Skip to main content

Cseh Márta

(szül:
Szabó Márta
)
nyelvész
szótáríró
egyetemi tanár

A fotó forrása: Hódi Sándor–Hódi Éva: Vajdasági magyar ki kicsoda. 2010. Széchenyi István Stratégiakutató Intézet, Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2011.

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1970) Óbecsén végzi. 1976-ban az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázik. 1983-ban Újvidéken a nyelvtudományok magisztere címet szerez. 1993-ban Újvidéken a nyelvtudományból doktorál (Az e-t ö-vel váltó szabad alternánsok viselkedése a vajdasági magyar nyelvben és lexikográfiánk ebből adódó feladatai). 1976 és 1992 között a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének lexikográfus asszisztense. 1992-től 2012-ig a Magyar Tanszéken asszisztens, 1994-től docens, 2003-tól egyetemi rendkívüli tanár, 2008-tól egyetemi rendes tanár. Több mint 55 tudományos szakdolgozata, tanulmánya és cikke jelent meg eddig.

Kutatási területei: a magyar nyelv szókészlete, grammatikája, pszicholingvisztika.

További publikációk
Polyák Márta–Silling István–Cseh Márta: Az Új Symposion repertóriuma 1965–1975. I–II. In. Új Symposion. 1976/134–135.
Polyák Márta–Silling István–Cseh Márta: Az Új Symposion repertóriuma 1965–1975. I–II. In. Új Symposion. 1976/136.
A versbeszéd szótana (Fehér Ferenc: Apám citerája)
(Hungarológiai Közlemények. 2001/3.)
Szerző
Igék és igei alapú származékok Fehér Kálmán Ötvenharmadik panasz c. versében
(Hungarológiai Közlemények. 2001/4.)
Szerző
Az Egyedem-begyedem és a többiek
(Új Symposion. 1987/261–262.)
Szerző
Bevezetés a kétnyelvűség-tudományba (Göncz Lajos: A vajdasági magyarság kétnyelvűsége)
(Híd. 2005/3.)
Szerző
Szövegértelmezés: szövegértés. Láncz Irén: Szó, szöveg, jelentés. Forum, Újvidék, 1994.
( Létünk. 1994/1–2.)
Szerző
Komoly tanulmány egy vidám nyelvről
(Magyar Szó. 1973. március 3.)
Szerző
Ács Károly búcsúszavairól (Megfigyelések a Ráklépésben című kötet szókészletéről)
(Híd. 1995/10–11.)
Szerző
A partikulákról
(Híd. 2003/5.)
Szerző