Skip to main content

Deák Ferenc

író
drámaíró
költő

Az általános iskolát Magyarittabén és Nagybecskereken végzi, két évig a szabadkai tanítóképző diákja, majd átiratkozik az újvidéki iparművészeti középiskolába, ahol 1960-ban diplomázik. 1960 és 1961 között a Képes Sport műszaki szerkesztője, 1961-től 1969-ig az Ifjúság munkatársa. 1969 és 1982 között az Újvidéki Rádió dramaturgja, 1982-től 1986-ig Jugoszlávia guineai nagykövete. 1986 és 1999 között az Újvidéki Televízió főszerkesztő-helyettese, tanácsosa.

Kiadványok
További publikációk
Virág Mihály (rend.): Áfonyák. Újvidék, 1968.
Áfonyák. Szabadkai Népszínház. Szabadka, 1969.
Virág Mihály (rend.): Légszomj. Szabadkai Népszínház, Szabadka, 1971.
Varga István (rend.): Tor. Rádiószínház. Újvidék, 1972.
Mitrović, Velimir (rend.): Daća. Nemzeti Színház, Belgrád. 1974.
Mićunović, Branislav (rend.): Daća. Szerb Nemzeti Színház. Újvidék, 1978.
Virág Mihály (rend.): Csillagos időkön vörös ékezet. Újvidéki Színház, Újvidék, 1977.
ifj. Szabó István (rend.): Zsivány. Szabadkai Gyermekszínház, Szabadka, 1979.
ifj. Szabó István (rend.): Nirvána. Újvidéki Színház, Újvidék, 1981.
Maširović, Zoran (rend.): A határon. 1989. (film)
Draškić, Ljubomir (rend.): Határtalanul. Szabadkai Népszínház, Szabadka, 1997.
Babarczy László (rend.): Fojtás. Csiky Gergely Színház, Kaposvár, 1998.
Vicsek Károly (rend.): Bolygótűz. 2002. (film)
Andrási Attila (rend.): Perlekedők. Felolvasószínház, Szabadka, 2005.
Thália felé boruló bőségszaru. Széljegyzetek Beszédes István négy (szín)művéhez.
(Üzenet, 2002/3. sz. )
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A közömbösség tragédiája
Szerző
Csak ember vagyok. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
Álom és ébrenlét között
Allegória és költői játék. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
A döbbenet költészete. 1969. február 28.
Szerző
A genezis legalján
Szerző
Deák Ferenc regénye. In. Bányai János: Könyv és kritika II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Métely. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Menekülés a városból (Deák Ferenc: Zsivány, regény. Forum Könyvkiadó, 1970.)
Szerző
A Légszomj s jelképei. In. Magyar Szó. 1971. február 27.
Szerző
Honfoglalás. In. Magyar Szó. 1972. március 18.
Szerző
A kétkedés versei (Deák Ferenc: Honfoglalás)
Szerző
Tor. In. Magyar Szó. 1972. május 24.
Szerző
Arcképvázlat Deák Ferencről
Szerző
A Teher újvidéki bemutatója. In. Magyar Szó. 1972. július 23.
Szerző
Deák Ferenc drámái. In. Bányai János: Könyv és kritika. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Két drámakötet (Deák Ferenc: Tor. – Kocsis István: A korona aranyból van)
Szerző
Periszkóp. Két történelmi regényünkről
Szerző
Deák Ferenc: Aszály. In.Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 3. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2003.
Szerző
Túltengő indulatok. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kiritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Deák Ferenc: Tor
Szerző
Magyar dráma Belgrádban. In. Magyar Szó. 1974. október 27.
Szerző
Múltjában népes út (Deák Ferenc drámái). In. Alföld. 1975/3.
Az író és szülőföldje
Szerző
Talányos egyéni sorsok. In. Magyar Szó. 1978. október 26.
Szerző
Jelenünk forgatókönyvei (Deák Ferenc: Árnyjáték)
Deák Ferenc: Tor. In. Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. A romániai magyar irodalom/A szlovákiai magyar irodalom/A vajdasági magyar irodalom/A kárpátaljai magyar irodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
Deák Ferenc: Áfonyák. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
„Az elsüllyedt jelek”. 1., a 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága, Budapest, 2003.
„Házhoz jött a világvége”. In. Magyar Szó. 2006. szeptember 23–24.
Tisztít, ébreszt, világít. In. Magyar Szó. 2006. november 11–12.
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Kollektív történések hálójában. In. Bence Erika: A kert árnyéka. A vajdasági magyar irodalmi kontextus. Tanulmányok, esszék, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Deák Ferenc szerzői utasításai a Légszomj című drámában
Szerző
Az alázatosság szörnyű lihegése. In. Fekete J. József: Ami átjön. Magyar Olvasókönyv. Életjel Könyvek, Szabadka, 2011.
Deák Ferenc (1938–2011)
Szerző
Interjúk
Júdások között – végveszélyben?!. In. Magyar Szó.
Dátum
1996. december 21.
Díjak, ösztöndíjak