atlantis Kiadó, Újvidék, 2001.
Szerző
Az esszé arányai, fél évszázad mérlege. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Ellentmondás és elismerés hangulatában. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Bori Imre új könyve. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Bori Imre: Táj, ember, történelem. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Bevezető Bori Imre székfoglalója elé
Mégsem porolvasókönyv
Szerző
A teremtő olvasás pillanatai (Bori Imre: Ember, táj, történelem. Délvidéki olvasókönyv)
Szerző
Bori Imre sírjánál
Szerző
Bori Imre temetésére
Szerző
A Ćirpanova utcai kilátó
Szerző
Adalékok Bori Imre bibliográfiájához (1993–2004)
Adalékok Bori Imre József Attila-recepciójához. In. Harkai Vass Éva: Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben. Bírálatok, szövegértelmezések. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
József Attila szürrealizmusa és Bori Imre
Egy tehetséges ügyeskedő. Az avantgárd József Attila Bori Imre kutatásainak fényében
„A költőről szóltak” – Bori Imre kritikái a József Attiláról írt könyvekről
Szerző
Egy régi-új könyv esélyei (Bori Imre: József Attila költészete)
Szerző
A modernitás hagyománya. In. Bányai János: A védett vesztes. Kisebbségi magyaróra II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2006.
Szerző
József Attila a Vajdaságban. In. Bányai János: A védett vesztes. Kisebbségi magyaróra II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2006.
Szerző
Egy megértéstörténet szakaszai. Bori Imre József Attila-olvasatának ismeretlen fejezete. In. Bányai János: A védett vesztes. Kisebbségi magyaróra II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2006.
Szerző
Bori Imre József Attila verseit olvassa. In. Bányai János: A védett vesztes. Kisebbségi magyaróra II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2006.
Szerző
Emléktábla Bori Imre szülőházán
A felfedező. Tollvonások Bori Imre arcképéhez. Kisebbségi magyaróra III. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2009.
Szerző
Bori Imre és az avantgárd (Bori Imre magyar irodalmi avantgárdról szóló „trilógiája” az újabb avantgárdkutatások kontextusában)
Interjúk
Válaszok Gartner Éva kérdéseire
Szerző
Oktatásról, tudományról
Szerző
A tanár úr. Portré Bori Imre irodalomtörténészről, 25’, 2002.
Szerző