Skip to main content
A szerző profilképe

Burány Béla

néprajzkutató
népzenekutató
orvos
költő
szociográfus

A fotó forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bur%C3%A1ny_B%C3%A9la

Az elemi iskolát és a gimnáziumot (1949) Zentán végzi. 1956-ban a zágrábi Orvosi Karon diplomázik. 1961-ben epidemiológusi szakvizsgát tesz. 1975-ben Újvidéken A méhrák járványtani tényezői Vajdaságban, különös tekintettel a nemzeti megoszlásra című disszertációjával az orvostudomány doktora címet szerez. 1964-től 1976-ig egyetemi tanársegéd, 1976-tól 1981-ig docens, 1981-től 1987-ig egyetemi rendkívüli tanár, 1987-től 1996-ig egyetemi rendes tanár. 1957 és 1958 között cselédkönyves, majd általános orvos Zentán. 1961-től 1967-ig a zentai az Egészségügyi Központ, 1967-től 1989-ig az újvidéki Közegészségügyi Intézet Járványtani Osztályának vezető szakorvosa. 1989 és 1996 között a kamenicai Onkológiai Intézet Járványtani Osztályának főorvosa. 1996-ban vendégtanár Milánóban.

Sajtó alá rendezte
Tünettár [Dr. Gubás Jenő: Egészség(ügy)ünk nyelve – nyelvünk egészsége]
(Üzenet. 1993/11–12.)
Szerző
Egy néprajzi gyűjtemény megjelenése alkalmából
(Magyar Szó. 1977. február 19.)
Szerző
Tőke István „Mosolygó Tisza mente” című könyvének utolsó lapjára
(Híd. 1983/12.)
Szerző
In memoriam Zabosné Geleta Piroska
(Magyar Szó. 1989. augusztus 6.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Két szivárvány koszorúzza az egyet
Szerző
Egy úttörő kiadványról
Szerző
Dalkincsünk könyve
Szerző
Szókimondó történetek
Szerző
Úttörő folklorisztikai kiadvány (Szomjas a vakló, 66 vajdasági magyar erotikus népmese, Burány Béla gyűjtése)
A népköltészet ismeretlen tájainak felderítése
Szerző
Az Egyedem-begyedem és a többiek
Szerző
Piros a tromf. In. Kritika. 1989/3.
Szerző
Így éltünk a Délvidéken. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak