Skip to main content

Farkas Zsuzsa

publicista
szerkesztő
pedagógus

A fotó forrása: https://hetnap.rs/cikk/Dolgozni-es-elni-csak-szenvedellyel-erdemes-44722.html

Az általános iskolát és a tanítóképzőt (1962) Szabadkán végzi. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén 1964-ben általános iskolai, majd 1966-ban középiskolai tanári oklevelet szerez. 1966-tól 1968-ig tiszteletdíjas tanár Temerinben és az újvidéki gimnáziumban. 1968 és 1992 között a Magyar Szó nyelvi lektora, újságírója. 1993-tól a szabadkai szerkesztőség munkatársa, 1972-től a lap hetente megjelenő Napsugár című gyermekrovatának szerkesztője. 1993-ban Farkas Zsuzsa összeállításában és előszavával jelenik meg a rovat négyévi anyagából a Hullik a gesztenye című kötet, amely a Napsugár diákmunkatársainak dolgozatait, illetve ismert írók, költők munkáit tartalmazza. Jelentősek az írókkal, nyelvészekkel készített interjúi.

Egy karakán kisgyermek vallomásai. In. Új Kép. 2000. 1–2. sz.
Szerző
Én már, bizony, nem utazom Argentínába. In. Magyar Szó. 1997. november 1.
Szerző
Én már, bizony, nem utazom Argentínába. In. Magyar Szó. 1997. november 17.
Szerző
A nyelvi népművelés szolgálatában: beszélgetés a Szarvas Gábor-díjas dr. Ágoston Mihállyal. 1989. In. Farkas Zsuzsa: Nyelvőrökkel, nyelvőrségen. Újvidék, 1994
Szerző
Az írástudónak segítenie: kötelesség. Születésnapi beszélgetés a 70 éves Ágoston Mihállyal. In. Magyar Szó. 1998. július 25.
Szerző
Egy boldog ember (Dr. Hock Rudolf 1905–1995)
(Üzenet. 1995/1–3.)
Szerző
Egy „igazi” író halálára
(Híd. 2003/12.)
Szerző
Egy elfeledett szabadkai hegedűsnél
(Magyar Szó. 1997. december 7.)
Szerző
Akinek nemcsak könyvei, olvasói is vannak
(Magyar Szó. 2001. június 21.)
Szerző
Egy elfeledett szabadkai hegedűsről. Markovics (Medres) Jánosról vall a mindhalálig szeretett volt feleség, Szemlitsné Szekrény Katalin
(Farkas Zsuzsa: Mindent a városért. Interjúk, riportok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2005.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A gyermeklét tartományai
Szerző
Mindent a városért!
Szerző
Egészen a szívünkig érve
Elolvasom
Lelkében Mozart él

 

 

„Nem egészen normális emberek a zenészek”
Elolvasom
„Szeretem az embereket”
Szerző

„Szeretem az embereket”

Arcok gyertyafényben címmel látott napvilágot Farkas Zsuzsa újabb kötete

Farkas Zsuzsa negyedik önálló kötete, mint ahogyan a címe is sugallja, meghitt beszélgetéseket tartalmaz az élet dolgairól: riportokat, interjúkat, portrékat és karcolatokat, amelyek 1990 és 2010 között jelentek meg. A könyvet a Forum Könyvkiadó adta ki, szerkesztője Takács Ilona. A kötet bemutatója a szabadkai Városi Könyvtárban zajlott, a beszélgetések mellett pedig Megyeri Lajos és Rákity Éva fellépése járult hozzá a meghitt hangulathoz.

Ágoston Pribilla Valéria, a szabadkai Városi Könyvtár igazgatóhelyettese felvezetőjében megosztotta gondolatait a kötetről az egybegyűltekkel:
– E könyv segítségével visszatalálhatunk önmagunkhoz ebben a felgyorsult világban, amelyre jellemző az elmagányosodás. Szinte gondolkodni sincs időnk, ledarálódik az életünk, és elfelejtjük megfogalmazni a lényeget. Farkas Zsuzsa szóra bírja az írókat, képzőművészeket, kézműveseket, gazdákat, parasztokat egyaránt. Írásait olvasva úgy érezzük, hogy beleláthatunk az emberek életébe – mondta.
Bányai János nyugalmazott egyetemi tanár, a kötet recenzense, elsőként azt mesélte el, hogy kétszer olvasta el a könyvet.
– Először kéziratként, majd könyv formájában. Ezt azért említem, mert nem azonos az olvasásmódjuk. Előbbinél a pontos megfogalmazásra figyeltem, hogy minden a helyén legyen. Utána már olvasóként olvastam, elejétől végig. Nekem már elsőre sem volt kifogásom, a második pedig megerősítette a véleményemet, amelyet első olvasásra fogalmaztam meg – mondta Bányai tanár úr, és felolvasta a recenzióját, mint hangsúlyozta annak ellenére, hogy ezek általában a kiadók tulajdonában állnak, és nem nyilvánosak. A továbbiakban viszont kifejezte hiányérzetét, miszerint nincs minden írás alatt keletkezésének időpontja, és az első megjelenésének helye, mert mint elmondta, így válna a könyv az elmúlt két évtized tartalmas dokumentumává. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez sajnos teljesíthetetlen volt, mert nem maradtak meg ezek az információk.
Gerold László nyugalmazott egyetemi tanár, kritikus méltatását a következőképp kezdte:
– Mostanában, amikor oly sok bírálat hangzik el a sajtóról azzal kapcsolatban, ami körülötte történik, a politika nem épp okos és meggondolt közreműködésével, illetve abból adódóan, ami a sajtóban megjelenik – beleértve a sajtó függetlenségének és pártfüggő elkötelezettségének kérdését is – kapóra jön egy olyan kötetet bemutatni, amely a szó legszebb értelmében publicisztikai, hiszen újságokban megjelent szövegekből áll össze – mondta, a továbbiakban pedig a kötetet elemezte, szerzőjének interjúit pedig követendő példának állította.
A beszélgetés során többször elhangzott, hogy egy újságírónak felkészültnek kell lennie az interjúalanyából, munkásságából. Farkas Zsuzsa egyik erényének azt említették, hogy jól tud kérdezni. A szerző elmesélte, hogy miért megy neki könnyedén a beszélgetés:
– Nem volt testvérem, mégis nagy családban nevelkedtem, mivel együtt éltem az unokatestvéreimmel. A házunk nyitott volt, és mindenki állandóan beszélt. Jó tapasztalatom lett az emberekkel, és a nehéz időkben is pozitív világszemlélet uralkodott nálunk. Én is sokat szeretek beszélni, mert beszélgetni jó. Rettentően kíváncsi vagyok, és szeretném megérteni magam körül a világot. Mindenkitől lehet valamit tanulni, még az egyszerű emberektől is, akikre ugyancsak felnézek. Szeretem az embereket, mert mindegyikünk egy külön világ. Fontos, hogy az interjúkat, beszélgetéseket ne siessük el, hagyjuk kibontakozni az interjúalanyokat – tanácsolja Farkas Zsuzsa.

Kérdezni tudni kell
Szerző
Elolvasom
Húsz év beszélgetései

Húsz év beszélgetései

Farkas Zsuzsa: Arcok gyertyafényben

Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2011

A kötetben szereplő interjúkat, riportokat, karcolatokat 1990 és 2010 között már olvashattuk, mert megjelentek a Magyar Szóban, illetve a Hét Napban. A jó riporternek nemcsak az érdeklődés, a kíváncsiság a fő ismérve, hanem az olthatatlan közlési vágy is, hogy azt, ami a tudomására jut, azon nyomban megossza az olvasókkal. Farkas Zsuzsa vérbeli riporterként ösztönösen tudja, hogy hogyan lehet szóra bírni a szófukar parasztembert, a putrik reményvesztett lakóit, a horvátországi szerb menekülteket, a koszovói öldöklésből visszatért vajdasági önkéntest, és tudja, hogyan kell érdekesen, izgalmasan, közérthetően megírni a látottakat, hallottakat, tapasztaltakat.

A kötet élén egykori szeretett tanárát, példaképét, Szeli Istvánt méltató írás áll, nemcsak személyes emlékeit villantja fel a csodált pedagógusról, tudós nyelvészről, hanem látszik, hogy jól ismeri nemrégiben elhunyt akadémikusunk munkásságát, gyakran forgatja műveit. A kötet első fejezetében a környezetvédelmi tudományok szakemberével, Híd- és Szenteleky-díjas íróinkkal, az Aracs-díjas pszichológussal, a neves kritikussal, a Szenteleky-díjas világhírű táncművésszel, a Magyar Életfa-díjjal kitüntetett tanárnővel, a határokon túl is jól ismert művészettörténészünkkel, vagy lapunk első újságírónőjével, a budapesti születésű, Újvidéken élő költőnővel készült beszélgetések kerültek. Farkas Zsuzsa alaposan felkészül interjúalanyai életrajzi adataiból, pályájáikal kapcsolatos tudnivalókból, akkor is, ha sokakhoz közülük több évtizedes ismeretség fűzi még a szabadkai tanítóképzőben vagy az újvidéki magyar tanszéken töltött évekből. Ezek a beszélgetések zömében valamilyen kitüntetés vagy épp a 70. születésnap apropóján készültek, tehát mindenképp visszatekintést nyújtanak a művész, alkotó egész pályájára, bepillantást engednek nézeteibe, gondolatvilágába.

Kicsit sajnálom, hogy a képzőművészeinkkel folytatott tartalmas beszélgetéseket, a művésztelepeken készült hangulatos riportokat tartalmazó fejezet a kötetben jóval hátrább, messzebb került a fent említett interjúktól. Hisz ezek többsége is vagy egy kismonográfia megjelenése, vagy a Forum képzőművészeti díj vagy egy művük köztéren való elhelyezése kapcsán készült. Izgalmas beszélgetéseket rejtenek persze a könyv második felében található fejezetek is, például a Hagyománykeresőben címet viselő, ide került Kristály Klára vallomása édesapjáról, Kristály Istvánról, akit a Kalangya egyik legtermékenyebb, legtehetségesebb szerzőjeként tartottak számon, és akit 1944-ben kivégeztek sok magyar társával egyetemben, illetve sokak érdeklődésére számot tarthat az is, hogyan idézi fel Székely Tibor özvegye a nagy világutazó, humanista emlékét.

A társadalom peremére sodródott, vagy már eleve oda, a születésüknél fogva reménytelenségre, tehetetlenségre ítéltetett emberek világát is igyekszik testközelbe hozni az olvasóhoz Farkas Zsuzsa, és megörökíti annak a tragédiáját, aki jó eszével, szorgalmával kiemelkedett a romatelep nyomorúságos világából, ám az előítéletek miatt nem fogadta be új környezete, úgyhogy visszatért övéihez. A könyvet lapozgatva felfedezzük Farkas Zsuzsa annak idején nagy közérdeklődést kiváltott, a szabadkai Tejpiacnál azóta már elbontott Virág kocsma „lányairól” készült riportsorozatát.

A bácskai földművesek világa elevenedik meg A föld népe című fejezetben. Íme néhány mondat a Búzaföldi beszélgetések című riportból: „Dénes bácsi beszélt a legízesebben az aratók, jobban mondva a kombájnt bámuló, fűben hasaló, sörözgető gazdák közül, nem csoda hát, hogy úgy néztem, úgy intéztem a dolgomat, hogy minél többet a nyomában lehessek, minél többet beszéltessem. Nem beszélt sokat, de amit mondott, az úgy állt, mint a cövek, úgy világolt, mint a déli napsütés.”

Balkáni szindróma című fejezet súlyos olvasmány: torokszorító a baranyai háromszögben készült beszélgetéseket olvasni. A kilencvenes évek első felében Szabadkára érkezett horvátországi menekültekkel készült beszélgetések is egy véres, őrült kor lenyomatát adják. Mivel a régi újságokat senki sem őrizgeti, nem lapozgatja, a könyvben megmaradnak korrajznak. A Lőjetek mindenre, ami csak mozog című írás, amelynek alcíme: Kosovói ,,hétköznapok” a kávéházi beszélgetések tükrében már 1999-ben is nehéz olvasmány volt, most sem könnyebb a lelkem, amikor újraolvasom mindazt, amit az újságírónő a Vajdaságba visszatért szerb önkéntesek kávéházi beszélgetéseiből lejegyzett. De az utókornak intő jelként ennek az írásnak is helye van ebben a sokszínű beszélgetős könyvben.

Interjúk
Elolvasom
A nyelvművelés emberművelés is
Szerző

A nyelvművelés emberművelés is

Farkas Zsuzsa: A műveletlenség, tájékozatlanság, felkészületlenség, a témához való hozzá nem értés, a hányaveti, zavaros fogalmazásmód bosszantott

Vannak emberek, akik ha megjelennek egy térben, akkormegtelik tőlük a közeg. Ilyen volt Farkas Zsuzsa, a Magyar Szó legendás lektora. Szinte beviharzott a szerkesztőségbe. Ő volt az, aki kendőzetlenül szemébe mondta a kezdőknek, hogy pongyolán fogalmaznak, hogy az írásuk semmiről sem szól. Ugyanakkor szinte mindenki kereste a társaságát, szerettük, mert szakmai jártassága megkérdőjelezhetetlen, személyisége pedig izgalmas. A legfrissebb irodalmi, képzőművészeti vagy művelődéspolitikai kérdésekről mindig lehetett vele beszélgetni. Tájékozott volt, és kíváncsi.

Amikor kicsi voltál, mi szerettél volna lenni? Lektor biztos nem.

– Akkor még nem is tudtam arról, hogy ilyen foglalkozás egyáltalán létezik... Világutazónak (!) készültem. May Károly, Verne Gyula, Székely Tibor könyveit bújtam teljes megszállottsággal... Távoli tájak fölfedezése helyett aztán egy-egy ember világának, mikrokozmoszának a fölfedezése adatott meg nekem, ami ugyancsak gyönyörű, kalandos feladat, lélekemelő élmény.

Hogyan kerültél a Magyar Szóba, és miért éppen lektor lettél?

– Miután elvégeztem az ötéves szabadkai tanítóképzőt, majd diplomáztam az újvidéki Magyar Tanszéken, úgy gondoltam, folytatom a családi hagyományt, tanárnak állok. Kedvenc professzorom, Bori Imre kitüntető javaslatára egy ideig az újvidéki gimnázium szülési szabadságon levő magyartanárát, Mirnics Júliát helyettesítettem, de amikor ő visszatért, hiába sírtunk az időközben jó barátaimmá lett diákokkal a kényszerű elválásunk miatt, más munkahely után kellett néznem. Röpke temerini tanárkodásom idején, 1968-ban megjelent a Magyar Szó pályázata lektori munkahely betöltésére. Harmincadmagammal pályáztam meg, s csodák csodájára engem vettek föl, az ilyen téren teljesen tapasztalatlant. A nagyérdemű, máig legjobbnak tartott vajdasági nyelvművelőnek, Keck Zsigmondnak, a Szabad Vajdaság első főszerkesztőjének, mindnyájunk Kossa Jánosának a keze alá kerültem... Mit mondjak? Mellette – sírva és nevetve – tanulva, ráérezve nyelvünk végtelen gazdagságára, kifejezési lehetőségeinek végtelen tárházára, egy életre „megfertőződtem”.

Neked még volt alkalmad a legendás hírű nagy öregekkel együtt dolgozni. Milyen volt a hangulat akkor a deszkben, a szerkesztőségben?

– Nagyszerű, felemelő, a „mindenki egyért, egy mindenkiért” elv jellemezte a kollektívát. A Magyar Szó a hatvanas években és a hetvenes évek elején a virágkorát élte. A vasárnapi szám 70 ezres példányszámban jelent meg és kelt el, s a szerkesztőség szinte duzzadt a felhalmozott szellemi tőkétől. Akkori férjem, Hornyik Miklós, aki már előttem a laphoz került, naponta hozta haza az újabbnál újabb érdekes sztorikat, idézgette a nagy öregek szellemes megjegyzéseit, aranyköpéseit, élvezettel olvasta fel cikkeiket, rendre megfürösztgetett abban a csodálatos, oldott, baráti légkörben, amelyben aztán magam is részesülhettem. Gál László, Majtényi Mihály, Kollin József, Bodrits István, Jancsics Nikola, Laták István, Bogdánfi Sándor és az akkor még kevésbé öreg nagyszerű főszerkesztő, Vukovics Géza, továbbá Szabó Gizella, a Magyarországról akkoriban érkezett kiváló lektor: T. Kovács Ilona és segédje, Mohácsi Hatala Éva, Fehér Ferenc, Major Nándor, Steinitz Tibor, Szavics György, Hornyik Gyurka, Bálint Pista, Mendrei Ernő, Nagy József, Piszár József, Árok Ferenc, Lépes László, Siflis Lajos, Polyvás József, Törköly István, Csorba István, Burány Nándor, Ládi István, Szűcs Imre, Albert János, Fodor Pál, s még sok más kiváló tollú, művelt ember meghatározó egyénisége volt az akkori szerkesztőségi életnek. A hatalmas deszkben állandó volt a szellemi pezsgés, egymás ugratása, Zsiga bácsi színpadias kéziratjavítása, amikor kirohanva a könyvtárból, ahova naponta bevette magát – ott dolgozott, ott volt legnagyobb a csend –, vörös arccal lobogtatva a kéziratot, odament a hiba elkövetőjéhez, mondjuk, egy sportrovatos kollégához, s végtelen felháborodással így szólt: „Mikor tanultok már meg végre írni?! Azt nem kívánhatjátok tőlem, hogy ebben a koromban megtanuljak focizni – hogy pontosan megértsem, mit akartok mondani...” A nagy „oldottság” ellenére azért mindenki pontosan tudta és tette a dolgát, megnyugtató érzés volt tudni, hogy tanácsért mindig odafordulhatunk a mellettünk ülő nagy öregekhez, akiket elsősorban azért fizettek – nem is akárhogyan –, hogy foglalkozzanak velünk, kezdőkkel és a már nem annyira kezdőkkel. Nagyszerű klubélet is folyt a Fórum-ház első emeletén, Gál László rendszerint ott sakkozgatott délelőttönként, miután leadta a napi penzumát, vagy a nyomdászokkal, vagy valamelyik ráérő kollégájával, késő este pedig sokan megvárták a még nyomdaszagú friss lapot, s azzal távoztak nyugovóra, hogy másnap már szakmailag alaposan felvértezve – újságírót, szerkesztőt, lektort, korrektort, nyomdászt, műszaki szerkesztőt nem kímélve, véleményt mondhassanak a kollégák előző napi teljesítményéről.

Kikkel kezdtél te együtt, kiket lektoráltál, hány lektor dolgozott akkor a szövegek jobbításán?

– Eleinte nem voltunk túl sokan, talán négyen lehettünk, de ahogy a lap egyre bővült újabbnál újabb mellékletekkel, lassan minden rovatra került egy új lektor, aki alaposan bedolgozhatta magát a ,,szakágába”, de azért már akkor is mindenhez értenie kellett egy kicsit, hogy ügyeletkor mindenféle tárgyú cikket javíthasson. Egy filozopter végzettségű, különben jó tollú, kezdő kolléga leírta egyszer az újvidéki rovatban – és sem én, a szintén bölcsészkaron végzett lektor, sem a szerkesztő, de még az akkor létezett revizor sem vette észre –, hogy: végső ideje volna már megolajoztatni a városi autóbuszok fékjeit, annyira csikorognak ugyanis. Másnap a fél szerkesztőség ezen röhögött. Az autóbuszoknak ugyanis légfékjeik voltak.

Nekem az a tapasztalatom, hogy te voltál az a lektor, aki a nagy öregek után ránk örökítetted a lektori szakma megbecsülését. Kíméletlenül bántál a kezdő és tévelygő újságírókkal. Így volt?

– Úgy érezted, hogy kíméletlen vagyok? Meglehet. Én néha olyasmit mondogattam az aktuális szerzőknek, hogy: ,,Érted haragszom, nem ellened!” Többnyire nem valamilyen nyelvi szabálynak az elhanyagolása bosszantott fel, hanem a műveletlenség, tájékozatlanság, felkészületlenség, a témához való hozzá nem értés, a hányaveti, zavaros fogalmazásmód, a „nesze semmi, fogd meg jól” stílus, amikor a szerző oldalakon keresztül nem mondott semmit, amit mondott is, bürokratikus, természetellenes modorban mondta, szándékosan vagy nemtörődömségből. Voltak idők, amikor még a tehénpásztorok szájába is képesek voltak bürokratikus szófordulatokat adni a szerzők, főként, amikor szorított egy nagyot a pártállam az alattvalóin. Észre sem vettük, hogy fokozatosan teljesen elszürkül a lap, akkora volt már az öncenzúra, hogy egyéni véleményüket még a sorok között sem merték megfogalmazni egyesek. Akkor döntöttem úgy, hogy felkeresem a legnagyobb magyarországi és az anyaország határain kívül élő magyar nyelvművelőket, s interjút készítek velük nyelvhasználatunk legégetőbb kérdéseiről, a nyelv és az emberi magatartás összefüggéseiről, abban a meggyőződésben, hogy a nyelvművelés legbelső lényegét tekintve emberművelés. Ahogyan az áldott emlékű Lőrincze Lajos is vallotta. Ezek az interjúk lapunk Kilátó c. rovatában jelentek meg, utána pedig könyv formájában is, s szerénytelenség nélkül mondom, hogy nagy elismerést váltottak ki nemcsak az anyaországban, hanem valamennyi Kárpát-medencei magyar nyelvterületen. Annál jelentősebbnek tartottam ezt a sikert, mert meg voltam/vagyok győződve arról, hogy a tömegkommunikációs eszközöknek, köztük az újságoknak van a legnagyobb hatásuk az emberek nyelvi tudatára, nyelvhasználatára, kifejezőkészségének formálására. Érvényesülése szempontjából pedig mindenki elemi érdeke pedig, hogy minél pontosabban, minél hatásosabban fejezze ki a mondanivalóját, hogy hatni legyen képes a környezetére. S az értelmes, tiszta beszéd valójában jellemkérdés. Lőrinczétől kezdve Wacha Imrén át Grétsy Lászlóig, Bencédy Józsefig sok magyarországi nyelvész fölkereste akkoriban szerkesztőségünket, és előadások sorával igyekezett pallérozni kifejezőkészségünket.

Évekig szerkesztetted a Magyar Szó gyermekrovatát. Szeretted ezt csinálni?

– Hogyne. Azon kívül, hogy az olvasótoborzást már a gyermekek körében meg kell kezdenie a magára valamit is adó lapnak, érdekes, nemcsak az elméhez, hanem a szívhez is szóló tartalmak közlésével, játékos módon szerettem volna felkelteni a gyerekek érdeklődését anyanyelvünk végtelen kifejezési lehetőségei iránt, igyekeztem rávenni őket, hogy hagyjanak fel a sablonszerű fogalmazásmóddal, s legbenső énjük felmutatásával törekedjenek a színes, logikus, szív közeli kifejezésmódra. Évente találkozót tartottunk a legszorgalmasabb iskolákkal, s megjelentettük a Napsugár-antológiát Hullik a gesztenye címmel, amely nagy népszerűségre tett szert az iskolák körében, két kiadást ért meg.

Soha sem elégedtél meg pusztán a lektorálással, hanem szinte példamutatásként írtál is. Kiváló riportok, művészekkel készült interjúk, művelődéstörténeti cikkek kerültek ki a kezed közül. Voltak témák, amelyeket feltétlen meg akartál írni, vagy az élet sodorta eléd az ötleteket? Mi határozta meg, mit írsz meg és mit nem?

– Az együttérzés és az igazság keresése, a jobbítás szándéka. Erre a fundamentumra lehet építeni. Az örök emberi témák érdekeltek mindig, köztük is legjobban az igaz szívű kisemberek sorsa, a történelem viharában, a szemfényvesztő politika árnyékában küszködőké, az emberi helytállás megtestesítőié, annak kutatása, hogyan lehet embernek maradni lélek- és gerincroppantó időkben, amikor pénzért minden megvehető az általános züllés közepette.

Több könyv szerzője vagy szerkesztője vagy. Úgy tudom, most is dolgozol egy köteten.

– A holokauszt 70. évfordulója alkalmából készítek könyvet többedmagammal a szabadkai zsidók meghurcoltatásáról.

Megváltozott az újságírás, a lektorálás is. Mindig azt mondogattad nekünk, kezdő újságíróknak, hogy a Magyar Szó felelőssége a nyelvápolás is. Olyan nagy hévvel üldözted az igénytelenséget, hogy aki melletted dolgozott, az egy életre megjegyezte, hogy leírni valamit, az felelősség. Most az újságírásban a gyorsaság számít. Mit gondolsz, ebben a hajtásban igénytelenebbek lettünk a nyelvvel szemben?

– Nem fogod elhinni: úgy érzékelem, sőt egyre inkább az a meggyőződésem, hogy a hosszú éveken át tartott szürkeség, az általános blabla egyre ritkább az újságok háza táján, a hírértékre terelődött a hangsúly, megnőtt az ázsiója a meggyőző erejű stílusnak, örvendetes a sok egyéni hangvételű írás, persze továbbra is találkozunk sok melléfogással, bántó, értelemzavaró kifejezéssel, hogy csak egyet említsek – például a hasonló alakú szavak felcserélése: egy – a „leghallgatottabb” – rádiónk naponta beolvasott hirdetésében, a nyelvészi figyelmeztetés ellenére, továbbra is az anyanyelvi oktatásnak (tehát a magyarnak mint tantárgynak) a fontosságát emlegetik, arra hívják fel a hallgatók figyelmét a Nemzeti Tanács nevében, holott az anyanyelvű oktatás egészéről, minden tantárgy magyarul tanulásáról, azaz a magyar tannyelven való tanulásról van szó, ami, ugye, korántsem ugyanaz. A nyelvművelés ügyét nem szabad könnyen föladni. Ez fontos kérdés továbbra is, amíg csak világ a világ, az önbecsülésünknek és az öntudatunknak is része. Folyamatosan szem előtt kell tartanunk, hogy a nyelvi kiszolgáltatottság mindenhol lehetséges, az anyaországban is, de két- és többnyelvű közösségben kiváltképpen. Lőrincze Lajos mondta: az egyik ember könnyebben ráérez a nyelvi finomságokra, mint a másik, jobban elraktározza magában a nyelv gazdagságát, mint a másik, egy bizonyos szintet azonban mindenkinek el lehet érnie. Azoknak pedig, akik a nyelvi kultúrával foglalkoznak, akik írásból élnek, kötelességük is megközelíteni a lehető legmagasabb szintet.

Elolvasom
Dolgozni és élni csak szenvedéllyel érdemes
Szerző

Dolgozni és élni csak szenvedéllyel érdemes

Tanár, újságíró, lektor, könyv- és gyermekrovat-szerkesztő, nyelvművelő — ő Farkas Zsuzsa, akit egy jelentős életesemény alkalmából kerestem fel.

* Kerek születésnapod van, Kolléganő. Beszélgessünk egy kicsit! Bevezetésül dióhéjba foglalnád az életrajzodat, életszemléletedet?

— Mondhatom, hogy sokat dolgoztam mindig. Nem valami nagyobb anyagi haszon megszerzése érdekében. Egy — talán velem született — tulajdonságom, a kíváncsiságom sarkallt erre. Sok minden érdekelt s érdekel: a világ működése, szépségei, pokoli bugyrai, az élet titkai, buktatói, s főleg az ember. Az egyszerű, a tudós, a rangos is egyaránt. Mert, ugye, az emberi minőséget nem az egyetemi oklevél határozza meg. Szeretek utánajárni a dolgoknak, jókat beszélgetni, jönni-menni, látni, tapasztalni, megérteni a történéseket. Próbálom megtanulni s továbbadni az élet harmóniája elsajátításának tudományát, a többi között kedvenc íróim, filozófusaim műveinek tanulmányozásával. Hamvas Béla életfilozófiáját örök érvényűnek tartom. A keleti bölcsek nyomán ő világosan rámutatott arra, hogy a létrontásért az ember mindig saját maga a felelős. Számára „az élet nem eredmény, siker, teljesítmény, gyönyör, hanem megmagyarázhatatlan és minden értelem fölött álló öntörvényű tisztaság, amely a végtelenségben és végtelenül önmagát akarja” (Patmosz II.). Viszont: „A korszak az emberben sokat megronthat, de a nagyobb vétek azé, aki hagyja, s ezzel a szakrális élet bemocskolásában bűnrészessé válik.” (Patmosz II.„Mert vétkesek közt cinkos, aki néma” (Babits Mihály). Emberként sok gyarlósággal meg vagyok „áldva”. Javamra szolgálhat azonban, gondolom én, hogy amit tettem, szívvel-lélekkel, jobban mondva: örömteli szenvedéllyel tettem. Ez a szenvedély persze néha indulatosságba csapott, s csap még mindig át. Ilyen hajlott koromban is. J (Elnézést, fiatal kollégák, ha sértve éreztétek magatokat, amikor lapzárta előtt, kivörösödött arccal felétek lobogtatva a hibákkal teli kéziratokat, keresetlen szavakkal ostoroztam a hányavetiséget, téma- és fogalmazásbeli műveletlenséget, stílustalanságot, unalmas semmitmondást, de hát ezt nem ellenetek, hanem értetek/értünk, mindnyájunkért tettem. Ha hatni szeretnénk a környezetünkre, ilyesmire nem „vetemedhetünk”!) Mondom, szégyellem magam emiatt, de úgy érzem: legyen az ember inkább haragos, indulatos, csak közömbös ne legyen soha.

* A magyar nyelvvel folyamatosan foglalkoztál…

— Természetesen nem nyelvtudósi minőségben, hanem csak anyanyelvünk minél pontosabb, értőbb, hatékonyabb használata érdekében igyekeztem pallérozgatni vajdasági magyar közösségünk, elsősorban a nyelvet fő kifejezőeszközként használó, példaként szolgáló médiumaink nyelvét. Közhely már szinte, hogy nyelvében él a nemzet, anyanyelvünk tisztasága megmaradásunk egyik fő záloga. Ha a nyelvet, az anyanyelvi és anyanyelvű kultúrát elhanyagoljuk, s a piaci törvényeknek vetjük alá, az csak értékvesztéssel járhat. Hangoztatták ezt már többen is. Örvendetes, hogy a magyar kormány jó pár éve ráérzett erre, s hatékony intézményes támogatást nyújt nekünk a szerb kormánnyal kötött, sorsközösségen alapuló baráti együttműködése keretében. Kezdő lektorként — egyetemi tanulmányaim befejezése után — Keck Zsigmondnak, a kiváló Kossa Jánosnak a keze alatt dolgozva hamar felfogtam, mennyire fontos az anyanyelvünk, különösen nekünk, határon túlra szakadt magyaroknak. Lelki és szellemi hazánk, meghitt otthonunk. Felkerestem hát Budapesten a kor legnevesebb nyelvészeit, nyelvművelőit: Lőrincze Lajost, Deme Lászlót, Grétsy Lászlót, Rácz Endrét, Bencédy Józsefet, Wacha Imrét, Szathmári Istvánt, Kemény Gábort, Kovalovszky Miklóst, Fábián Pált, majd a mi Szeli Istvánunkat, Ágoston Mihályunkat, a(z akkor még) Csehszlovákiában élő Jakab Istvánt, az erdélyi Péntek Jánost. Elragadóan kedves fogadtatásra leltem részükről, s aztán a Magyar Szó Kilátó című rovatában, népes olvasótáborra találva, hétről hétre megjelentek a nagyokkal készült egész oldalas interjúim. (Később ezeket Nyelvőrökkel nyelvőrségen címmel könyv formájában is kiadta a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, s az anyaországban ugyancsak meleg fogadtatásra talált a kötet.) Ami érdekessé tette a beszélgetéseket: hogy a kimondottan nyelvhelyességi kérdések mellett általános emberi és közösségi sorskérdéseket is érintettünk.

* Ki volt a legkedvesebb számodra beszélgetőtársaid közül?

— Természetesen a „legszelídebb”, legközkedveltebb nyelvművelőnk, a drága Lőrincze Lajos. Aki elérte, hogy a nyelvművelés ügye ne csak a nyelvészek ügye legyen, hanem az egész nemzeté, minden magyarul beszélő ember lelkiismereti ügyévé váljon. Ha a Magyar Rádióban megszólalt szelíd, közérthető, de szakszerűen tárgyilagos hangon, úgy éreztem, az egész nemzet figyelt reá. Műsora a rádió közvélemény-kutatása szerint a népszerűségi lista élén szerepelt. Ezeknek az Édes anyanyelvünk címmel sugárzott ötperces adásoknak óriási szerepük volt a nyelvi műveltség terjesztésében, az eleven nyelvi közvélemény, a felelős nyelvi lelkiismeret kialakításában. Azt hittem, vele lesz legkönnyebb az interjúkészítés. De tévedtem. Úgy elkalandoztunk beszélgetés közben, hogy megháromszorozódott a beszélgetésre tervezett idő. Körüljártuk az életfilozófiáját, derűs életszemléletét, mondta, hogy igyekszik az életben meglátni mindent, mindazt, ami kedves, ami szép, hangsúlyozta, hogy a nyelvnek nem az a kizárólagos rendeltetése, hogy gondolatközlő eszköz legyen, hanem ki kell fejeznie az ember érzelmeit, hangulatát is a maga teljes színpompájában. „Ritka ember az — jegyezte meg —, aki úgy tud fogalmazni, hogy azonnal kőbe lehet vésni. Én távol állok ettől, sajnos. De azért nem biztos, hogy éppen ez az ideálja a szabad előadásnak, mert bizonyos redundancia azért szükséges. […] Más az élő beszéd, és más az írás.” Arra törekedett előadásai során, hogy a mondandója ne csak a hallgatóság agyáig, hanem a szívéig is elérjen. Erre kellene talán minden igaz, jobbító szándékú embernek törekednie. De a többi között nagy élmény volt hallgatnom egy aratás alkalmával a kombájnra váró, a búzaföld szélén heverésző, sörözgető, sokat megélt gazdákkal együtt Dénes bácsit, Bicskei Dénest, aki nem beszélt sokat, de amit mondott, az úgy állt, mint a cövek, úgy világolt, mint a déli napsütés. Nemcsak azt volt öröm hallgatni, amit mondott, hanem ahogyan mondta. Körülöttünk fürgén ugrándoztak a szöcskék, billegtek a szarkalábakon a káposztalepkék, a tarló fölött pedig egy pacsirta egyensúlyozott és énekelt a levegőben. „No, majd mondok valamit — húzott egyet az üvegéből Dénes. — Mi a különbség az anyós meg a pacsirta között? — kérdezte. — No, bökd már ki! — noszogatta valaki. — Hát az, hogy a pacsirta fenn énekel, az anyós meg a fenének kell! — húzta mosolygósra a száját a mókamester. (A teljes szöveg az Arcok gyertyafényben című kötetemben jelent meg.) Ennek a kis történetnek a hangulata eszembe juttatta a drága Kosztolányit: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok” (Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről)Számomra a Nyelv és lélek címmel megjelent könyve a világ legjobb, leghatásosabb nyelvművelő kiadványa. A riportírást meg a publicisztikát szerettem legjobban. Kiszállhattam a helyszínekre, testközelbe kerülhettem az Élet sűrűjével. A Mindent a városért című riportomra vagyok a legbüszkébb, amely a szabadkai városháza építtetőjének, Bíró Károlynak az életéről szól. Sikerült még beszélnem egyetlen élő unokahúgával, Emich Zsófiával, akitől a nagyszerű városelnök életén keresztül sok más fontos, életbe vágó dolgot is megtanulhattam. Meg a horgosi Kárász család mindennapjait ecsetelő Kárász Ilonával folytatott húsba vágó beszélgetésre is nagy szeretettel emlékezem. Meg, meg… felsorolni már nem is tudom, mi mindenre még: a Lifka-könyvre, a gyerekeknek szánt, két kiadást megért, közkedveltté lett Hullik a gesztenyére, a szabadkai zsidóságról szóló vaskos kötetre, amely az Élettől az életig a holokauszton át címet viseli, s amelyben interjúk sora alatt ott a nevem.

* Dolgozol-e újabb köteten?

— A fiatal, tehetséges kolléga, Brenner János által beszerkesztve, nyomdakészen áll a Délvidéki fényes percek című, a Hét Napban, Magyar Szóban, Hídban stb. megjelent írásaimat tartalmazó legújabb kötetem anyaga, kiadóra várva.

* Téged ismerve, biztos fűznél még néhány gondolatot a beszélgetés végére.

— Az erkölcsprédikátorok sohasem érdekeltek. A gyűlölködők sem. Tudnunk kell: egy kicsit így is vannak a dolgok, meg úgy is. Egyetlen életünk van, s ki tudja, melyik percben szólít bennünket magához az Úr. „Úgy kell eldobnunk magunktól az életünket, mint a fületlen gombot” — mondja Füst Milán. A világ rejtelmes, felmérhetetlen gazdagságára soká nyílik ki a legtöbb ember szeme. A kegyetlen igazságait a világnak a szívek gyöngéd jósága egyensúlyozhatja. Meg a gondolkodás örökös újrakezdése. Az ember ne legyen sohasem merev, sokféle meggondolásra legyen képes. Ahogy öregszünk, egyre bölcsebbé leszünk. Hozzászokunk az élet kegyetlenségeihez. Rájövünk, mennyire bonyolult dolog embernek lenni. S arra is, hogy élni mégiscsak jó. Már tiszta szívvel örülni tudunk az élet apró dolgainak is. Elmúlik legtöbbünkből a szerzés kényszere. Rájövünk: végül semmink, de semmink sem marad. Csak az a négy deszka, amiben — ha szerencsénk van! — az anyaföldbe süllyesztenek. Igyekszem hát minél szabadabban, előítélet-mentesebben élni, meglátni a hétköznapokban is a szépet, a jót. Már meg akarom, tudom bocsátani a bántásokat is. Elviselem, hogy legyőzött, megalázott emberek is vannak a világon, de azért emiatt még mindig gyakran háborog a lelkem. Egyszer talán majd sikerül mégis, ha sokan akarjuk: jobbá lesz ez a most még feje tetején álló, mégis csodálatos világ.