Skip to main content

Bozsik Péter

Karácsonyi Petra
író
költő
szerkesztő
fordító
1963. szeptember 5.

1963-ban született Csantavéren. Szakközépiskolába Szabadkára járt, majd az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének volt hallgatója. A nyolcvanas évek eleje óta foglalkozik irodalommal. 1990-től a vajdasági Új Symposion versrovatának volt szerkesztője, majd rövid ideig – 1991 októberében történt áttelepüléséig/emigrálásáig – főszerkesztője is. Magyarországon az általa (is) alapított EX Symposion c. periodika főszerkesztője. Verset, prózát, ritkábban esszét és
ismertető jellegű szövegeket ír, főként szépirodalmi könyvekről. Szerbből és horvátból fordít.

Kiadványok
Fordításkötetek
További publikációk
Csontafejér, Csingágó telep 3. In: Urbán Tibor (szerk.): Élet és Irodalom Antológia '95, Pesti Szalon Könyvkiadó, Élet és Irodalom, Budapest, 1995. 293–302 p.
Katorga – egy katonaszökevény foszladozó emlékei. In: Kukorelly Endre (szerk.): Ismeretlen katona – Írók katonatörténetei. Szoba Kiadó, Miskolc, 2007. 239–245 p.
2007.
Montázs mint esztétikum, avagy mi fán terem a Fenyvesi-öntet? In: Műhely. 1995. május.
Szerző
Bada Dada. In. Magyar Narancs. 2006. július 13.
Szerző
Az művészkedésrül (Markulik József művészetéről)
(Üzenet. 1995/9.)
Szerző