Skip to main content

Dér Zoltán (Dévavári Zoltán)

költő
kritikus
szerkesztő

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1947) Szabadkán végzi, majd Belgrádban jogot tanul, az újvidéki Tanárképző Főiskola magyar szakos hallgatója. 1949 és 1951 között a Goli otokra internálták. 1952 után könyvelő egy szabadkai vállalatban, majd a Városi Múzeum történeti osztályát vezeti. 1959-től 1991-ig a 7 Nap lektora, munkatársa. A szabadkai Életjel irodalmi élőújság (1958) szerkesztője, szervezője. 1993 és 1997 között az Üzenet fő- és felelős szerkesztője, az Életjel Könyvek (1973-2007) és az Életjel Miniatűrök (1968-1995) szerkesztője.

Fordításkötetek
Sajtó alá rendezte
További publikációk
Barácius Zoltán (rend.): Fecskelány. Kosztolányi Dezső Színház, Szabadka, 1980, 1994.
A veszendőség sodrában. In. Szembesülések, Szabadka. 1979.
Szerző
A csavargó megdicsőülése. In. Szembesülések, Szabadka. 1979.
Szerző
Az író virtusa. In. Szembesülések, Szabadka. 1979.
Szerző
A döbbenet költészete. 1969. február 28.
Szerző
A literátus forradalmár. In. 7 Nap. 1986. június 27.
Szerző
A földobott kő példája szerint. In. 7 Nap. 1971. szeptember 24.
Szerző
A betekarítás évada. In. 7 Nap. 1983. január 14.
Szerző
A készülődés évei
(Üzenet. 1989/10.)
Szerző
Dudás Kálmán és Fekete Lajos szerzői estje Szabadkán. In. Magyar Szó. 1968. június 1.
Szerző
Fenyves Ferenc újságíró, szerkesztő. In. Üzenet.
Szerző
Brasnyó István rejtelmei
(Üzenet. 1983/1–2.)
Szerző
In Memoriam Gajdos Tibor (1917–1997)
(Üzenet. 1997/3–4.)
Szerző
In memoriam Galamb János (1919–1997)
(Üzenet. 1997/3–4.)
Szerző
Garay Béla színész, rendező, színházi történetíró
(Üzenet. 1996/10.)
Szerző
Dicsértessék a forrás. 7 Nap. 1979. november 23.
Szerző
Becsvágy és földhözragadtság (Egy játékos szatirikus regényről)
(Üzenet. 1978/1.)
Szerző
Ének az istállóban. In. 7 Nap. 1983. május 13.
Szerző
Hercegi ajándék (Herceg János: Kék nyárfás; Visszanéző)
(Üzenet. 1980/1–2.)
Szerző
Helyzet és sors fölött
(Üzenet. 1984/7.)
Szerző
In memoriam Guelminó Sándor
(Üzenet. 1997/3–4.)
Szerző
Az „önfeláldozás hülye készsége” (Hock Rudolf és Herceg János levélváltása 1983 októberében)
(Üzenet. 1996/1–3.)
Szerző
Rések a sors falán. Gulyás József költészetéről. In. 7 Nap. 19884. február 24.
Szerző
Minták egy műfajhoz. Hornyik Miklós interjúkötetéről. In. 7 Nap. 1983. január 20., 27.
Szerző
A helyzethez szabott vers. In. 7 Nap. 1984. május 25.
Szerző
Példázatos történetek. In. 7 Nap. 1972. június 23.
Szerző
Talányos torzók. In. 7 Nap. 1980. június 27.
Szerző
Az életrevalóság érvei
(Üzenet. 1990/10.)
Szerző
Kesernyés poézis. In. 7 Nap. 1970. szeptember 18.
Szerző
Termékeny örökség (Lévay Endre önéletrajzáról)
(Üzenet. 1981/9.)
Szerző
Ősbemutató Szabadkán. In. Dolgozók. 1960. március 4.
Szerző
Kopeczky László hullámai. In. 7 Nap. 1984. április 20.
Szerző
A húrok lehangolódtak. In. 7 Nap. 1978. április 7.
Szerző
Versszilánkok. In. 7 Nap. 1976. február 13.
Szerző
Az önismeret szilárdsága. In. 7 Nap. 1970. február 27.
Szerző
Becsvágy és földhözragadtság (Egy játékos szatirikus regényről)
(Üzenet. 1978/1.)
Szerző
A kilátástalanság regénye (Schwalb Miklós Fiú a konyhából című művéről)
(Üzenet. 1971/3.)
Szerző
Avatott kalauz. In. 7 Nap. 1983. április 8.
Szerző
Szekeres László (1931–1997)
(Üzenet. 1997/11–12.)
Szerző
A gyökerek tudatosítása (Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom)
(Dér Zoltán: Szembesülések. Kritikák, tanulmányok. Veljko Vlahović Munkásegyetem, Szabadka, 1979.)
Szerző
A Bácsmegyei Napló és a „becsei Helikon” (ismeretlen Szenteleky-levelek)
(Üzenet. 1986/9.)
Szerző
A Bácsmegyei Napló és a „becsei Helikon” (ismeretlen Szenteleky-levelek 2.)
(Üzenet. 1986/10.)
Szerző
A Bácsmegyei Napló és a „becsei Helikon” (ismeretlen Szenteleky-levelek 3.)
(Üzenet. 1986/11.)
Szerző
Az egyetemesség jegyében (Szirmai Károly művei a kritika tükrében)
(Dér Zoltán: Szembesülések. Kritikák, tanulmányok. Veljko Vlahović Munkásegyetem, Szabadka, 1979.)
Szerző
Megkövült narancsok. In. 7 Nap. 1978. április 28.
Szerző
Öreg rügyek. In. 7 Nap. 1977. november 11.
Szerző
A képfantázia szegénysége. In. 7 Nap. 1978. június 2.
Szerző
Kontra Ferenc: Drávaszögi keresztek. In. 7 Nap. 1988. október 14.
Szerző
A versanyanyelv zavarai. In. 7 Nap. 1978. március 3.
Szerző
Mesék felnőtteknek. In. 7 Nap. 1981. január 16.
Szerző
Önismeret – új szinten
(Üzenet. 1984/10.)
Szerző
Líraellenes életérzés
(7 Nap. 1978. január 13.)
Szerző
Az árnyak, mélységek költője. In. Ifjúság. 1954. március 19.
Szerző
A filológiai fintor
(7 Nap. 1971. október 22.)
Szerző
A versteremtő izgalom hiánya
(7 Nap. 1978. május 19.)
Szerző
Dicsértessék a forrás
(7 Nap. 1979. november 23.)
Szerző
Érzelmek előiskolája?
(7 Nap. 1980. december 5.)
Szerző
Esélyek vagy regények
(7 Nap. 1984. június 22.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Vajdasági magyar költők
Előmunkálat egy pályaképhez. In. 7 Nap. 1969. november 14.
Szerző
A szülőföld fényeiben. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Az árny zarándoka. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Csáth ébresztése
Szerző
Az árny zarándoka. In. Jelenkor. 1970/7–8.
Szerző
Kosztolányi költői indulása. In. Magyar Szó. 1970. október 24.
Az induló Kosztolányi vonásai. In. 7 Nap. 1970. december 4.
Szerző
Dér Zoltán: „Életjel” (Csáth Géza emléke). In. Irodalmi Újság. 1970. november 15.
Szerző
A szellemi örökség megmentése
Szerző
Regényes irodalomtörténet (Dér Zoltán: Fecskelány)
Szerző
Az árny zarándoka – Dér Zoltán könyve Csáth Gézáról. In. Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Tanulmányok, esszék, kritikák. Magvető, Budapest, 1989.
Figyelmet érdemlő hagyománymentés. In. 7 Nap. 1973. március 2.
Szerző
Szerényen, de súllyal (Dér Zoltán: A tudós tanár)
Az egyéniség keresése (Dér Zoltán: Laguna György karrierje)
Dér Zoltán drámájáról (Ember a határon)
Szerző
A jóság diadaláról – némi perlekedéssel. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Művelődéstörténeti forrásmű (Dér Zoltán: Három tudós tanár)
Szerző
Gondolatok egy könyv kapcsán. Dér Zoltán: Három tudós tanár (Hungarológiai Intézet, 1975.)
Regény az olvasó nézőpontjából (Dér Zoltán: Örvénysodró)
Gyarapodó bibliográfiánk jeles kötete (Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia)
Szerző
Felfedező szenvedély
Szerző
Tisztességes párbajok. In. Magyar Szó. 1980. május 3.
Szerző
Térkép és önarckép (Dér Zoltán: Szembesülések)
Szerző
A szabadkai csillagvizsgálóban
Szerző
Könyvek a vajdasági magyar irodalomról (Dér Zoltán: Szembesülések. Kritikák, tanulmányok)
Szerző
Regény és dokumentum (Dér Zoltán: Fecskelány)
Szerző
Permanens szolgálat
Szerző
Dér Zoltán könyvéről. In. Napjaink. 1987/1.
Szerző
A filológus és a filológus tisztelete. In. Napjaink. 1987/1.
Szerző
A szabadkai műhely új mesterdarabjai. In. Napjaink. 1987/1.
Szerző
A kapuból (Dér Zoltán zörgetése)
Szerző
A kritikus erkölcse (Egy könyv kettős tükörben; Dér Zoltán: Perben a pusztulással)
Szerző
Mű és ember együttállása. In. Magyar Szó. 1990. október 27.
Szerző
Az igazi küzdelem elutasítása. In. 7 Nap. 1992. január. 10.
Szerző
Felbecsülhetetlen szolgálat. Dér Zoltán 70 éves. In. Magyar Szó. 1998. október 17.
Visszatekintés a gazdag múltra (Dévavári Zoltán: Régi házak, régi történetek)
Szerző
Dér Zoltán kis leveleskönyvei (Dér Zoltán: Romlás és boldogság; Dér Zoltán: Játék és szenvedély)
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
A kezdeményezők. In. Faragó Kornélia (vál.): A 28-as nemzedék. Szemelvényes gyűjtemény. Forum Könyvkiadó Intézet, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Újvidék, Zenta, 2013.
Szerző
Interjúk
Olthatatlan szenvedéllyel. In. Magyar Szó. 1996. december 14.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Egyéb tevékenység
Szerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Szerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő