Skip to main content

Csuka Zoltán

költő
műfordító
szerkesztő

Gyermekkorában Óbecsén, Baján, Szabadkán (1906–1911), Topánfalván, Mohácson él, majd Pécsre (1915) költözik,  ahol 1920-ban érettségizik. Villamosvezetőként dolgozik, 1921-ben Jugoszláviába emigrál, lapokat szerkeszt, újságíró. 1933-ban kiutasítják s visszatér Pestre. Láthatár (1933–34) címmel kisebbségi szemlét ad ki. 1945-ben az Új Dunántúl felelős szerkesztője, 1946-ban a Vallás- és Közoktatási Minisztérium sajtóosztályának vezetője, a Magyar–Jugoszláv Társaság ügyvezető titkára, s lapjának (Déli Csillag) szerkesztője. 1950-ben koholt vádak alapján 15 évre elítélik, de öt év múlva szabadul, rehabilitálják. Írásból, fordításból él. Rövid pécsi tartózkodását leszámítva érdligeti lakos, itt alapítja meg 1976-ban a Jószomszédság Könyvtárt.

Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
További publikációk
Tavaszi csengőkön, 1922. In. Bori Imre (vál.): Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Tél. In. Bori Imre (vál.): Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Hívlak! In. Bori Imre (vál.): Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Kiáltás. In. Bori Imre (vál.): Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Új költőknek. In. Bori Imre (vál.): Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
A városok ölébe telepedett az esti csend. In. Bori Imre (vál.): Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
A fényesség szelíden áthajolt a telefondrótok fölött. In. Bori Imre (vál.): Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Énekeljétek a műhelyek sós verejtékét. In. Bori Imre (vál.): Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Legyetek szerények. In. Bori Imre (vál.): Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Mosti kénköves életünk áldott. In. Bori Imre (vál.): Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Ritkán isztok az öröm kancsójából. In. Bori Imre (vál.): Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Mielőtt meghalok. In. Láthatár. 1936/9–10.
Szerző
Czakó Tibor: Fekete kenyéren. In. Láthatár. 1942/2.
Szerző
Cziráky Imre: Bácskai kalászok. In. Láthatár, 1941/2.
Szerző
Jugoszláviai körkép
(Jelenkor. 1975/9.)
Szerző
Csuka János: Kisebbségi sorsban. In. Láthatár. 1941/7.
Szerző
A versbe írt csönd költője. In. Élet és Irodalom. 1961. április 7.
Szerző
Az árny zarándoka. In. Jelenkor. 1970/7–8.
Szerző
Baumgarten jutalmat kapott Fekete Lajos
(Kalangya. 1934/2.)
Szerző
Gyöngyösi Dezső: Sorsproblémák. In. Láthatár. 1938/1.
Szerző
Gion Nándor: Virágos katona. In. Kortárs. 1974/12.
Szerző
Gyászoló kőművesek. In. Somogy. 1943.
Szerző
A szülőföld és emberei. In. Jelenkor. 1969/11.
Szerző
A vándor visszanéz (Herceg János: Két világ)
(Üzenet. 1972/12.)
Szerző
Búcsú Kende Ferenctől. In. Magyar Szó. 1974. április 13.
Szerző
Laták István: Düh. In. Vajdasági Írás. 1929/11–12.
Szerző
Majtényi Mihály: Császár csatornája. In. Somogy. 1944/9.
Szerző
Egyetlen pillanat. In. Jelenkor. 1969/1.
Szerző
Bazsalikom. In. Bácsmegyei Napló. 1927. december 9.
Szerző
Minden új a nap alatt. In. Láthatár. 1936/9–10.
Szerző
Szirmai Károly: A csend víziói. In. Kortárs. 1966/10.
Szerző
Elolvasom
Tamás István: Egy talpalatnyi föld (Genius-kiadás)
(Nyugat. 1933/24.)

Csuka Zoltán: Tamás István: Egy talpalatnyi föld (Genius-kiadás)

Tamás István hosszú esztendőkig lenn élt a jugoszláviai magyarság körében, egyik nagy napilap munkatársa volt és így bőven nyílt alkalma arra, hogy megjegyezze magának azokat az eseményeket, amelyek a kisebbségi magyarság életében lejátszódtak. Ezeket az élményeit építette meg most egyetlen nagy konstrukcióban Tamás István, írta meg regényben s igyekezett a riporter megpillantásait a regényíró meglátásaivá sűríteni. Annyi bizonyos, hogy a regény főhőse, Milojevics Dragoszláv, aki «hódítóként» érkezik meg a nagy bácskai városba, egyáltalában nem az a hódító és mindenen keresztülgázoló típus, mint amilyennek a könyvet beharangozó kísérő írások föltüntetik. Milojevics olyan bábú, aki hosszú ideig képtelen az önálló cselekvésre és akik mozgatják, azok épenséggel nem a hódító szláv fajtához tartoznak. Milojevicset épen a fajtájabeliek hagyják cserben és nem igyekeznek fölkarolni és a kisebbségi magyarság részéről olyan alakok sietnek segítségére, akiknek igazán mindegy, hogy a magyarság zsebéből, vagy a szerbség zsebéből húzzák-e ki csalással a pénzt. A magyar földesúr feleségét sem úgy hódítja meg ez a jöttment Milojevics, ahogyan azt a regény egyik fordulójánál sejtenénk - mikor a földek felosztásáról van szó -, hanem az asszony beleszeret ebbe a jöttmentbe és önként adja oda magát neki. Ugyanígy adja oda magát Milojevicsnek a magyar cselédleány, majd utána a kispolgárlány is, Milojevics egyiknél sem erőszakoskodik, mindig készen és éretten pottyan a gyümölcs az ölébe, csak épen le kell nyulnia érte és beléje harapnia. Milojevics maga a passzivitás, aki semmit nem tesz a kisebbségi magyarság ellen, sőt megtanul magyarul s még ruházkodásban is igyekszik a magyarsághoz idomulni s szinte furcsa, hogy a végén még a vagyon is az ő kezére száll át s még furcsább, hogy az élelmes reklámozás mást akar kihámozni ebből a regényből, mint ami tulajdonképen a regényben benne van. Mert a Talpalatnyi föld címlapján a hódító áll, aki végigtapos az elhódítottakon s megveti a lábát a talpalatnyi földön, a regényben pedig ez a hódító egyszerű és becsületes fiatalember, akit ép azok visznek bele a stréberségbe és tanítanak meg a gazemberségre, akiken «lábbal kellene tipornia».

Mindez azonban nem Tamás hibája, Tamás jóhiszeműen cselekedett, amikor a regényt megírta s gondos adatgyüjtőnek bizonyul s még becsületesebb megírónak. Szinte minden sorából érezni a személyes élményt, az igazi és hamisítatlan életszagot és a regény érdekes átmenet a nagy riport és a regény között s nem az alkotás hátrányára. Egy korszak dokumentuma ez a könyv, olyan korszaké, amely sok tekintetben már el is múlt - hiszen a Zsivkovics-kormány diktatúrája ép azt a korrupciót igyekezett «leírni», - ez azonban már nem kisebbségi, hanem társadalmi probléma és sok tekintetben világprobléma is. Szögezzük le végül: Tamás István becsületes munkát végzett, könyvének lapjain sok igazságot sorakoztatott fel és a sorok között sok vádat mondott el: de nemcsak a hódító szlávokra, hanem tán még sokkal inkább a saját kisebbségi sorsával sem törődő bácskai és bánáti magyar polgári osztályra is...

Szerző
Tóth Bagi István: Valamit tenni kell. In. Láthatár. 1937.
Szerző
Andrée Dezső: Egy legionista naplója. In. A Mi Irodalmunk. 1931/15.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A Mindent legyűrő fiatalság köntöse. In. Szenteleky Kornél: Egybegyűjtött tanulmányok, kritikák, cikkek II. (1931–1933). Drámák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2000.
Tűzharang. In. Szenteleky Kornél: Egybegyűjtött tanulmányok, kritikák, cikkek II. (1931–1933). Drámák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2000.
Csuka Zoltán költészete. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Csuka Zoltán Tűzharagja. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Előretolt állásban. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Mindent legyőző fiatalság. In. Nyugat. 1932/2.
Mindent legyűrő fiatalság. In. Pásztortűz. 1932/13–14.
Szerző
Tűzharang. In. Pásztortűz. 1933/8.
Szerző
Életív. In. Láthatár. 1936/4.
Szerző
Csuka Zoltán: Életív. In. Erdélyi Helikon. 1936/5.
Szerző
A délvidéki magyar irodalom kisebbségi évei. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 1999.
Szerző
Csuka Zoltán jugoszláv irodalomtörténete. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. II. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Más megvilágításban (szerbek és magyarok között). In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. II. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Csuka Zoltán. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
A szentendrei rebellis. In. Jelenkor. 1969/10.
Szerző
Délkelet-Európa poétája (Csuka Zoltán: Ellentmondás a halálnak)
Szerző
Szabadkai emlékek (Csuka Zoltán: »Mert vén Szabadka áldalak...«)
Szerző
Egymás irodalmának megismerése (A jugoszláv népek irodalmának gyöngyszemei Csuka Zoltán fordításában és válogatásában)
Népek közelítése irodalommal. Csuka Zoltán száz fordítása. In. Magyar Szó. 1974. november 3.
Szerző
Csuka Zoltán (tanulmány, I. rész)
Csuka Zoltán (tanulmány, II. rész)
A költő és korszaka (Zoltán Csuka: Poezija)
Szerző
Csuka Zoltán verseskönyve. In. 7 Nap. 1978. február 24.
Szerző
Ötven éve legalább ötvenedszer... (Csuka Zoltán: Az idő mérlegén). In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Szabadkai sajtó. (1919–1945). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1979.
Szerző
A barátság szolgálatában (Csuka Zoltán köszöntése)
Szerző
A nemzetiségi kérdés és a kisebbségvédelem eszméje Csuka Zoltán publicisztikájában
Déli Csillag alatt. Csuka Zoltán, az irodalomszervező
Csuka Zoltán. Bibliográfia. Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre, 1982.
Szerző
Irodalmunk és a Kalangya. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1984.
Szerző
Hűségben és barátsággal. In. Élet és Irodalom. 1984. április 6.
Az idő mérlegén
Szerző
Csuka Zoltán – a jószomszédság hídverője
Csuka Zoltán és Pável Ágoston balladafordításainak recepciójához. In. Farkas Péter–Novák László (szerk.): Irodalomtörténeti tanulmányok. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1989.
Szerző
Csuka Zoltán és Pável Ágoston balladafordításainak recepciójához. Harmat B., Érd, 2001.
Szerző
„Folyó helyett híd” (Emlékezés Csuka Zoltánra)
Szerző
Csuka Zoltán költői aktivizmusának meghatározó jegyei
Szerző
Csuka Zoltán, a vajdasági magyar irodalom „örök kovásza”
Szerző
Csuka Zoltán szabad verse
Szerző
Csuka Zoltán hősi vállalkozása
Egy kapcsolathálózat távlatos aspektusa
Szerző
„...engedd, hogy mi büszkélkedjünk Veled!”
Csuka Zoltán és a délszláv irodalom
A centrifugális táncos vonzáskörében (Csuka Zoltán és Todor Manojlović barátságáról)
Szerző