Skip to main content

Bosnyák István

irodalomtörténész
1940. október 8.
-
2009. március 22.
Budapest

2006-tól Baranyai-Bosnyák István: kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő, egyetemi tanár. – Az általános iskolát szülőhelyén és Vörösmarton, a tanítóképzőt (1960) Szabadkán végzi, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén (1964) diplomázott. 1974, Újvidék: az irodalomtudomány doktora (Etika és forradalom Sinkó Ervin életművében). – 1965–67: ált. isk.-i tanár Laskón, 1967– a Magyar Tanszéken tanársegéd (1975:) docens, (1982:) egyetemi rendkívüli, (1987:) egyetemi rendes tanár. – 2005: nyugdíjas. – 1969–1974: az újvidéki Hungarológiai Intézet tudományos titkára, 1981–83: a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének igazgatója. 1963–64: a Symposion szerkesztője, 1965/1–3: az Új Symposion főszerkesztője. 1990–2000: alapítója és első (2000: tiszteletbeli) elnöke a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságnak. – 1994: Szenteleky Kornél Irodalmi Díj.

A Rátkától az Áthúzott versekig. In. Szóakció II. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 1981.
Széljegyzetek egy költőújságíró költészetéről. In. Mű és magatartás. Forum, Újvidék. 1975.
A Rátkáról kommentár gyanánt. In. Ifjúság. 1963. október 17.
A Rátkától a Kikiig. Szubjektív jegyzetek Domonkos István költői metamorfózisáról a Kiki-ciklus kapcsán
(Új Symposion. 1968/33., p. 10.)
Valóban mi lesz velünk? (Domonkos–Tolnai: Valóban mi lesz velünk). In. Új Symposion. 1969/45., p. 16–17.
Nyílt levél Utasi Csabához (Redőny)
(Új Symposion. 1975/120., p. 139–140.)
Kapcsolat nélküli kapcsolatok, viszonytalan viszonyok.
(Híd. 1977/2., p. 242–246.)
Bonyolult örömök. In. Szóakció II., 1982. Újvidék.