Skip to main content

Debreczeni József (Brunner József)

költő
író
publicista
műfordító

Egyetemi tanulmányait megszakítja, hírlapíróként tevékenykedik. 1925 és 1933 között a szabadkai Napló munkatársa, 1933-től 1938-ig a budapesti Ünnep szerkesztője. 1944-ben Auschwitzba deportálják. A háború után, 1945-től Belgrádban él, a Magyar Szó és az Újvidéki Rádió munkatársa, az utóbbiban állandó tárcarovata van Feltételes megálló címmel. Szerepel a Vagyunk (1928) és a Bácsmegyei Napló Almanachjában (1929), illtve a Kéve (1928) című versantológiában.

Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
További publikációk
Popoviić, Vasa (rend.): Smena/Forgószél. Beogradsko dramsko pozorište, 1953.
A fény felgyúl és ellobog. In. Bácsmegyei Napló. 1929. augusztus 4.
Szakirodalom az alkotóról
Csuka Zoltán–Bisztray Gyula (s. a. r.): Szenteleky Kornél irodalmi levelei. 1927–1933. Szenteleky Társaság, Budapest, Zombor, 1943.
Hideg krematórium. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Harminc év után. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Debreczeni József verseiről
Szerző
Fiatalok „Híd”-ja
Szerző
Debreczeni József: Hideg krematórium. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
A Janus arcú csillag költője
Szerző
Debreczeni József Forgószél című drámája
Szerző
Debreczeni József „Az első félidő” c. könyvéről
Szerző
Kísértetjárás. In. 7 Nap. 1958. november 9.
Szerző
Néhány gondolat Debreczeni új könyvének olvasásakor
Szerző
Vihar egy-egy pohár naracsszörpben
Szerző
Megidézzük az írót. In. Magyar Szó. 1961. szeptember 17.
Szerző
Vajdasági magyar költők
Debreczeni József válogatott versei. In. Magyar Szó. 1966. október 2.
Szerző
Félreérthetetlen jelek
Szerző
Dal legyen a jel. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Jugoszláviai magyar verseskötetekről. In. Alföld. 1967/9.
Szerző
Debreczeni József. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Jugoszláviai magyar írók. In. 7 Nap. 1972. április 21.
Szerző
Ereszkedő a pokolba
Szerző
Debreczeni Józsefről. Az esztétikai és a politikai cselekvés dokumentumai. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Vallomás a műről. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Időtálló intelem jelennek és jövőnek. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
A mementó könyve (Debreczeni József: Hideg krematórium)
Szerző
Emlék és irodalom. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Szerkesztői kommentár
Szerző
A 33031-es. In. Élet és Irodalom. 1976. július 17.
Debreczeni József (1905–1978)
Szerző
Debreczeni József (1905–1978)
Szerző
„Egészen igénytelen kis darab” (Debreczeni József színművei)
Szerző
Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998
Szerző
Debreczeni József. In. Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 1. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1975.
Egyéb tevékenység
Fordító