Skip to main content

Brindza Károly

publicista
prózaíró
helytörténész

A fotó forrása: 7 Nap. 1999. április 21.

Az elemi iskola elvégzése után munkás, kosárfonó, ács. A 30-as évek közepén csatlakozik a munkásmozgalomhoz, a világháború kezdetén bevonul, fogságba esik, nem sokkal szabadulása után politikai fogolyként a szabadkai, majd a szegedi börtönbe zárják, innen 1944-ben sikerül megszöknie. 1945 után jelentős politikai tisztségeket tölt be. 1946-tól 1947-ig a Magyar Szó szabadkai szerkesztője. 1947 és 1950 között a Dolgozók főszerkesztője, majd a 7 Nap munkatársa. 1948-ban Goli otokra internálják. Elbeszélései 1945 és 1951 között jelennek meg a Hídban. Szerepel a Téglák, barázdák (1946) című novellaantológiában.

Egy forradalmár életrajza
(Üzenet. 1975/12.)
Szerző
Forradalmi hagyományaink ápolása (Lukács Gyula: Hol sírjaink domborulnak...)
(Üzenet. 1976/1–3.)
Szerző
A vajdasági magyarokról (Šandor Mesaroš: Položaj Mađara u Vojvodini 1918–1929. godine)
(Üzenet. 1982/10–11.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Harcukról tudni kell (Brindza Károly: Mondd el helyettem, elvtárs...)
Szerző
Dokumentumok munkásmozgalmunk első negyedszázadából (Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban I.)
Hozzájárulás történelemírásunk fejlődéséhez (Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban 1895–1918)
Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban. In. Századunk 1980/5.
Tudományos igényesség (Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban 1919-1929)
Felkészülés a sorsdöntő eseményekre (Brindza Károly: Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban. III. kötet, 2. rész: 1937–1941)
Tükör fényesen: előttünk (Brindza Károly: Békétlen rónaság)
Szerző
A legelesettebbeket felemelni, a legelesettebbeknek írni (a hetvenéves Brindza Károly munkásságáról)
Szerző
Interjúk
Díjak, ösztöndíjak