Skip to main content
Csányi Erzsébet profilképe

Csányi Erzsébet

egyetemi tanár
szerkesztő
irodalomtörténész
kritikus
1956. február 12.

1956. február 12-én született Adán. Az általános iskolát szülővárosában, a gimnáziumot Zentán fejezi be. 1975-ben az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékére iratkozik, melyet 1980-ban fejez be. 

Rövid ideig az Újvidéki Televízióban dolgozik, majd másfél évig az adai középiskolában magyartanár. 1982-ben munkaviszonyba kerül az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében (a majdani Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken). 1984-ben védi meg magiszteri dolgozatát Írói világkép a polihisztorikus regényekben címmel az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 1995-ben ugyanitt doktorál A regény öntudata (metanarratív próza a jelenkori magyar és szerb irodalomban) című értekezésével.

Egyetemi éveitől kezdve az Új Symposion folyóirat harmadik, Sziveri-féle nemzedékének volt a tagja, vers- és tanulmányírással foglalkozott 1977 és 1983 között. Kritikát, esszét és tanulmányt 1976 óta közöl hazai és külföldi folyóiratokban, lapokban. Foglalkozott Tolnai Ottó, Sziveri János, Fenyvesi Ottó, Gion Nándor, Végel László, Domonkos István, Ladik Katalin, Hernyák Zsóka, Esterházy Péter, Petri György, Garaczi László, Ivo Andrić, Kertész Imre, Robert Musil művészetével. Rendszeresen részt vesz a hazai és a külföldi tudományos-szakmai tanácskozásokon. 2015-ben elindította és szerkeszti a Philos negyedévi folyóiratot (tudomány–irodalom–művészet). Tevékenysége szerves része a tudományszervezés és a diákköri tehetségfejlesztés, a tudományos utánpótlás kinevelése. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, melynek alapítója és vezetője, 2002-ben tartotta meg az 1. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát, melyhez egy vajdasági magyar felsőoktatási magazin is tartozik: a Stúdiumnak alapító főszerkesztője.

2012 és 2018 között az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője volt. 

Tudományos szakterületei: magyar irodalomtörténet komparatisztikával és irodalomelmélettel (ezen belül: az összehasonlító irodalomtudomány, világirodalmi, délszláv-magyar komparatisztikai és irodalomelméleti  kutatások), vajdasági magyar popirodalom, a farmernadrágos próza.

Szerkesztői munkásság
Az emlékezet selyemszála - Karcolat Fenyvesi Ottó költészetéről In: Üzenet. 2002/tavasz
Romantikus szépségvágy groteszk díszletek között
(Új Symposion. 14. évf. 1978. november., p. 454.)
Identitás-játék Hernyák Zsóka Morze című könyvében
(Philos. 2017/3–4. sz., p. 91–96.)
A Majtényi-szövegvilág továbbíródása
(Híd. 2001/7–8.)
A Majtényi-szövegvilág továbbíródása
(Híd. 2001/7–8.)
Titkosírás (Tolnai Ottó: Rovarház)
(Hungarológiai Közlemények. 2000/2.)
A szellemi háborgás nemei. In. Magyar Szó. 1989. június 3.
Szakirodalom az alkotóról
A magyar szaknyelv térnyerése – Arany János-éremmel tüntették ki dr. Csányi Erzsébet egyetemi tanárt, a Felsőoktatási Kollégium elnökét, a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia főszervezőjét
Felelősséggel a magyarságért és a tudományért
Mestertanár Aranyérmet kapott Csányi Erzsébet
Kiváló TDK Szervezői Díjban részesült dr. Csányi Erzsébet
Mestertanár Aranyérem Csányi Erzsébetnek
Mestertanár Aranyérmet kapott Csányi Erzsébet
Kitüntetés Csányi Erzsébetnek
Budapesti díj Csányi Erzsébetnek
A legfontosabb erőforrás az ember – A díjazottak között van Csányi Erzsébet, a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium vezetője
Philos-konferencia 2019
Interjúk
Dátum
2016. szeptember 20.
Kultura na dlanu – Prof. dr. Eržebet Čanji
Dátum
2020. május 18.