Skip to main content
A szerző profilképe

Burány Nándor

prózaíró
költő
szerkesztő
publicista

A fotó forrása: https://hetnap.rs/cikk/Burany-Nandor-kapta-a-Hid-dijat-11779.html

Az elemi iskolát és a gimnáziumot (1951) Zentán végzi. 1955-ben az újvidéki Tanárképző Főiskolán szerez magyar–szerb szakos tanári oklevelet, majd 1963-ban a Jogi Karon diplomázik. 1955-től 1956-ig tanár a zentai gimnáziumban. 1956 és 1957 között Újvidéki Rádióban, 1957 és 1960 között az Ifjúságban dolgozik újságíróként. 1960-tól 1992-ig a Magyar Szó munkatársa, szerkesztője.

Kiadványok
Szerkesztői munkásság
Erre vagyunk képesek? (Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon)
(Híd. 1983/6.)
Szerző
Vagy trükk volt csupán?
(Üzenet. 1997/11–12.)
Szerző
Szívszorító. In. Magyar Szó. 2000. március 11.
Szerző
Merni vállalni a lehetetlent is. In. Napló. 1996. január 6.
Szerző
A dokumentumok vallatása
(Magyar Szó. 1982. december 4.)
Szerző
Tettekkel a dilemmáinkra: délvidéki nyelvemlékeink
(Magyar Szó. 1996. július 6.)
Szerző
Őszinte vergődés végletek között (Thurzó Lajosról)
(Híd. 1984/12.)
Szerző
Olvasó a várószobában. In. Magyar Szó. 1968. július 9.
Szerző
B. Szabó György a Szabad Vajdaságban
(Híd. 1984/12.)
A tudományos teljesség vagy az osztályérdek. In. Magyar Szó. 1990. augusztus 25.
Tudományos magyarázat és útmutatás (Rehák László: Politikai rendszerünk időszerű kérdései)
(Híd. 1982/12.)
Szakirodalom az alkotóról
Homok az aszfalton. In. Symposion. 1962. november 8.
Szerző
Egy aktivista (szemellenzős) naplója
Kocsis Mihály összeroppanása. In. Magyar Szó. 1968. augusztus 25.
Szerző
A dokumentum és a regény határán
Szerző
Egy regénnyé avatott könyvről, amelynek érdeme, hogy mégse regény
Négy jugoszláviai magyar kisebbségi író. In. Irodalmi Újság. 1968/20.
Burány Nándor és Varga Zoltán új könyveiről. In. Alföld. 1968/12.
Szerző
Egy vélemény Burány Nándor regényéről
Szerző
Kocsis Mihálynak, Tiszacsók
Szerző
Kocsis Mihálynak, Tiszacsók
Szerző
Egy év regénye. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1971/3.
Dilemmáink regénye
Szerző
A tizenkettedik regény. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Regény és aktualitás. In. Bányai János: Könyv és kritika. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Új vajdasági könyvek – Különszoba
Három regény. Összeroppanás, Csőd, Különszoba
Szerző
Epikai bátorság
Szerző
Izgalmas mai téma. Kerekasztal-beszélgetés Burány Nándor folytatásos regényéről
Szerző
Történelmi lecke fiúknak
Szerző
Valószínűsítések
Szerző
A választás dilemmájáról egy történelmi korszak keretében
Szerző
Színdarabszerű történelmi regény (Burány Nándor: Kamanci Balázs)
Szerző
Egy keserű győzelem felidézése
Szerző
Egy regény kettős tükörben
Szerző
Keselyűlegelő. In. Magyar Nemzet. 1980. október 28.
Szerző
Az önismétlés kudarca
Szerző
Kiskorúsított történelem
Szerző
Azonosulás történelmi hősökkel és dilemmáikkal (Burány Nándor történelmi regényeiről)
Szerző
Történelmi lecke fiúknak. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Regényszerű történelmi gyóntatás. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Azonosulás történelmi hősökkel és dilemmáikkal. In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Az ember és a történelmi végzet
Szerző
A kamanciak újabb kalandjai
Történelem és regényhős
Szerző
A szerkezet mint érték
Újra összeroppanva
Szerző
Alkotói újjászületés
Szerző
Regény mint kordokumentum. In. Családi Kör. 1991. október 31.
Szerző
Az önpusztítás küszöbén. Burány Nándor: Margit-híd
Szerző
Mindennapi stresszeink (Burány Nándor: Gyümölcsöskert házzal eladó, 1987). In. Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993.
Mintha (Burány Nándor: Összeroppanás)
Szerző
Burány Nándor: Kamanci Balázs. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 3. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2003.
Szerző
A kultúra irányregénye. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003
Szerző
Miről, miért és kinek?
Egy aktivista (szemellenzős) naplója. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
„...a hamis illúziókból semmi se maradt”. (Burány Nándor Articsóka és Bálint Péter Hangok csupán)
„...a hamis illúziókból semmi se maradt”. In. Fekete J. József: Idegenség/Érintettség. Magyar olvasókönyv 2. Életjel Könyvek, Szabad, 2014.
Nemzedéki regény?. (Burány Nándor: Articsóka). In. Bányai János: Író(k), könyv(ek), prózá(k). Könyv és kritika V. A–K. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2014.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Tagságok