Skip to main content

Dudás Antal

helytörténész
festő
1933. január 26.
-
2006. január 29.
Palics

Az általános iskolát Kupuszinán, az algimnáziumot Zomborban (1948), a tanítóképzőt Szabadkán (1951) végzi. 1958-ban az újvidéki Tanárképző Főiskola képzőművészet–történelem szakán diplomázik. 1951-től 1952-ig Satrincán igazgató-tanító. 1955-től Kanizsán tanít, 1957 és 1958 között Zomborban képzőművészet-tanár. 1958-től 1982-ig Palicson általános iskolai tanár, 1964 és 1976 között  igazgatóhelyettes, 1976 és 1982 között igazgató. Számos önálló és csoportos kiállítása volt, könyvillusztrációkat készített, szakcikkeket írt.

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
Dudás Antal. In. Balázs-Arth Valéria: Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon. Timp Kiadó, Budapest, 2007.
Arckép az égbolton (Dudás Antal emlékére)
Szerző
Expresszív erővel. In. Magyar Szó. 1973. szeptember 12.
Szerző
Dudás Antal kiállítása. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 3. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2003.
Szerző
A vajdasági magyar könyvillusztráció (1918–2000). In. „Az elsüllyedt jelek”. 1. A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága, Budapest, 2003.