Skip to main content

Domonkos István

Diósi Illés
költő
prózaíró
publicista
műfordító

Az általános iskolát Verbászon, a tanítóképzőt (1960) Szabadkán végzi. Beiratkozik az újvidéki Magyar Tanszékre. Tanulmányait félbehagyva az Újvidéki Rádió dzsesszzenekarának tagja lesz. Az 1960-as években Tolnai Ottóval és másokkal együtt a vajdasági magyar irodalom kiemelkedő műhelyéhez, az akkor induló Új Symposion köréhez tartozott. 1973 és 1978 között a Képes Ifjúság munkatársa. 1974 óta Svédországban él. 

Legjelentősebb művének Kormányeltörésben című versét tartják, amelyet elemzői a huszadik századi magyar költészet legfontosabb alkotásai közé sorolnak.

 

Kiadványok
Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
További publikációk
Kormányeltörésben (a hét verse)
(Litera online portál. 2015. július 13.)
Újvidéki elégia 1–2. (a hét verse)
(Litera online portál. 2018. február 12.)
Tessék engem megdicsérni; Néha így néha úgy; A szél legjobb barátja; Képzeljétek
(Kincskereső. 1977/5.)
A Híd költészete. In. Híd. 1974/5–6., 595–596.
Rózsika hazajött, Redőny, Édes fiam!, Szu-Csi Gogó, a kínai palotakutyácska. In. Új Tükör. 1986/13., p. 16–17.
Sorsszerű esemény, Fama vana est, Cancone 3., Cancone 5., A pusztulás ünnepélyében, S ha majd a tisztátlan rettegés véget ér, Breughel kérdése, Rondó, Utolsó képek, Körhatárok II., Exitus letalis. (Ante Stamać verseinek fordítása). In. Új Sympo. 1972/89.
Szakirodalom az alkotóról
Domonkos-Symposion. Kijárat Könyvkiadó, Budapest. 2006.
Szerző
Nem költői megjegyzések egy költeményre
Szerző
A Rátkától az Áthúzott versekig. In. Szóakció II. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 1981.
Aki dudás akar lenni... In. Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Symposion Könyvek 40, Forum, Újvidék. 1974.
Szerző
Kormányeltörésben. In. Új Symposion. 1971/5., p. 189–191.
Szerző
A dadogó kiáltás költői hatalma. In. Tíz év után. Újvidék, Forum Könyvkiadó. 1974.
Szerző
A bűnügyi regény költészete
Szerző
Történő történelem. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 1981.
Szerző
A regény látszatát keltő szöveg
Szerző
Jegyzetek Vajdaság új regényirodalmáról. In. Valóság. 1970/12.
A kitömött madár. In. Életünk. 1971/2.
Szerző
Messze és közel. In. Új Symposion. 1970/58.
Szerző
A kitömött madár. In. Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 1970.
Szerző
A veszendőség sodrában. In. Szembesülések, Szabadka. 1979.
Szerző
A csavargó megdicsőülése. In. Szembesülések, Szabadka. 1979.
Szerző
Az író virtusa. In. Szembesülések, Szabadka. 1979.
Szerző
Verseltörésben
Szerző
Az agrammatikus nyelvi modell
Szerző
Áthúzott versek. In. Könyv és kritika. 1973.
Szerző
Vajdasági könyvekről visszapillantó tükörben. In. Periszkóp. Forum, Újvidék. 1975.
Szerző
Jeles regény – gyermekeknek és felnőtteknek. In. Magyar Szó. 1972. október 21.
Szerző
A nullponton formálódó konkrét költői nyelv. In. Új Symposion. 1972/89.
Szerző
Áthúzott versek. In. Új Symposion. 1973/94.
Szerző
Áthúzott versek. In. Új Symposion. 1973/94.
Szerző
Áthúzott versek. In. Új Symposion. 1973/94.
Szerző
A metafizikától a bele nem egyezés eposzáig. In. A vers kihívása. Forum, Újvidék. 1975.
Szerző
A riport valósága. In. Új Symposion. 1975/117–118.
Széljegyzetek egy költőújságíró költészetéről. In. Mű és magatartás. Forum, Újvidék. 1975.
Domonkos István: Via Italia
Esszé-balladák. In. Élet és Irodalom. 1975. október 11.
Süllyedő bárkán; Visszafogott indulatok; Kanadából nem indul hajó; Infinitivusok dicsérete. In. Csak emberek. Forum, Újvidék. 2000.
Szerző
Az ember küzdelme az élettel. Domonkos István Kupléjáról. In. Szövegértelmezések. Forum, Újvidék. 1977.
Szerző
A személyiség védelmében. A Kuplé megközelítése. In. Új Symposion. 1976/130–131.
Szerző
Domonkos István: Redőny
Szerep és egyéniség. In. Vonulni, ha illőn. Forum, Újvidék. 1982.
Szerző
Én lenni. In. Híd. 1977/3.
Szerző
Ritka csúcsok. In. Új Symposion. 1977/118–119.
Domonkos István: Tessék engem megdicsérni. In. Történő történelem. Forum, Újvidék. 1981.
Szerző
Két ifjúsági regény Vajdaságból
Szerző
Nem megzenésített vers, hanem zenés költemény
Szövegzene. In. Új Symposion. 1979/174.
Szerző
Az igazi kuplé. In. Magyar Szó. 1979. december 1.
Elbillent mérleg. In. 7 Nap. 1979. december 14.
Szerző
Domonkos István gyermekverseinek szemiotikai vizsgálata. In. Tanulmányok. 1980/12–13.
Mit mondanak a derék indiánok?. In. Magyar Szó. 1980. január 19.
Szerző
Életre edzés. In. Magyar Szó. 1981. december 5.
Szerző
Restaurált önarckép. In. Próbafüzet. JMMT, Újvidék. 1993.
Merülő önarckép. In. A magam iskolája. Forum, Újvidék. 1990.
Szerző
Európai utas. In. Híd. 1986/12.
Szerző
Redukció és bűntudat. In. Híd. 1986/12.
Szerző
Novelláskötet melléktermékekről. In. Híd. 1986/12.
Szerző
Csoportkép a hiányzókról. In. Üzenet. 1987/6.
Szerző
A hallgatás és a szökés. In. Életünk. 1987/8.
Szerző
Tisza. In. Híd. 1987/11.
Szerző
Önarckép novellával. In. Forrás. 1988/1.
Szerző
A mozgatóerők megismerhetetlensége. In. 7 Nap. 1988. május 13.
Szerző
Szökések zsákutcái. In. 7 Nap. 1989. december 8.
Szerző
Meztelen történetek
Szerző
Kisbalta, nagybalta. In. Tanulmányok. 1990/23.
Szerző
Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1993.
A Symposion-líra értelmezéséhez. Tolnai Ottó és Domonkos István pályakezdéséről. In. Alföld. 1994/1.
Szerző
Domonkos István: Én lenni. In. Drámakalauz. Forum, Újvidék. 1998.
Szerző
Egyszer van igazán. In. Új Kép. 1999/1–2.
Újvidéki elégia. In. Népszabadság. 1999. április 10.
Szerző
Vers a kihelyezett centrumban. In. Élet és Irodalom. 1999. július 9.
A művészregény vonzásában
A konstruktív álmoktól a meghasonlásig. Vázlat a hatvanéves Domonkos István költészetéről. In. Híd. 200/8.
Szerző
Létezésfordítások. In. Híd. 200/8.
Szerző
Előkép és utótörténet. In. Híd. 2000/8.
Szerző
Az olvasás jelenében. In. Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. Debreceni Egyetem, Debrecen. 2000.
"mi meghalni mindnyájan / úgyis téves csatatéren"
Szerző
Egy félbehagyott majd-nem-versről. In. Híd. 2000/8.
Szerző
"A való sápadva nyomon követ". In. Magyar Szó. 2000. augusztus 5.
Szerző
Zsarolók és szószólók. In. Tények és képzetek. Miskolc. 2005.
Szerző
A vers fetisizálása Domonkos István költészetében. In. Domonkos-symposion. Budapest. 2006.
Szerző
Az avantgárd diskurzus Domonkos István költészetében. In. Rések és korosztályok. Újvidék. 2005.
Grimasz és Fityisz. Domonkos István gyermekverseiről.
Szerző
A Kormányeltörésben mint intertextus. In. Domonkos-symposion. Budapest. 2006.
Szerző
Domonkos István hallgatása közben. In. Ex Symposion. 2003/44–45.
Szerző
Románc, tragédia, szatíra, komédia. In. Árgus. 2003/2.
Szerző
A gyermekkor törékeny utópiája. Domonkos István ifjúsági regényéről
Szerző
Kamaszok és felnőttek
Szerző
A hagyományteremtés alternatívái. Az Új Symposion első nemzedéke és Domonkos István költészete
Szerző
Szakállas költészet. In. Domonkos-symposion, Budapest. 2006.
Költőietlenség, versszerűtlenség, nyelvtelenség. In. Domonkos-symposion, Budapest. 2006.
A taxisofőr vakációja, or what you will. In. Domonkos-symposion, Budapest. 2006.
Srednjoevropski gastarbajteri poezije: Ivan Slamnig i Domonkos Istvan, Eszék, 2006.
A hagyományteremtés alternatívái. In. A kert árnyéka, Újvidék. 2007.
Szerző
A gastarbeiter nyelv költői reflexiója. Ivan Slamnid és Domonkos István
Szerző
A lírai én elszakad a sánta boldogságtól
Szerző
A szabadság versei
Szerző
Domonkos István novelláinak szövegforrása. In konTEXTUS, Újvidék. 2008.
Szerző
A zene mint metafora. A kitömött madár c. regényének elbeszélői szólamai. Mediális átlelkesítés. In. konTEXTUS 4. 2010.
Szerző
A tengelytöréses jármű újboli beindítása, avagy csak verset írni ne! ne! ne! In. Verstörténések, Újvidék. 2010.
A Kormányeltörésben után. In. Költő(k), könyve(k), verse(k).
Szerző
A költészet maradványa a gonosz banalitásával szemben
Szerző
A testi szubjektivitás mint a perszonális tér artikulációja. Testsémák. Domonkos István Önarckép novellával c. kötetében.
Szerző
Domi-dalok. In. Vajdaság Ma. 2012. február 15.
Szerző
Menekülés és csapda. In. A véső nyoma, Budapest. 2012.
Szerző
„álom, ébrenlét, élet, halál”. In. Eresszai észrevételek, Zenta. 2013.
A redukált nyelv Domonkos István és Tolnai Ottó néhány versében
Szerző
Dalok a lélek mélyéről
Szerző
Deto-náció. Kollázs és montázsgépezet Domonkos István műveiben.
Szerző
“feléd vagy tőled”
Szerző
Az olvasó jegyzetei. In. Magyar Szó. 1972. aug. 26.
Szerző
Fordítói vizsgálódás. Néhány kérdés Domonkos István Kormányeltörésben c. versének fordítása kapcsán. In. Magyar Szó. 1972. október 28.
Szerző
A kitömött madár szerbhorvátul. In. Magyar Szó. 1972. július 4.
Szerző
Két hangjátékról. In. Képes Ifi. 1975. január 28.
Szabadkai színházi esték. Egyöntetű építmény. Domonkos István: Én lenni. In. Üzenet. 1977/4., p. 270–271.
Szerző
Két lemezről. In. Híd. 1980/2., p. 270–271.
Két költő két verséről. A Der springt noch auf! c. versről. In. Képes Ifi. 1983. október 5.
Szerző
Domonkos István költői kételye
Szerző
A csókok is egyre szárazabbak. Domonkos István költészetéről dióhéjban. In. Képes Ifjúság. 1996. október 9.
Szerző
Egy „lehetséges vázlat”. In. Új Kép. 2000/5–6.
Szerző
Levél Domonkos Istvánnak
Szerző
Költő lőtávolságban. In. Könyv és kritika. Forum, Újvidék. 1973.
Szerző
Domonkos István: Redőny. In. Magyar Szó. 1975. január 18.
Szerző
Rátka. In. Dolgozók. 1963. szeptember 27.
Szerző
Domonkos István: Áthúzott versek. In. Új Symposion. 1973/94., p. 658–659.
Szerző
Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum, Újvidék. 1973., p. 217–2020.
Szerző
A Rátkáról kommentár gyanánt. In. Ifjúság. 1963. október 17.
A Rátkától a Kikiig. Szubjektív jegyzetek Domonkos István költői metamorfózisáról a Kiki-ciklus kapcsán
Valóban mi lesz velünk? (Domonkos–Tolnai: Valóban mi lesz velünk). In. Új Symposion. 1969/45., p. 16–17.
Nyílt levél Utasi Csabához (Redőny)
Jugoszláviai magyar írók 28. In. 7Nap. 1972/20., p. 19.
Szerző
Domonkos István: Redőny
Domonkos István. In. Szegedi Egyetem. 1986/14., p. 4.
Szerző
Regények a Vajdaságból (A kitömött madár)
Szerző
Jegyzetlapok egy lexikonhoz
A szellem gerillái. In. Képes Ifjúság. 1968. december 18.
Öt vajdasági regény (A kitömött madár)
Szerző
Létélmény és regényforma. (Az új jugoszláviai magyar regény formaproblémái.)
Szerző
A prózai emléktől a szó csodájáig - vagy még tovább
Szerző
Az Édentől balra. Utószó Domonkos és Tolnai közös verseskötetéhez
Szerző
Interjúk
Bennünket a háború szórt szét (exkluzív interjú Domonkos Istvánnal). In. Szabad Hét Nap. 1995. jan. 12.
Szerző
Hosszú és fehér. Beszélgetés Domonkos Istvánnal
Szerző
Találkozni – Petőfivel. In. Magyar Szó. december 31. 1973. január 1–2.
Én magammal akarok békében élni, nem a világgal. Beszélgetés Domonkos Istvánnal. In. Képes Ifjúság 1972. november 22.
Szerző
A kaparászó bőgős. Beszélgetés a dombosi szalmabálákon Domonkos Istvánnal. In. Magyar Szó. 2013. július 20.
Szerző
Domonkos Domi István: Nem tudom, ki vagyok. In. Litera online portál. 2018. május 5.
“A gyönyörű világot választottam”. In. Híd. 2015/9–10.
Szerző
: Egy költői megnyilatkozás röntgenképe. 1978. febr. 10. Domonkos István portréfilmje az Újvidéki Televízióban.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1969.
Dátum
1973.
Dátum
2011.