Skip to main content

Csúszó Dezső

helytörténész
orvos

A fotó forrása: https://subotickaistorija.wordpress.com/ex-pannonia-21/

Az általános iskolát Kisoroszon és Nagykikindán, a középiskolát Zentán (1971) végzi. 1977-ben az újvidéki az Orvostudományi Karon diplomázik. 1994-ben Belgrádban urgens szakosítást szerez. 1978 és 2009 között orvos Szabadkán.

Szakirodalom az alkotóról
Könyörgésünk színhelyei
Mesta naših molitvi. In. Subotičke novine 2003. augusztus 15.
Könyörgésünk színhelyei I. In. Bácsország. 28.
Könyörgésünk színhelyei II. In. Flash. 88.
Közkeresztek Szabadkán. In. Ex Pannonia. 2006/9–10.
A kőben őrzött hagyomány. Dr. Csúszó Dezső: Könyörgésünk színhelyei III. In. Bácsország. 2005/35.
Misto za molitva
Sveta mista naši molitvi. In. Bunjevačke novine. 2007. október
A felgyógyulás, megújhodás lehetősége Jézus, a munkás
Szerző