Skip to main content

Csáky Sörös Piroska

könyvtörténész
sajtótörténész
bibliográfus
egyetemi tanár

Az általános iskolát és a gimnáziumot Óbecsén végzi, az újvidéki Tanárképző Főiskolán (1959) magyar–francia szakos, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén (1962) magyartanári oklevelet szerez. 1974-ben Budapesten bölcsészdoktori fokozatot szerez irodalomból (A jugoszláviai magyar könyv 1945–1970). 1985-től az irodalomtudomány doktora (Magyar nyelvű könyvkiadás Vajdaságban 1918–1941). 1960-tól a Magyar Tanszéken könyvtáros, 1975-től szakmunkatárs, 1979-től szaktanácsos, 1986-túl docens, 1992-től egyetemi rendkívüli tanár, 1998-tól egyetemi rendes tanár. 1975 és 1977 között a BTK könyvtárának megbízott igazgatója.

Szerkesztői munkásság
További publikációk
Csáky S. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában. 1945–1994. Bibliográfia
(Létünk. 1995/1–2.)
Tanácskozni jó! Az újvidéki Magyar Tanszék és a budapesti MTA Irodalomtudományi Intézet munkatársainak közös konferenciái. In. Híd. 2012/12. (melléklet)
A jugoszláviai magyar könyv. 1945–1970. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
A jugoszláviai magyar könyv. 1945–1970. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Köszönjük, Tanár Úr! In: Magyar Szó, 2012. február 28.
A jugoszláviai magyar könyv. 1945–1970. Budapest. 1973.
Bányai János műveinek válogatott bibliográfiája. In. Magyar Szó. 1999. november 20.
A Forum Könyvkiadó bibliográfiája (1957–2006). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
A Forum Könyvkiadó bibliográfiája (1957–2006). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
A Forum Könyvkiadó bibliográfiája. 1957–2006. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar irodalom 1991. évi bibliográfiája
(Híd. 1995/10–11.)
Híd-repertórium. In. Magyar Szó. 1977. január 29.
Egy bibliográfia tanulságai (Katalin Rafa: Bibliografija radova Akademika Ištvana Selija)
(Híd. 2012/3.)
Sinkó Ervin könyvei között. In. Csáky S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Tanszék, Újvidék, 1997.
B. Szabó György munkássága könyvkiadásunk tükrében. In. Csáky S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Tanszék, Újvidék, 1997.
Szenteleky és az intézményes könyvkiadás kezdetei. In. Csáky S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Tanszék, Újvidék, 1997.
A Forum Könyvkiadó bibliográfiája 1957–2006. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
A jugoszláviai magyar könyv 1945–1970. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szakirodalom az alkotóról
Kimeríthetetlen adattár
Szerző
Két könyv a könyvről. In. 7 Nap. 1974. november 8.
Szerző
A jugoszláviai magyar könyv
Szerző
Távlatot nyitó összegzés. In. Magyar Szó. 1975. január 15.
A jugoszláviai magyar könyv 1945–1970
Szerző
A jugoszláviai magyar könyv negyedszázada. In. Kortárs. 1975/7.
Jugoszláviai körkép
Szerző
A bibliográfia tükrében
Egy szebb köntösre váró kiadványról
Szerző
Gondviselő könyvészet. In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
Könyvtörténet
Szerző
Könyvünk és sorsunk. In. Magyar Szó. 1988. július 16.
Szerző
Könyv és irodalom kapcsolatáról. In. Dolgozók. 1988. november 24.
Szerző
Hasznos kultúrtörténeti tanulmánygyűjtemény. In. Magyar Szó. 1997. november 22.
Könyv, könyvtár, olvasó. Csáky Sörös Piroska művelődéstörténeti tanulmánykötetéről
Szerző
Újabb tizenöt év. In. Magyar Szó. 2000. július 29.
Szerző
Könyvtártudomány és művelődéstörténet. In. Könyvtári levelező/lap. 2000/6–7.
Szerző
Csáky S. Piroska munkássága
Szerző
Ábrázolások. In. Magyar Szó. 2009. május 23–24.
Díjak, ösztöndíjak