Skip to main content

Deák András

prózaíró
orvos

A középiskolát Pécsett, egyetemi tanulmányait Bécsben és Budapesten végzi (1915). Praxisát Kaposváron kezdi. Részt vesz az első világháborúban, a harctérről 1919-ben tér vissza. A Tanácsköztársaságban való részvételéért halálra ítélik, de a hírhedt Prónay-különítmény bosszúja elől sikerül Bécsbe menekülnie. 1920-ban Jugoszláviába emigrál, az eszéki kórház orvosa. 1921-től katonaorvos, Požegán, Bródban, Nišben, Priátinában, Péterváradon, Újvidéken teljesít szolgálatot. Az újvidéki razzia alatt letartóztatják, halálra ítélik, de sikerül elmenekülnie, Pécsett húzódik meg. Debrecenbe internálják, majd németországi haláltáborba induló vonatra kerül, de a bevonuló szovjet csapatok kimentik. 1944 végén visszatér Jugoszláviába, belép a Jugoszláv Népfelszabadító Hadseregbe, a III. hadtest katonakórházának fertőzőosztályát vezeti. A háború befejezése után Pancsovára, majd Belgrádba kerül, itt a Katonai Orvostudományi Akadémia osztályvezetője, tanára. 1956-ban vezérőrnagyként vonul nyugdíjba.

Kiadványok
Testamentum
(Híd. 1955/6.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Memento. In. Ifjúság. 1954. szeptember 2.
Szerző
„A gyűlölet könyve”
Szerző
A szavakkal gyógyító orvos (a tíz éve halott Deák András – 1889–1980 – munkásságáról)
Szerző