Skip to main content

Csáky Sörös Piroska

könyvtörténész
sajtótörténész
bibliográfus
egyetemi tanár

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/3536/vajdasag_magyarkanizsa/174779/Szent-Erzs%C3%A9betr%C5%91l-Magyarkanizs%C3%A1n.htm

Az elemi iskolát és a gimnáziumot (1957) Óbecsén végzi,. 1959-ben az újvidéki Tanárképző Főiskolán magyar–francia szakos, 1962-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén magyartanári oklevelet szerez. 1974-ben Budapesten bölcsészdoktori fokozatot szerez irodalomból (A jugoszláviai magyar könyv 1945–1970), amit magiszteri fokozatként (1978) nosztrifikálnak. 1985-ben Újvidéken a irodalomtudományból doktorál (Magyar nyelvű könyvkiadás Vajdaságban 1918–1941). 1960-tól a Magyar Tanszéken könyvtáros, 1975-től szakmunkatárs, 1979-től szaktanácsos, 1986-tól docens, 1992-től egyetemi rendkívüli tanár, 1998-tól egyetemi rendes tanár. 1975 és 1977 között a BTK könyvtárának megbízott igazgatója.

Szerkesztői munkásság
További publikációk
Csáky S. Piroska–Csapó Julianna: Magyar nyelvű egyházi kiadványok Jugoszláviában. 1945–1994. Bibliográfia
(Létünk. 1995/1–2.)
Tanácskozni jó! Az újvidéki Magyar Tanszék és a budapesti MTA Irodalomtudományi Intézet munkatársainak közös konferenciái. In. Híd. 2012/12. (melléklet)
A jugoszláviai magyar könyv. 1945–1970. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
A jugoszláviai magyar könyv. 1945–1970. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
A jugoszláviai magyar könyv. 1945–1970. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
A jugoszláviai magyar könyv. 1945–1970. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Adalékok Bori Imre bibliográfiájához (1993–2004)
(Híd. 2004/11–12.)
Vajdasági magyar könyvek. 1918–1941. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Vajdasági magyar könyvek. 1918–1941. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
A Forum Könyvkiadó bibliográfiája. 1957–2006. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Köszönjük, Tanár Úr! In: Magyar Szó, 2012. február 28.
A jugoszláviai magyar könyv. 1945–1970. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Bányai János műveinek válogatott bibliográfiája 1961–1999
(Híd. 1999/11.)
A Forum Könyvkiadó bibliográfiája (1957–2006). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
A Forum Könyvkiadó bibliográfiája (1957–2006). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
A Forum Könyvkiadó bibliográfiája. 1957–2006. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar irodalom 1991. évi bibliográfiája
(Híd. 1995/10–11.)
Egy bibliográfia tanulságai (Katalin Rafa: Bibliografija radova Akademika Ištvana Selija)
(Híd. 2012/3.)
Sinkó Ervin könyvei között. In. Csáky S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Tanszék, Újvidék, 1997.
B. Szabó György munkássága könyvkiadásunk tükrében. In. Csáky S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Tanszék, Újvidék, 1997.
Szenteleky és az intézményes könyvkiadás kezdetei. In. Csáky S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Tanszék, Újvidék, 1997.
A Forum Könyvkiadó bibliográfiája 1957–2006. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
A jugoszláviai magyar könyv 1945–1970. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Bori Imre-bibliográfia. (1950–1992). Magyar Tanszék Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
A Forum Könyvkiadó bibliográfiája 1957–2006. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Sinkó Ervin könyvei között
(Tanulmányok. 1969/1.)
Szenteleky, az ember és az író
(Híd. 2003/11.)
Szakirodalom az alkotóról
Kimeríthetetlen adattár
Szerző
Két könyv a könyvről
Szerző
A jugoszláviai magyar könyv
Szerző
Távlatot nyitó összegzés
A jugoszláviai magyar könyv 1945–1970
Szerző
A jugoszláviai magyar könyv negyedszázada. In. Kortárs. 1975/7.
Jugoszláviai körkép
Szerző
A bibliográfia tükrében
Egy szebb köntösre váró kiadványról
Szerző
Könyvtörténet
Szerző
Könyvünk és sorsunk
Szerző
Könyv és irodalom kapcsolatáról. In. Dolgozók. 1988. november 24.
Szerző
Gondviselő könyvészet (Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 1918–1941)
Szerző
Gondviselő könyvészet. In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
Hasznos kultúrtörténeti tanulmánygyűjtemény
Könyv, könyvtár, olvasó. Csáky Sörös Piroska művelődéstörténeti tanulmánykötetéről
Szerző
Újabb tizenöt év
Szerző
Könyvtártudomány és művelődéstörténet. In. Könyvtári levelező/lap. 2000/6–7.
Szerző
Csáky S. Piroska munkássága
Szerző
Ábrázolások. In. Magyar Szó. 2009. május 23–24.
Interjúk
Lakik itt valahol egy könyvtáros...
Szerző
Díjak, ösztöndíjak