Skip to main content

Fehér Ferenc

költő
író
műfordító

Az általános és a polgári iskolát Topolyán végzi. 1944-ben a verbászi, 1945 elején a szabadkai gimnáziumba iratkozik, itt 1949- ben érettségizik, majd az újvidéki Tanárképző Főiskola magyar szakos hallgatója lesz. 1949 és 1952 között az Ifjúság Szava irodalmi rovatának szerkesztője. 1952-től 1953-ig a Testvériség-Egység Kk., 1953-tól 1959-ig az Újvidéki Rádió munkatársa. 1960 és 1988 között a Magyar Szó munkatársa, szerkesztője.

2012 óta Fehér Ferenc mellszobra (Szilágyi László alkotása) áll az újvidéki téren. Doroszlón a költőnek emlékháza van, ezen emléktábla áll, és nevét utca viseli. Topolyán utcát neveztek el róla.

Kiadványok
Szerkesztői munkásság
Sajtó alá rendezte
Jugoszláviai magyar írók 28. In. 7Nap. 1972/20., p. 19.
Szerző
Jugoszláviai magyar írók (47.). In. 7Nap. 1972. szeptember 29.
Szerző
Az érzékenység regénye
(Magyar Szó. 1966. február 13.)
Szerző
Bodrits István emlékezete
( Magyar Szó. 1988. szeptember 24.)
Szerző
Könyvünk és sorsunk. In. Magyar Szó. 1988. július 16.
Szerző
Tarka csönd
(Híd. 1960/5.)
Szerző
Emlékezés Csépe Imrére
(Üzenet. 1972/10.)
Szerző
Néhány gondolat Debreczeni új könyvének olvasásakor
(Híd. 1959/5.)
Szerző
Vihar egy-egy pohár naracsszörpben
(Híd. 1960/1.)
Szerző
Debreczeni József válogatott versei. In. Magyar Szó. 1966. október 2.
Szerző
Jugoszláviai magyar írók. In. 7 Nap. 1972. április 21.
Szerző
Kortársak – közös rámában. In. Magyar Szó. 1979. március 9.
Szerző
Jugoszláviai magyar írók. In. 7 Nap. 1972. július 28.
Szerző
A fiatalok költészetéről
(Híd. 1957/3–4.)
Szerző
Dudás Kálmán 1912–1983. In. Magyar Szó. 1983. július 23.
Szerző
Műfordításunk aranyhegyei. In. Magyar Szó. 1985. október 12.
Szerző
Francz Mihály. In. 7 Nap. 1973. február 16.
Szerző
Pirosszívű versek, fekete tintával
(Híd. 1959/5.)
Szerző
Szó a szélben. In. Magyar Szó. 1968. szeptember 8.
Szerző
Fülöp Gábor. In. 7 Nap. 1972. március 3.
Szerző
Egy életmű kontinuitása
(Üzenet. 1975/8.)
Szerző
Jugoszláviai magyar írók, Galamb János. In. 7 Nap. 1972. december 15.
Szerző
Gerold László. In. 7 Nap. 1972. november 17.
Szerző
A népi építészet beszédes emlékei. In. Magyar Szó. 1983. július 9.
Szerző
Bánáti és bácskai jobbágylevelek. In. Magyar Szó. 1986. április 30.
Szerző
Egy táj bűvöletében. In. Magyar Szó. 1966. február 6.
Szerző
Pirosszívű versek, fekete tintával
(Híd. 1959/5.)
Szerző
Széljegyzetek egy első kötethez. In. Magyar Szó. 1966. október 9.
Szerző
Hornyik György. In. 7 Nap. 1972. szeptember 22.
Szerző
A mi könyvünk. In. Magyar Szó. 1978. november 5.
Szerző
Egy fordító vállalkozása. In. Magyar Szó. 1980. július 31.
Szerző
Lévay Endre. In. 7 Nap. 1972. május 5.
Szerző
Jugoszláviai magyar írók. Komáromi József Sándor. In. 7 Nap. 1972. november 10.
Szerző
Egy elfelejtett költő ügyében. In. Magyar Szó. 1975. szeptember 12.
Szerző
Hűtlen este. In. Magyar Szó. 1964. augusztus 29.
Szerző
Molcer Mátyás. In. 7 Nap. 1973. január 5.
Szerző
Szabadka és környékének múltjából. In. Magyar Szó. 1980. január 29.
Szerző
Nyelvi önismeretünk gazdagodása. In. Magyar Szó. 1976. június 17.
Szerző
Saffer Pál. In. 7 Nap. 1972. augusztus 11.
Szerző
Sáfrány Imre. In. 7 Nap. 1972. december 22.
Szerző
Egy könyvről és gyermekirodalmunk alapvető kérdéseiről
(Híd. 1957/6.)
Szerző
Cs. Simon István. In. 7 Nap. 1972. október 27.
Szerző
Sulhóf József. In. 7 Nap. 1971. november 26.
Szerző
Szimin Bosán Magda. In. 7 Nap. 1972. március 31.
Szerző
Húsz éve szemtől szembe a rádióhallgatókkal. In. Magyar Szó. 1976. július 20.
Szerző
Jugoszláviai magyar írók. In. 7 Nap. 1971. december 24.
Szerző
Torok Csaba. In. 7 Nap. 1972. december 1.
Szerző
Tóth Ferenc. In. 7 Nap. 1972. október 20.
Szerző
Mosolygó Tisza mente. In. Magyar Szó. 1983. július 16.
Szerző
Utasi Mária emlékének megőrzése. In. Magyar Szó. 1985. március 2.
Szerző
Az újságíró számadása. In. Magyar Szó. 1984. november 6.
Szerző
Vörösvári Heinz Vilmos írói arcképéhez
(Üzenet. 1973/11.)
Szerző
Zákány Antal. In. 7 Nap.
Szerző
Fehéren izzó versek (Ács Károly: Ének füstje, füst éneke)
(Üzenet. 1978/5.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Fehér Ferenc-bibliográfia I. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1991.
Szerző
Fehér Ferenc: Jobbágyok unokái; Mikszáth Kálmán: Különös házasság
Szerző
Fehér Ferenc. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Fehér Ferenc: Álom a dűlőutak szélén. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Fehér Ferenc: Delelő. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Két új könyvünk
Szerző
Érzelmes gondolatok a költőről
Szerző
Álom a dűlőutak szélén
Szerző
Földben, sárban, napfényben
Szerző
Bízó szerelemmel. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A költői hűség változatai. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Gondolatok Fehér Ferenc legújabb kötetéről. In. Ifjúság. 1962. május 1.
Szerző
Vajdasági magyar költők
Fehér Ferenc: Esővárók
Szerző
Fehér Ferenc költészete
Delelő. In. Magyar Szó. 1967. január 22.
Szerző
Az egyszerűség problémái. In. Új Symposion. 1967/22–23.
Szerző
„Aki nem hisz, meghal” (Fehér Ferenc: Delelő). In. Alföld. 1967/6.
Szerző
Fehér Ferenc: Delelő. In. Kritika. 1967/7.
Szerző
Egy álhatatos költő. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Fehér Ferenc hazavezérlő csillagai. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Hazavezérlő csillagok. In. Alföld. 1971/8.
Egydimenziós világ
Szerző
Az összegezés felé. In. Magyar Szó. 1972. november 25.
Szerző
Egy költő „kamaszkora” (Fehér Ferenc: Szabadkai diákéveim)
Szerző
Regény – tanulságokkal. In. Magyar Szó. 1973. január 6.
Szerző
Lírai vallomás a gyerekkorról (Fehér Ferenc: Egy kiskirály kunyhójából)
Szerző
„Ha nem lesik, felét sem mondom” In. Magyar Szó. 1973. szeptember 22.
Szerző
Hét év után (Fehér Ferenc: Vasfű)
Szerző
Fehér Ferenc: A kőkecske titka, Forum, 1972
Séta prózánk körül (Gion Nándor: Postarablók. – Németh István: Sebestyén. – Fehér Ferenc: A kőkecske titka. – Burány Nándor: Különszoba. – Brasnyó István: Lampion a fán. – Tolnai Ottó: Gogol halála)
Szerző
Fehér Ferenc: Vasfű. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 3. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2003.
Szerző
Valóság és költészet (Jegyzet Fehér Ferenc költészetéről)
Szerző
Fehér Ferenc: Vasfű
Szerző
Fehér Ferenc: Vasfű. In. Alföld. 1974/7.
Szerző
Fehér Ferenc verseiről
Szerző
Böngésző: A „Dél”-ről; Az antológiákról; Sinkó Ervinről; Egy bemutatásról; Egy új költőről; Egy versről; Harmadszor egy könyvről; Egy új könyvről; Pistikéről; Évfordulókról; A színházról; A sikerről; A nyolcvanéves íróról; Egy bélyegzőről...
Szerző
Lesz-e hang némaságunkra ráfelelni?
Szerző
Fehér Ferenc: Azt az egy szót keresve. In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
A gyökerek deleje. In. Magyar Szó. 1978. július 15.
Szerző
Nemcsak árnyéka a madárnak! (Fehér Ferenc: A madár árnyéka)
Szerző
Egy költő története. In. Népszabadság. 1978. október 27.
Madarak folyója. In. Alföld. 1979/12.
Szerző
Németh Gábor–Sallainé Kővágó Rózsa (összeáll.): Fehér Ferenc költő, író, műfordító. Nagy Lajos Városi-Járási Könyvtár, Kalocsa, 1981.
A lírikus és műfordító szakmai országjárása. In.Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
Vándorfelhők. In. Magyar Szó. 1986. február 8.
Szerző
Fehér Ferenc ege alatt. In. Forrás. 1986/7.
Szerző
Versek „a magyar kisiskolásoknak” (Fehér Ferenc: Vándorfelhők)
Szerző
Lírai országjárás
Szerző
Belső tájak fényképei. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
A táj üzenete. Fehér Ferenc: Vállalt világ. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988.
Szerző
„Virág miért lettél?”
Szerző
Búcsú Fehér Ferenctől
Szerző
„Múlass velem soká, szelíd emlékezet”. In. Magyar Szó. 1989. augusztus 5.
Szerző
A készülődés évei
Szerző
Hűség és ragaszkodás
Szerző
Tanteremajtók szárnycsapása (Fehér Ferenc-versek a középiskolai irodalomtanításban)
Szerző
„Onnan már csak egy lépés az árok” (Fehér Ferenc)
Szerző
„Szól majd a költő, ha lesz még kinek...”. Fehér Ferenc: Akác és márvány.
Szerző
Egy vers változatai (Fehér Ferenc: Pannon nirvána)
Szerző
Üzenet a téli Bácskából. In. Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Fehér Ferenc. In. Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. A romániai magyar irodalom/A szlovákiai magyar irodalom/A vajdasági magyar irodalom/A kárpátaljai magyar irodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
„Bácskában írt csendes, vétkes verseim” (Öt éve halt meg Fehér Ferenc)
Szerző
A vállalt világ költője
Emlékezés Fehér Ferencre
A pálya kezdetén. In. Toldi Éva: „Összetartozó ​neszek”. Versről, prózáról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Költői ihletettség – verses díszművesség. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Fehér Ferenc: Erdőtlen erdő
Szerző
Fehér Ferenc költészete olvasókönyveink tükrében
Szerző
A versbeszéd szótana (Fehér Ferenc: Apám citerája)
Szerző
Fehér Ferenc verseinek újraolvasása
Költői zsengék „körítéssel”. In. Bence Erika: A kert árnyéka. A vajdasági magyar irodalmi kontextus. Tanulmányok, esszék, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Reflexió a „tüske a szívben” témájára Fehér Ferenc életében és művében
Szerző
Sárszegtől délre. Négy portré. Lavik92-Timp, Topolya, 2009.
Az öneszmélés módozatai Fehér Ferenc 1946 és 1954 közötti lírájában