Skip to main content

Borsodi Ferenc

költő
fordító
jogász

Az elemi iskolát és a gimnáziumot (1929) Nagybecskereken végzi. 1929 és 1933 között Zágrábban, Bécsben és Párizsban tanul. Zágrábban szerez jogi diplomát. Nagybecskereken folytat ügyvédi gyakorlatot. Verseivel, elbeszéléseivel, tárcáival munkatársa a 20-as, 30-as évek vajdasági lapjainak (Híradó, Bácsmegyei Napló, Ifjúság, Tükör, Hétről-Hétre) és folyóiratainak (Kalangya, Híd). Német és francia költőket fordít. Kötete nincs, sajtó alá rendezi a Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár két kötetét (Arany János, 1939; Három üstökös: Petőfi, Jókai, Arany, 1939). Szerepel A Mi Irodalmunk Almanachjában (1931).