Skip to main content
A szerző profilképe

Burány Nándor

prózaíró
költő
szerkesztő
publicista
1932. december 6.
-
2017. augusztus 1.
Budapest

Az elemi iskolát és a gimnáziumot szülővárosában végezte 1951-ben, az újvidéki Tanárképző Főiskolán 1955-ben szerzett magyar–szerb szakos tanári oklevelet, majd a Jogi Karon diplomázott 1963-ban. 1955-ben és 1956-ban tanár a zentai gimnáziumban, 1956-tól újságíró. Dolgozott az Újvidéki Rádióban, az Ifjúságban, majd a Magyar Szó munkatársa, szerkesztője volt egészen nyugdíjba vonulásáig.

Szerkesztői munkásság
Erre vagyunk képesek? (Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon)
(Híd. 1983/6.)
Szerző
Vagy trükk volt csupán?
(Híd. 1997/11–12.)
Szerző
Szívszorító. In. Magyar Szó. 2000. március 11.
Szerző
Merni vállalni a lehetetlent is. In. Napló. 1996. január 6.
Szerző
A dokumentumok vallatása. In. Magyar Szó. 1982. december 4,
Szerző
Tettekkel a dilemmáinkra: délvidéki nyelvemlékeink. In. Magyar Szó. 1996. július 6.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Kocsis Mihály összeroppanása. In. Magyar Szó. 1968. augusztus 25.
Szerző
A dokumentum és a regény határán. In. Képes Ifjúság. 1968. szeptember 30.
Szerző
Egy regénnyé avatott könyvről, amelynek érdeme, hogy mégse regény. In. Képes Ifjúság. 1968. november 6.
Kinek higgyek? In. Képes Ifjúság. 1968. december 11.
Szerző
Négy jugoszláviai magyar kisebbségi író. In. Irodalmi Újság. 1968/20.
Burány Nándor és Varga Zoltán új könyveiről. In. Alföld. 1968/12.
Szerző
Egy vélemény Burány Nándor regényéről. In. Magyar Szó. 1969. november 16.
Szerző
Kocsis Mihálynak, Tiszacsók. In. Magyar Szó. 1969. november 16.
Szerző
Dilemmáink regénye
Szerző
Új vajdasági könyvek – Különszoba
Három regény. Összeroppanás, Csőd, Különszoba
Szerző
Epikai bátorság
Szerző
Izgalmas mai téma. Kerekasztal-beszélgetés Burány Nándor folytatásos regényéről. In. Magyar Szó. 1976. november 27.
Szerző
Valószínűsítések. In. Magyar Szó. 1977. december 17.
Szerző
A választás dilemmájáról egy történelmi korszak keretében
Szerző
Egy keserű győzelem felidézése
Szerző
Egy regény kettős tükörben
Szerző
Keselyűlegelő. In. Magyar Nemzet. 1980. október 28.
Szerző
Az önismétlés kudarca
Szerző
Az ember és a történelmi végzet
Szerző
A kamanciak újabb kalandjai
Történelem és regényhős
Szerző
A szerkezet mint érték
Újra összeroppanva
Szerző
Alkotói újjászületés. In. 7 Nap. 1991. július 19.
Szerző
Regény mint kordokumentum. In. Családi Kör. 1991. október 31.
Szerző
Miről, miért és kinek?
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1979.
Dátum
1995.
Dátum
2011.
Tagságok