Skip to main content

Borsodi Lajos

költő
prózaíró
drámaíró
szerkesztő

A fotó forrása: Magyar Szó. 1993. május 8.

Nagybecskereken érettségizik, jogot Budapesten és Kolozsváron tanul, jogi doktorátust szerez. Az első világháború előtt ügyvéd Budapesten, majd Nagybecskereken. A 30-as években egy ideig Temesváron él. Munkatársa a helyi és a vajdasági lapoknak, folyóiratoknak (Nagybecskereki Hírlap, Torontál, Renaissance, Fáklya, Napló, Vajdasági Írás, Hétröl-Hétre, Képes Vasárnap, Kalangya). Szerepel a 20-as és 30-as évek mindegyik irodalmi almanachjában, illetve. az Ákácok alatt (1933) című novellaantológiában. Előadásokat tart a helyi Szabad Líceumban (Az irodalom újabb irányai; Az ember tragédiája, 1908; Irodalmi irányzatok, 1911; Eötvös lírája, 1913).

Szakirodalom az alkotóról
Mesék – merengések. In. Hazánk. 1904. december 29.
Szerző
A Magyar operettbemutató Becskereken
Szerző
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Mélyen átélt hangulatok világában
Szerző
Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Párhuzamok és kapcsolatok. Színháztörténeti tanulmányok
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Ki a magyar?
Szerző