Skip to main content

Dési Ábel (Sárkány Szilveszter)

kritikus
költő
író
publicista

Az általános iskolát Szabadkán, a kereskedelmi középiskolát (1949) Belgrádban végzi. 1946-tól a Magyar Szó, 1947-től a Kultúrszövetség munkatársa. 1947-ben nyomdászatot tanul Pesten. 1948-tól kazánfűtő a szabadkai konzervgyárban. 1949-ben a Goli otokra internálják. 1961 és 1984 között a 7 Nap munkatársa.

Kiadványok
Fordításkötetek
Értelmetlen életek. In. 7 Nap. 1977. március 18.
Szerző
Kritika és értelmezés. In. 7 Nap. 1988. május 13.
Szerző
A képtelenség játékai. In. 7 Nap. 1970. április 3.
Szerző
Kopeczky László új színműve. In. 7 Nap. 1971. július 30.
Szerző
Emberi közelségben. In. 7 Nap. 1964. augusztus 21.
Szerző
Fehér fájdalom. A Fehér enyészet című vers elemzése. In. 7 Nap. 1976. április 2.
Szerző
Egy regény ürügyén
(Híd. 1957/7–8.)
Szerző
Arcképek és modellek. In. 7 Nap. 1971. február 26.
Szerző
Avatott kalauz. In. 7 Nap. 1988. április 8.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Dési Ábel: A remény elve. In. Új Symposion. 1972. január 11.
Szerző
Dési Ábel: A remény elve. In. Új Symposion. 1972. január 11.
Szerző
A remény elvének reménytelensége. In. Kulturrevü. 1962. január 16.
Szerző
Szavakra hulló világ. In. Hornyik Miklós: Szabálytalan napló. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Vajdasági magyar költők
Két fiatal vajdasági költő. In. Kortárs. 1968/8.
Szerző
Kortársak – közös rámában. In. Magyar Szó. 1979. március 9.
Szerző
Én és a kortársaim. In. Magyar Szó. 1969. június 1.
Jugoszláviai magyar írók. In. 7 Nap. 1972. július 28.
Szerző
Néhány remek ötlet. In. Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993.
Változatok egy témára (Dési Ábel: Félelem és fájdalom)
Szerző
Önvallomások, meditációk (Dési Ábel: Félelem és fájdalom)
Szerző
Témák csontvázai (Dési Ábel: Félelem és fájdalom)
Szerző
Egyéb tevékenység