Skip to main content

Csépe Imre

költő
prózaíró

A fotó forrása: http://mek.oszk.hu/00000/00019/html/c/i002328.htm

Négy elemit végzett. Kéményseprőként, kanászként, kisbéresként, söprűkötőként, kubikosként és cukorgyári munkásként is dolgozik. 1947-től Szabadkán iskolai gondnok. 1950 után könyvügynök, erdőőr, 1953-tól a palicsi állategészségügyi hivatal alkalmazottja. 1956-tól a Magyar Szó tárcaírója. Emlékét szülőhelyén a róla elnevezett, évente megtartásra kerülő rendezvény, a Csépe Imre Emléknapok (1972–) és a róla elnevezett kishegyesi utca őrzi. Szerepel a Téglák, barázdák (1947) című első háború utáni antológiában.

 

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
Csépe Imre: „Üzen a föld”
Szerző
Ének a hegyesi mezőkről
Szerző
Csépe Imre: Májusi mezőkön
Szerző
Csépe Imre novellái
Szerző
Tarka csönd
Szerző
Mit írjon a költő?
Szerző
Vajdasági magyar költők
Csépe Imre: Fordul a szél
Jugoszláviai magyar írók: Csépe Imre
Szerző
Csépe Imre 1914–1972
Könnyáztatott sorok Csépe Imrének
Szerző
Az olvasó jegyzetei
Szerző
Egy Csépe-emlékkönyv ügyében
Szerző
Emlékezés Csépe Imrére
Szerző
Semfűhordó (Csépe Imre: Határdomb)
Szerző
Tartozásunk (Csépe Imre életművéről)
Szerző
Rehabilitált értékeink (Csépe Imre: Mezei dolgok)
A Mezei dolgokról...
Szerző
Csépe Imre személynevei
Szerző
Alkonyatban. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A bácskai kisparaszti világ rajza. In. Alföld. 1975/3.
Szerző
Csépe Imre irodalomtörténeti helyéről
Szerző
Csépe Imre irodalomtörténeti helyéről
Szerző
Kisparaszti lét- és magatartásforma Csépe Imre kisprózai alkotásaiban
Szerző
Csépe Imre, a táj írója
Szerző
Madártemetés (novellaelemzés)
Ismerkedés Csépe Imrével
Csépe Imre: Tarisznyás emberek. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Csépe Imre: Fehér csönd. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Csépe Imre: A kisparaszti lét- és magatartásforma. In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Csépe Imre Tarisznyás emberek című novellás kötetének nyelvi anyaga
Szerző
Csordás Mihály (s. a. r.): Csépe Imre emlékezete. a Csépe Imre emléknapokon elhangzott értekezések és más írások. Forum Könyvkiadó Intézet, Csépe Imre Emlékbizottság, Újvidék, Kishegyes, 1985.
Csépe Imre világa. In. Kortárs. 1986/5.
Tarisznyás emberek. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Üzen a föld. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 1999.
Szerző
Csépe Imre irodalomtörténeti helyéről. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Vallomás a szülőföldről (Csépe Imre Fordul a szél című regényének jelentésrétegei)
Szerző
Csépe Imre, 1914–1972. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző