Skip to main content

Farkas Geiza

prózaíró
tanulmányíró

Anyai ágon Kiss Ernő tábornok, aradi vértanú unokája. Budapesten gimnáziumot és jogot végez, majd hivatalnokoskodik és gazdálkodik. Részt vesz a világháborúban. Pályája két szakaszra osztható. Az elsőben, a 19. sz. végétől a húszas évekig Pesten a Huszadik Század című jelentős társadalmi folyóirat körében szociológiai, gazdasági kérdések foglalkoztatják, ezekről írja tanulmányait. A húszas évek végén és a harmincas években a Századunkban, a Társadalomtudományban publikál. A Társadalomtudományi Társaság vezető tagja. A Károlyi-kormány alatt egyetemi katedrát kap, Torontál főispánjává nevezik ki. A „fehérterror” elől Bécsbe menekül, majd visszatér eleméri birtokára, a harmincas évek közepén elhagyja Jugoszláviát. Bécsben, utána Pesten él, Budatétényen telepedik le, ahol egykor jelentős (900 holdnyi eleméri-torontáli) birtokán él. Nagy magányban, mindenkitől elfelejtve hal meg.  Élete és pályája második részében, a 20-as, 30-as években kötődik szorosabban Vajdasághoz. Érdeklődése ekkor a lélektan és az esztétika felé fordul. Könyvet ír a lélektani esztétikáról, s regényírással kísérletezik. Szerepel a Vajdasági magyar írók almanachjában (1924), a Vagyunk (1928) című almanachban és A Mi Irodalmunk Almanachjában (1931), illetve az Ákácok alatt (1933) című novellaantológiában.

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
Das Hemd des glücklichen Menschen. In. Szenteleky Kornél: Új lehetőségek – új kötelességek. Egybegyűjtött tanulmányok, kritikák, cikkek II. (1931–1933). Drámák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2000.
Farkas Geiza: A fej nélküli ember
Szerző
Farkas Geiza. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 1999.
Szerző
A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1961.
Farkas Geiza. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Bánát magyar nyelvű polgári társadalomtudománya a századforduló idején. 1880–1918. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Elfelejtett író elfelejtett regényéről (Farkas Geiza születésének századik évforduójára)
Szerző
Farkas Geiza áldatlan pere I.
A demokrácia etikája (Százhúsz éve született Farkas Geiza 1874–1942)
Szerző
„Ez idő volt életemben a legboldogabb” Farkas Geiza ismeretlen gimnazista önéletrajza 1888-ból
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Farkas Geiza kisebb dolgozatai (A két háború közötti vajdasági sajtóban)
Szerző
A háborús poszttrauma mint elkülönítő létállapot (Farkas Geiza: A fejnélküli ember)
Szerző
Egyéb tevékenység