Skip to main content

Bosnyák István

irodalomtörténész
kritikus
egyetemi tanár
szerkesztő
1940. október 8.
-
2009. március 22.
Budapest

Az általános iskolát szülőhelyén és Vörösmarton, a tanítóképzőt 1960-ban Szabadkán végezte. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén 1964-ben diplomázott. 1974-ben Újvidéken az Etika és forradalom Sinkó Ervin életművében című munkájával az irodalomtudományok doktora címet szerzett. 1965 és 1967 között általános iskolai tanár Laskón. 1967-től a Magyar Tanszéken dolgozott, előbb mint tanársegéd, majd mint docens, később egyetemi rendkívüli, 1987-től pedig mint egyetemi rendes tanár. 1969 és 1974 között az újvidéki Hungarológiai Intézet tudományos titkára, 1981 és 1983 között a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének igazgatója. 1963-tól a Symposion szerkesztője volt, 1965-ben pedig az Új Symposion három számának főszerkesztője volt. 1990-ben alapítója, s egészen 2000-ig elnöke a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaságnak. 2000-től ugyanennek a szervezetnek a tiszteletbeli elnöke.

A Rátkától az Áthúzott versekig. In. Szóakció II. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 1981.
Széljegyzetek egy költőújságíró költészetéről. In. Mű és magatartás. Forum, Újvidék. 1975.
A Rátkáról kommentár gyanánt. In. Ifjúság. 1963. október 17.
A Rátkától a Kikiig. Szubjektív jegyzetek Domonkos István költői metamorfózisáról a Kiki-ciklus kapcsán
(Új Symposion. 1968/33., p. 10.)
Valóban mi lesz velünk? (Domonkos–Tolnai: Valóban mi lesz velünk). In. Új Symposion. 1969/45., p. 16–17.
Nyílt levél Utasi Csabához (Redőny)
(Új Symposion. 1975/120., p. 139–140.)
Kapcsolat nélküli kapcsolatok, viszonytalan viszonyok.
(Híd. 1977/2., p. 242–246.)
Bonyolult örömök. In. Szóakció II., 1982. Újvidék.
Ár ellen. In: Bosnyák István: Sokágú síp. Budapest, 2012
Csak ember vagyok. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
Időtálló intelem jelennek és jövőnek. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
A lírikus és műfordító szakmai országjárása. In.Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
A feltárás és az átértelmezés úttörő szenvedélye. In. Sokágú síp. 1988. Budapest.
Idegenség és panaszos aktivizmus. In. Bosnyák István: Szóakció. (adalékok egy nemzedéki szellemiség rajzához). 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Fehér Kálmán: Fürjvadászat 1
(Új Symposion. 1973/94.)
Úttörő folklorisztikai kiadvány (Szomjas a vakló, 66 vajdasági magyar erotikus népmese, Burány Béla gyűjtése)
(Híd. 1985/1.)
Egy este a Tribübön. Két vitanyitó előadás Huszár Zoltán Vakmeleg c. verseskötetéről. In. Ifjúság. 1963. január 24.
Lutanja i saznanja. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
Maurits Ferenc: A szociális érzékenység festő-poétája. In. Bosnyák István: Mű és magatartás. Esszék, kommentárok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1987.
Fontos új adalék népmeseképünkhöz
(Híd. 1984/10.)
Szakirodalom az alkotóról
Önmagunkról egy műfaj ürügyén
Etikai avantgarde
Szerző
Az íróságtól menekülő író és az ő igazsága. In. Magyar Szó. 1969. február 2.
Szerző
Egy vajdasági moralista. In. Szabálytalan napló. 1981. Újvidék.
Szerző
Az életmű etikai tartalma. Bosnyák István doktori értekezéséről. In. Történő történelem. 1981. Újvidék.
Szerző
Az élet mint műalkotás. In. Könyv és kritika II. 1977. Újvidék.
Szerző
Egy vázlat, amelyből nem lesz portré
Szerző
Ember a történelem sorsfordulóiban
Szerző
Bosnyák István szövegei Sinkóról
Szerző
Vázlatok egy portréhoz
Szerző
A semmi peremén. In. Vonulni ha illőn. 1982. Újvidék.
Szerző
Vázlatok egy portréhoz
Szerző
Nehéz honfoglalás. Bosnyák István dokumentumdrámája. In. Drámakalauz. 1998. Újvidék.
Szerző
Érték és valóság. In. Alföld. 1979/12.s
Irodalmunk archeológiája
Szerző
Egy könyv kettős tükörben
Szerző
Könyvek a vajdasági magyar irodalomról. In. Irodalomtudományi Közlemények. 1981/3.
Szerző
Bosnyák István adalékai irodalmunk „szellemrajzához”. In. Múltunk és jelenünk az irodalomban. 1983. Újvidék.
Szerző
Symposionista önreflexió. In. Hiányvonatkozások. 1982. Újvidék.
Szerző
Időszerűen az irodalomról
Az alkotás ethosza. In. Magyar Szó. 1982. november 20.
Szerző
A Symposion-mozgalom szabálytalan története. In. Mozgó Világ. 1983/2.
A Symposion-nemzedék dokumentumai. In. Forrás. 1983/1.
Szerző
Már és még
Szerző
Balkániában. In. Ezredvégi megálló. 1998. Újvidék.
Szerző
A Szenteleky-hagyomány szellemében. Bosnyák István munkásságáról.
Szerző
Örök disszidens. In. Próbafüzet II. 1995. Szabadka.
Díjak, ösztöndíjak