Skip to main content
A szerző profilképe

Burány Béla

néprajzkutató
népzenekutató
orvos
költő

Az elemi iskolát és a gimnáziumot szülővárosában végezte, 1956-ban a zágrábi Orvosi Karon diplomázott. 1961-ben epidemiológusi szakvizsgát tett, 1975-ben A méhrák járványtani tényezői Vajdaságban, különös tekintettel a nemzeti megoszlásra című disszertációjával az orvostudomány doktora címet szerzett. 1957-től előbb cselédkönyves, majd általános orvos Zentán, 1961-től a zentai Egészségügyi Központ, majd 1967-től 1989-ig az újvidéki Közegészségügyi Intézet Járványtani Osztályának vezető szakorvosa. Mindeközben 1964-től kezdődően egyetemi tanársegéd, 1976-tól docens, 1981-től egyetemi rendkívüli tanár, 1987-től egyetemi rendes tanár. 1989 ás 1996 között a kamenicai Onkológiai Intézet Járványtani Osztályának főorvosa.

1996-van vendégtanár Milánóban, ugyanebben az évben nyugdíjba vonult.

Tünettár [Dr. Gubás Jenő: Egészség(ügy)ünk nyelve – nyelvünk egészsége]
(Üzenet. 1993/11–12.)
Szerző
Egy könyv dicsérete. In. Magyar Szó. 1998. április 18.
Szerző
Egy néprajzi gyűjtemény megjelenése alkalmából. In. Magyar Szó. 1977. február 19.
Szerző
Tőke István „Mosolygó Tisza mente” című könyvének utolsó lapjára
(Híd. 1983/12.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Két szivárvány koszorúzza az egyet. In. Magyar Szó. 1970. május 9.
Szerző
Két zentai kiadvány. In. Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. 1971/7.
Szerző
Jugoszláviai magyar népdalkiadványok. In. Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. 1972/11–12.
Szerző
Hej, széna, széna! In. Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. 1974/19–20.
Egy úttörő kiadványról
Szerző
Dalkincsünk könyve
Szerző
Szókimondó történetek. In. Magyar Szó. 1984. július 7.
Szerző
Úttörő folklorisztikai kiadvány (Szomjas a vakló, 66 vajdasági magyar erotikus népmese, Burány Béla gyűjtése)
A népköltészet ismeretlen tájainak felderítése
Szerző
Az Egyedem-begyedem és a többiek
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
2000.
Dátum
1999.