Skip to main content

Dudás Kálmán

költő
műfordító
gyógyszerész

Az általános iskolát Kishegyesen, a gimnáziumot Verbászon végzi, Zágrábban szerez gyógyszerészeti diplomát. Pályáját gyógyszerészként Topolyán kezdi, a háború után uo. gimnáziumi tanár. 1948 őszén Magyarországra költözik. Szerepel A Mi Irodalmunk Almanachjában (1931), ill. az Akácok alatt (1933) és a Téglák, barázdák (1947) c. antológiában.

Kiadványok
Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
Cziráky Imre: Bácskai kalászok
(Kalangya. 1941/3.)
Szerző
Az induló Kosztolányi vonásai. In. 7 Nap. 1970. december 4.
Szerző
Nemcsak árnyéka a madárnak! (Fehér Ferenc: A madár árnyéka)
(Üzenet. 1978/9.)
Szerző
Fekete Lajos válogatott költeményei
(Kalangya. 1941/3.)
Szerző
Herceg János novellái. In. Diárium. 1944.
Szerző
Ceruzasorok egy jelentős könyvről (Herceg János: Kiáltás a ködből)
(Üzenet. 1971/2.)
Szerző
Szenteleky Kornél irodalmi levelezése. In. Somogy. 1943/2.
Szerző
Timár Ferenc: Bácskai pósta
(Kalangya. 1941/4.)
Szerző
Egy impresszionista kritikus arca. In. Forrás. 1981/10.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Dudás Kálmán Déli szél című verseskötetének olvasása közben
Szerző
Dudás Kálmán: Vád helyett. In. Láthatár. 1941/7.
Szerző
Két jugoszláviai verseskönyv
Szerző
Dudás Kálmán: Vád helyett. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 1999.
Szerző
Vád helyett. In. Magyar Csillag. 1942/4.
Szerző
Csuka Zoltán–Bisztray Gyula (s. a. r.): Szenteleky Kornél irodalmi levelei (1927–1933). Szenteleky Kornél Irodalmi és Művészeti Társaság, Zombor, Budapest, 1943.
Egy marék föld. In. Magyar Csillag. 1944/9.
Szerző
Dudás Kálmán: Szederillat. In. Kortárs. 1961/11.
Szerző
Szederillat. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Dudás Kálmán. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
A földobott kő példája szerint. In. 7 Nap. 1971. szeptember 24.
Szerző
Dudás Kálmán: Sugaras evezőkkel. In. Kortárs. 1972/1.
Szerző
Verseskönyvek
Szerző
Dudás Kálmán: Percek pillakörén. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok III. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2003.
Szerző
A bölcsőhely indái (Dudás Kálmán: Percek pillaközén)
Szerző
Percek pillakörén. In. Új Írás. 1976/11.
Szerző
Eleven kötés (a hetvenéves Dudás Kálmán köszöntése)
Szerző
Derűs töprengések. In. Magyar Szó. 1982. május 22.
Szerző
A betekarítás évada. In. 7 Nap. 1983. január 14.
Szerző
Dudás Kálmán 1912–1983. In. Magyar Szó. 1983. július 23.
Szerző
Búcsú Dudás Kálmántól (1912–1983)
Szerző
Líra a tájban. In. Bence Erika: A kert árnyéka. A vajdasági magyar irodalmi kontextus. Tanulmányok, esszék, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, 2007.
Szerző
Interjúk