Skip to main content

Dávid András

irodalomtörténész
műfordító
egyetemi tanár

A fotó forrása: Magyar Szó. 1996. augusztus 5.

Az elemi iskolát Orlódon, a gimnáziumot (1954) Nagybecskereken, a Tanárképző Főiskola magyar–szerb szakát (1956) Újvidéken végzi. 1961-ben távhallgatóként szerez középiskolai magyartanári oklevelet az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén. 1964-ben Budapesten bölcsészdoktori fokozatot szerez irodalomból (Magyar személyek a jugoszláv népek hősénekeiben). 1972-ben Újvidéken irodalomtudományból doktorál (Magyar személyek a délszláv epikus néphagyományban). 1956-tól 1959-ig magyar- és szerbtanár Nagybecskereken. 1959 és 1972 között Újvidéken a Tartományi Pedagógiai Intézet szakmunkatársa, 1964-től tanügyi tanácsosa. 1973 és 1982 között az újvidéki Tankönyvkiadó Intézet igazgatója. 1983-tól 1991-ig a tudományos, oktatási, művelődési és művészeti nemzetközi kapcsolatok tartományi intézetének igazgatóhelyettese. 1991 és 1993 között a Tartományi Művelődési és Oktatási Közösség igazgatója. 1966-tól 1974-ig vendégtanár a nagybecskereki és a szabadkai főiskolán, 1968-tól 1974-ig az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén, 1974-től 1992-ig a Délszláv Nyelvi Intézetében, 1982-től 1984-ig az eszéki Pedagógiai Karon, 1994-től 1996-ig a Belgrádi Egyetem Filológiai Karának Magyar Tanszékén.

Fordításkötetek
Szakirodalom az alkotóról
Dávid András. A kölcsönösség hídjai. In. Kortárs. 1979/2.
Szerző
Kapcsolattörténeti eligazító
Szerző
Kölcsönös és folyamatos magyar–délszláv kulturális és irodalmi kapcsolatok dokumentumai (Dávid András: Délszláv epikus énekek – magyar történeti hősök)
Szerző
Magyar népballadák — szerbhorvát nyelven (Andraš David: Hej paun paune)
Szerző
Dávid András, a tudós pedagógus
Szerző
In memoriam Dávid András
Szerző
In memoriam Dávid András. In. Szeli István: Emlékezések könyve. Vallomás, tanúság, számadás. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
Szerző