Skip to main content

Fehér Ferenc

költő
író
műfordító

A fotó forrása: Üzenet. 1989/10.

Az általános és a polgári iskolát Topolyán végzi. 1944-ben a verbászi, 1945 elején a szabadkai gimnáziumba iratkozik, itt 1949- ben érettségizik, majd az újvidéki Tanárképző Főiskola magyar szakos hallgatója lesz. 1949 és 1952 között az Ifjúság Szava irodalmi rovatának szerkesztője. 1952-től 1953-ig a Testvériség-Egység Könyvkiadó, 1953-tól 1959-ig az Újvidéki Rádió munkatársa. 1960 és 1988 között a Magyar Szó munkatársa, szerkesztője.

2012 óta Fehér Ferenc mellszobra (Szilágyi László alkotása) áll az újvidéki téren. Doroszlón a költő nevét viselő emlékház, a házon pedig emléktábla áll, és nevét utca viseli. Egy topolyai utcát is róla neveztek el.

Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
Sajtó alá rendezte
Jugoszláviai magyar írók – Domonkos István
(7 Nap. 1972. május 19.)
Szerző
Jugoszláviai magyar írók (47.). In. 7Nap. 1972. szeptember 29.
Szerző
Az érzékenység regénye
(Magyar Szó. 1966. február 13.)
Szerző
Bodrits István emlékezete
( Magyar Szó. 1988. szeptember 24.)
Szerző
Könyvünk és sorsunk
(Magyar Szó. 1988. július 16.)
Szerző
Tarka csönd
(Híd. 1960/5.)
Szerző
Emlékezés Csépe Imrére
(Üzenet. 1972/10.)
Szerző
Néhány gondolat Debreczeni új könyvének olvasásakor
(Híd. 1959/5.)
Szerző
Vihar egy-egy pohár naracsszörpben
(Híd. 1960/1.)
Szerző
Debreczeni József válogatott versei
(Magyar Szó. 1966. október 2.)
Szerző
Jugoszláviai magyar írók. Debreczeni József
(7 Nap. 1972. április 21.)
Szerző
Kortársak – közös rámában
(Magyar Szó. 1969. március 9.)
Szerző
Jugoszláviai magyar írók – Dési Ábel
(7 Nap. 1972. július 28.)
Szerző
A fiatalok költészetéről
(Híd. 1957/3–4.)
Szerző
Dudás Kálmán 1912–1983
(Magyar Szó. 1983. július 23.)
Szerző
Műfordításunk aranyhegyei
(Magyar Szó. 1985. október 12.)
Szerző
Pirosszívű versek, fekete tintával
(Híd. 1959/5.)
Szerző
Egy életmű kontinuitása
(Üzenet. 1975/8.)
Szerző
Jugoszláviai magyar írók, Galamb János
(7 Nap. 1972. október 13.)
Szerző
A népi építészet beszédes emlékei
(Magyar Szó. 1983. július 9.)
Szerző
Bánáti és bácskai jobbágylevelek
(Magyar Szó. 1986. április 30.–május 2.)
Szerző
Egy táj bűvöletében
(Magyar Szó. 1966. február 6.)
Szerző
Pirosszívű versek, fekete tintával
(Híd. 1959/5.)
Szerző
Széljegyzetek egy első kötethez
(Magyar Szó. 1966. október 9.)
Szerző
Egy fordító három vállalkozása
(Magyar Szó. 1980. július 31.)
Szerző
Jugoszláviai magyar írók. Komáromi József Sándor
(7 Nap. 1972. november 10.)
Szerző
Egy elfelejtett költő ügyében...
(Magyar Szó. 1975. szeptember 12.)
Szerző
Hűtlen este. In. Magyar Szó. 1964. augusztus 21.
Szerző
Szabadka és környékének múltjából
(Magyar Szó. 1980. január 29.)
Szerző
Nyelvi önismeretünk gazdagodása
(Magyar Szó. 1976. június 17.)
Szerző
Egy könyvről és gyermekirodalmunk alapvető kérdéseiről
(Híd. 1957/6.)
Szerző
Szimin Bosán Magda
(7 Nap. 1972. március 31.)
Szerző
Húsz éve szemtől szemben a rádióhallgatókkal
(Magyar Szó. 1976. július 20.)
Szerző
Jugoszláviai magyar írók
(7 Nap. 1971. december 24.)
Szerző
Torok Csaba. In. 7 Nap. 1972. december 1.
Szerző
Tóth Ferenc. In. 7 Nap. 1972. október 20.
Szerző
Mosolygó Tisza mente. In. Magyar Szó. 1983. július 16.
Szerző
Utasi Mária emlékének megőrzése. In. Magyar Szó. 1985. március 2.
Szerző
Az újságíró számadása. In. Magyar Szó. 1984. november 6.
Szerző
Vörösvári Heinz Vilmos írói arcképéhez
(Üzenet. 1973/11.)
Szerző
Zákány Antal. In. 7 Nap.
Szerző
Fehéren izzó versek (Ács Károly: Ének füstje, füst éneke)
(Üzenet. 1978/5.)
Szerző
Jugoszláviai magyar írók. Burkus Valéria
(7 Nap. 1973. január 19.)
Szerző
Jugoszláviai magyar írók: Csépe Imre
(7 Nap. 1972. február 11.)
Szerző
Egy Csépe-emlékkönyv ügyében
(Magyar Szó. 1972. június 9.)
Szerző
Fehér Ferenc. In. 7 Nap. 1973. január 26.
Szerző
Jugoszláviai magyar írók – Kopeczky László
(7 Nap. 1972. április 28.)
Szerző
Kvazimodo Braun István
(7 Nap. 1972. július 14. )
Szerző
Ladik Katalin: Ballada az ezüstbicikliről
(Magyar Szó. 1969. november 1.)
Szerző
Sáfrány Imre rijekai Popa-fordításai
(Magyar Szó. 1983. november 5.)
Szerző
Egy írói arcképhez
(7 Nap. 1969. május 9.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Fehér Ferenc: Jobbágyok unokái; Mikszáth Kálmán: Különös házasság
Szerző
Két új könyvünk
Szerző
Érzelmes gondolatok a költőről
Szerző
Álom a dűlőutak szélén
Szerző
Földben, sárban, napfényben
Szerző
Fehér Ferenc. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Gondolatok Fehér Ferenc legújabb kötetéről
Szerző
Vajdasági magyar költők
Fehér Ferenc: Esővárók
Szerző
Fehér Ferenc költészete
„Aki nem hisz, meghal” (Fehér Ferenc: Delelő). In. Alföld. 1967/6.
Szerző
Fehér Ferenc: Delelő. In. Kritika. 1967/7.
Szerző
Az egyszerűség problémái
Szerző
Egy állhatatos költő
Szerző
Fehér Ferenc hazavezérlő csillagai
Szerző
Hazavezérlő csillagok. In. Alföld. 1971/8.
Egydimenziós világ
Szerző
Az összegezés felé
Szerző
Egy költő „kamaszkora” (Fehér Ferenc: Szabadkai diákéveim)
Szerző
Regény – tanulságokkal
Szerző
Lírai vallomás a gyerekkorról (Fehér Ferenc: Egy kiskirály kunyhójából)
Szerző
„Ha nem lesik, felét sem mondom”
Szerző
Hét év után (Fehér Ferenc: Vasfű)
Szerző
Fehér Ferenc: A kőkecske titka, Forum, 1972
Fehér Ferenc költői útja. In. Kortárs. 1973/12.
Bízó szerelemmel. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Fehér Ferenc: Vasfű
Szerző
Fehér Ferenc: Vasfű. In. Alföld. 1974/7.
Szerző
Séta prózánk körül (Gion Nándor: Postarablók. – Németh István: Sebestyén. – Fehér Ferenc: A kőkecske titka. – Burány Nándor: Különszoba. – Brasnyó István: Lampion a fán. – Tolnai Ottó: Gogol halála)
Szerző
Fehér Ferenc verseiről
Szerző
Böngésző: A „Dél”-ről; Az antológiákról; Sinkó Ervinről; Egy bemutatásról; Egy új költőről; Egy versről; Harmadszor egy könyvről; Egy új könyvről; Pistikéről; Évfordulókról; A színházról; A sikerről; A nyolcvanéves íróról; Egy bélyegzőről...
Szerző
Lesz-e hang némaságunkra ráfelelni?
Szerző
A gyökerek deleje
Szerző
Nemcsak árnyéka a madárnak! (Fehér Ferenc: A madár árnyéka)
Szerző
Egy költő története. In. Népszabadság. 1978. október 27.
Azt az egy szót keresve (Fehér Ferenc: Madarak folyója)
Szerző
Madarak folyója. In. Alföld. 1979/12.
Szerző
Fehér Ferenc: Álom a dűlőutak szélén. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Fehér Ferenc: Delelő. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Németh Gábor–Sallainé Kővágó Rózsa (összeáll.): Fehér Ferenc költő, író, műfordító. Nagy Lajos Városi-Járási Könyvtár, Kalocsa, 1981.
Fehér Ferenc: Azt az egy szót keresve. In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
A lírikus és műfordító szakmai országjárása (Fehér Ferenc: Egyazon ég alatt)
Fehér Ferenc ege alatt. In. Forrás. 1986/7.
Szerző
Versek „a magyar kisiskolásoknak” (Fehér Ferenc: Vándorfelhők)
Szerző
Lírai országjárás
Szerző
Belső tájak fényképei (Fehér Ferenc: Vállalt világ)
Szerző
A táj üzenete. Fehér Ferenc: Vállalt világ. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988.
Szerző
„Virág miért lettél?”
Szerző
Búcsú Fehér Ferenctől
Szerző
„Múlass velem soká, szelíd emlékezet”
Szerző
Búcsú Fehér Ferenctől
Szerző
Emléked örökké éljen
Viszontlátásra, kedves barátom!
Százezrek szívében
Szerző
Az elpusztíthatatlan szavú
Szerző
Olyan kihalt minden, mint lesz majd...
Szerző
A szülőföld utolsó üzenete
Szerző
Vetések Pannon tengerében
Szerző
Rangot adott lapunknak
Szerző
Fehér Ferenc arcképe előtt
A kifejezés teljességéért
A távolodás felismerése nélkül nincs közeledés
Szerző
Az elszomorodás okairól
Szerző
Föllebbezés Fehér Ferenc dolgában
A költő szelídsége
Akit sokáig szerettek hallgatni
Szerző
Fehér feketében...
Elment a költő...
Szerző
Közös barangolásaink
Szerző
A humanizmus tiszta szívű költője
Tanteremajtók szárnycsapása (Fehér Ferenc-versek a középiskolai irodalomtanításban)
Szerző
A készülődés évei
Szerző
Hűség és ragaszkodás
Szerző
„Onnan már csak egy lépés az árok” (Fehér Ferenc)
Szerző
„Szól majd a költő, ha lesz még kinek...”. Fehér Ferenc: Akác és márvány.
Szerző
Fehér Ferenc-bibliográfia I. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1991.
Szerző
Egy vers változatai (Fehér Ferenc: Pannon nirvána)
Szerző
Fehér Ferenc. In. Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. A romániai magyar irodalom/A szlovákiai magyar irodalom/A vajdasági magyar irodalom/A kárpátaljai magyar irodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
Üzenet a téli Bácskából
Szerző
„Bácskában írt csendes, vétkes verseim” (Öt éve halt meg Fehér Ferenc)
Szerző
A vállalt világ költője
Emlékezés Fehér Ferencre
A pálya kezdetén
Szerző
Fehér Ferenc: Erdőtlen erdő
Szerző
Költői ihletettség – verses díszművesség (Fehér Ferenc: Erdőtlen erdő)
Szerző
A pálya kezdetén. In. Toldi Éva: „Összetartozó ​neszek”. Versről, prózáról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Költői ihletettség – verses díszművesség. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Üzenet a téli Bácskából. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Fehér Ferenc költészete olvasókönyveink tükrében
Szerző
A költői hűség változatai. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Egy állhatatos költő. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Fehér Ferenc hazavezérlő csillagai. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
A versbeszéd szótana (Fehér Ferenc: Apám citerája)
Szerző
Fehér Ferenc verseinek újraolvasása
Költői zsengék „körítéssel” (Fehér Ferenc: Krumpli Karcsi és társai)
Szerző
Fehér Ferenc: Vasfű. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 3. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2003.
Szerző
Reflexió a „tüske a szívben” témájára Fehér Ferenc életében és művében
Szerző
Költői zsengék „körítéssel”. In. Bence Erika: A kert árnyéka. A vajdasági magyar irodalmi kontextus. Tanulmányok, esszék, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Sárszegtől délre. Négy portré. Lavik92-Timp, Topolya, 2009.
Valóság és költészet (Jegyzet Fehér Ferenc költészetéről)
Szerző
Belső tájak fényképei. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Az öneszmélés módozatai Fehér Ferenc 1946 és 1954 közötti lírájában
A lírikus és műfordító szakmai országjárása. In.Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.