Skip to main content

Cziráky Imre (Fetter)

novellista
drámaíró
pedagógus

Kalocsán végzi a tanítóképzőt (1916). Az olasz frontra kerül, hadifogságba esik, 1919-ben szabadul. 1919 és 1924 között tanítóként dolgozik Péterrévén. 1924-től 1942-ig Óbecsén kántor. 1942 és 1944 között népművelési titkár Zomborban, 1944-től 1949-ig Kalocsán főkántor és tanító. Magánúton végzi el a a főiskola magyar–történelem szakát (1949). A kalocsai tanítóképzőben, majd a gimnáziumban tanár. A Mi Irodalmunk, Kalangya, Hétről-Hétre munkatársa. Szerepel A Mi Irodalmunk Almanachjában (1931), valamint az Ákácok alatt (1933), A diófa árnyékában (1942), a Délvidéki elbeszélők (é. n.) című novellaantológiákban.

Szakirodalom az alkotóról
Cziráky Imre novellái
Szerző
Cziráky Imre: Mifelénk
Szerző
Elolvasom
Mifelénk
Szerző

Herczeg János: Mifelénk
Cziráky Imre novellái

Egyszerű, könnyed elbeszélő. De amilyen szerencse egy írónál a könnyű, gátlásnélküli hang, olyan nagy baj, ha szemlélete és témaköre is ilyen könnyű. Ha sem az életben, sem önmagában nem lát mélyebbre a felszínes realitásoknál.

Czirákynál még egy baj van. Témaköre sematikus, világa egy csinált, irodalmi világ, amelyből nálunk a népszínművek és a műdalok születtek. Olcsó érzelgősség, hamis líra. Ha zenéről van szó, ő biztosan Dankó Pistát említi, ha irodalomból: Móra Ferencet. Eddig ér fel a látóhatára; de ami ezen belül van, azt azután hűen és játékos természetességgel tudja megrajzolni.

Kitűnő csevegő, csak roppant kisigényű. Elbeszélései nem zártak s témáitól nyugodtan kiruccanhat egy kis szellemeskedésre; magáhoztérése — a hol is hagytam el? — nem zavarja az olvasót. Voltaképpen gazdagság ez, az anyag fölötti uralkodás. Virtuóz, de mutatványa nem rejtélyesebb és nem is izgatóbb, mint a vásári kardnyelőé.

Mégis úgy kell foglalkoznunk vele, mint komoly íróval, mert becsületes szándékai egyszer biztosan elfújják azokat az olcsó díszletek, amelyek elfogják előle a valóság színeit. A vajdasági irodalomnak szüksége van rá. Egy fejletlen irodalmi életben az ilyen írók, mint Cziráky, a közönségfogó szerepét játsszák. Szép hangja van, csak még nem ismeri a kottát. Elbeszélőmodora azonban föltétlen érték!

Draskóczy Ede üdvözlő beszéde
Szerző
Muskátli. Cziráky Imre színjátéka
Szerző
-c. -r.: Két új vojvodinai könyv
Szerző
Cziráky Imre: Bácskai kalászok. In. Láthatár, 1941/2.
Szerző
Cziráky Imre: Bácskai kalászok
Szerző
Bisztray Gyula–Csuka Zoltán (s. a. r., bev.): Szenteleky Kornél irodalmi levelei. 1927–1933. Szenteleky Társaság, Zombor, Budapest, 1943.
Cziráky Imre. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
„Becsén éltem életem fénykorát...” Látogatóban Cziráky Imrénél
Hagyományaink. In. Bányai János: Könyv és kritika. Forum Könyvkiadó Intézet, 1973.
Szerző
Cziráky Imre: Mifelénk. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Mifelénk. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 1999.
Szerző
Egy vajdasági író nosztalgiája. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző